Blogin päätösteksti

Viimeisen kahden kuukauden aikana olemme blogiteksteissämme käsitelleet lastensuojelun eri osa-alueita sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä teemoja. Kokemusta lastensuojelusta ei suurimmalla osalla blogikirjoittajista ollut ja olemme kokeneet sen hyväksi tavaksi oppia ja saada näkemyksiä aiheeseen liittyen. Lastensuojeluun liittyviä artikkeleita, uutisjulkaisuja ja lähteitä löytyy runsaasti ja monipuolisesti, joka on helpottanut postausten tekemistä ja uuden oppimista. Toisaalta omakohtaisen kokemuksen puuttuminen ja aihealueiden rajaaminen oli juuri tästä syystä haastavaa. Lastensuojelu on erittäin laaja kokonaisuus, johon liittyy monia eri aihealueita ja aikataulullisesti oli lähes mahdotonta perehtyä syvällisemmin tähän aiheeseen, vaikka halua olisi löytynyt.

Lue lisää Blogin päätösteksti