Sijoittamisen oppitunti: taloussivistystä lukiolaisille

Riihimäen lukio, Hyvinkään lukio sekä Laurea jatkoivat tänä syksynä sijoittamisen oppitunnin kehittämistä ja markkinoinnin suunnittelua opiskelijaprojektin merkeissä. Sijoittamisen oppitunti tulee ensisijaisesti lukioiden käyttöön YH2-kurssilaisille. Riihimäen ja Hyvinkään lukiot ovat tehneet pitkään yhteistyötä Laurean kanssa Yhdessä Lisää Yrittelijäisyyttä (YLY)-hankkeessa.

Hanke vahvistaa työelämäyhteistyötä ja lisää työelämätuntemusta lukioissa. Lukiolaisille kehitetään yhteisiä opintoja ja kohtaamisia korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Hankeen toteuttavat Uudellamaalla ja eteläisessä Kanta-Hämeessä Laurea, Riihimäen lukio ja valtakunnallinen YES ry.

Projektin alkumetreillä opiskelijat tutustuivat oppitunnin esitysmateriaaleihin sekä oppitunnin yhteydessä pelattavaan Fyffeguru-peliin, joka on toteutettu Seppo-alustalla. Fyffeguru oli alun perin kehitetty kevään 2022 projektitoteutuksessa. Fyffeguru testaa oppitunnille osallistuneiden lukiolaisten ymmärrystä perustason sijoittamisesta sekä tiedonhakutaitoja. Oppituntia on testattu syksyn aikana Riihimäen ja Hyvinkään lukioilla, ja palautetta on kerätty niin opettajilta kuin oppilailtakin.

Alun alkaen markkinointiprojektina aloitettu projekti muutti kurssiaan, kun asiakastapaamisen yhteydessä nousi esiin tarve pystyä levittämään oppimateriaalia mahdollisimman toistettavassa muodossa. Tästä syntyi ajatus oppituntipaketista, joka sisältää valmiit muistiinpanot ja ohjeet oppitunnin pitäjälle, sekä oppituntiin kuuluvat oppilaita aktivoivat osuudet. Oppituntien miellekyyden tueksi projektiryhmämme tuotti myös kolme videota, joissa käydään näyteltyjen tilanteiden kautta läpi sijoitussuunnitelma, sijoittamisen muotoja sekä haastatteluja.

Vaikka varsinaista markkinointia emme päässeetkään syksyn 2022 projektitoteutuksen aikana toteuttamaan, laadimme kuitenkin markkinoinnin pelikirjan ensi kevään projektiryhmälle. Markkinoinnin pelikirja antaa suuntaviivat oppituntipaketin markkinoinnille, ja auttaa kevään projektiryhmän räjähtävään alkuun.

Sijoittamisen oppitunti julkaistaan näillä näkymin keväällä 2023.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi