Sijaiset.fi

Henkilöstökoordinaattoreiden haastattelut olennainen osa projektia – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut

Tässä blogipostauksessa esittelen kevään 2024 projektimme taustoja ja pohdin projektimme kannalta hyvin tärkeää osa-aluetta, eli haastattelemista ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Projektimme onnistuminen riippuu paljon saamistamme vastauksista ja niistä kerätyistä tiedoista. On siis tärkeää osata esittää haastateltaville oikeat kysymykset, jäsennellä vastaukset loogisesti ja sisäistää ne niin, että tietoa osaa hyödyntää sekä soveltaa.  Projektimme tarkoitus […]

Henkilöstökoordinaattoreiden haastattelut olennainen osa projektia – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut Read More »

Sujuva yhteistyö ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut

Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut on uudistushaluinen Vantaalta ja Kempeleestä käsin toimiva henkilöstöpalvelu sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Sijaiset.fi hoitaa rekrytointiprosessin ja tarjoaa sekä määräaikaisia että vakituisia työntekijöitä asiakkailleen. Työnantajan on myös mahdollista ulkoistaa keikkatyöntekijöiden hankkiminen Sijaiset.fi:lle. Ajatus manuaalipohjan kehittämisprojektista yhteistyössä Laurean opiskelijoiden kanssa lähti tarpeesta koota keskitetysti työssä tarvittavat tiedot. Manuaalipohjan tarkoituksena on tukea erityisesti aloittavien henkilöstökoordinaattoreiden työntekoa,

Sujuva yhteistyö ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut Read More »