Työhyvinvointia vanhustenhoitoon

Tammikuun pakkasten viilentäessä ulkoilmaa 7-jäseninen projektiryhmämme sai eteensä toimeksiannon, jota tarkasteltaessa pää oli pidettävä kylmänä myös sisätiloissa. Edessämme oli hyvin ajankohtainen haaste: lisätä työhyvinvointia hoitoalalla, toimeksiantaja Uudenmaan Seniorikodit Oy:n henkilökunnan parissa. Projektimme toivottiin tuottavan lisäksi taustatietoa Laurean Empowering People towards Socially Inclusive Society -hankkeelle.

Uudenmaan Seniorikodit Oy on keskittynyt erityisesti muistisairaiden ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen. Hoivakoteja löytyy yhteensä 11, ja ne sijaitsevat eri puolilla Uusimaata. Toimeksiantaja toivoi projektin tuloksena henkilöstön työhyvinvointia ja työssä pysymistä edistävää työhyvinvointimallia.

Tavoite selkiytyy

Aloitimme projektityöskentelyn tutustumalla aihepiiriä käsitteleviin lähteisiin. Koska toimeksiannon sisältö kaipasi täsmentämistä projektin edetessä, pidimme säännöllisesti palavereja toimeksiantajan kanssa ja pyrimme selvittämään juuri heidän vahvuuksiaan ja haasteitaan työhyvinvoinnin osalta. Näin saimme haarukoitua ne aihepiirit, jotka toimeksiantajaa kiinnostivat kehittämisen kannalta eniten. Maaliskuisessa palaverissa löimme lukkoon projektin lopullisen tuotostavoitteen: mallin uhka- ja väkivaltatilanteiden käsittelyyn.

Stepit huoneentaululle

Kun toimeksiantajan tarve oli täsmentynyt, pääsimme pureutumaan rajatumpaan aihepiiriin. Lähteiden pohjalta kokosimme mallin – stepit – jotka ohjaavat työpaikalla väkivaltatilanteiden käsittelyssä. Laadimme erilliset ohjeistukset työntekijöille ja esihenkilöille. Työntekijöiden malli haluttiin pitää mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena. Esihenkilöiden mallissa steppien sisältöä ja tarkoitusta avattiin hieman enemmän. Stepeistä tehtiin helposti seinälle tulostettavat huoneentaulut.

Alun sumuisuudesta selkeään lopputulokseen

Projektiryhmäämme pohditutti aluksi, pystyisimmekö tuottamaan toimeksiantajalle jotakin lisäarvoa antavaa ja uutta. Aiheen avautuessa ja saatuamme lisää tietoa toimeksiantajan tarpeista tavoite selkeni ja projekti tuntui lopulta etenevän hyvin kohti haluttua tulosta. Hyvä, tiivis vuorovaikutus toimeksiantajan kanssa projektin loppumetreille saakka auttoi saavuttamaan niin sisällöllisesti kuin visuaalisesti mallikkaan lopputuloksen, jonka voimme hyvillä mielin jättää Uudenmaan Seniorikotien käyttöön ja lompsia itse kesälomille.

Projektitiimi: Kristian Aatsinki, Joel Bergman, Siiri Tick, Jemina Kisonen, Robin Bergman, Toni Malinen ja Anne-Maaret Salmela

Projektin ohjaaja: Teppo Leppälahti

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi