haastattelu

Henkilöstökoordinaattoreiden haastattelut olennainen osa projektia – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut

Tässä blogipostauksessa esittelen kevään 2024 projektimme taustoja ja pohdin projektimme kannalta hyvin tärkeää osa-aluetta, eli haastattelemista ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Projektimme onnistuminen riippuu paljon saamistamme vastauksista ja niistä kerätyistä tiedoista. On siis tärkeää osata esittää haastateltaville oikeat kysymykset, jäsennellä vastaukset loogisesti ja sisäistää ne niin, että tietoa osaa hyödyntää sekä soveltaa.  Projektimme tarkoitus […]

Henkilöstökoordinaattoreiden haastattelut olennainen osa projektia – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut Read More »

Kisan voittajan haastattelu – Elämän vesi

Me saatiin meidän kisalle voittaja. Tässä on hänen haastattelunsa. Toteutimme sen Teams-kokouksena. Vastaukset on merkattu lainausmerkkeihin lukemisen helpottamiseksi. Mikä on nimesi? ”Minna Paananen.” Mitä kautta kuulit kisasta? ”Opiskelen Variassa (Vantaan ammattiopisto) kuvallisen ilmaisun linjalla graafista suunnittelua. Opettaja mainosti meille kisaa, ja koulun ilmoitustaululla oli kisaesite.” Kauanko meni työn tekemiseen? ”Kokonaisuutena meni 10-15 tuntia, varmaan lähempänä

Kisan voittajan haastattelu – Elämän vesi Read More »

Tuore kokemusasiantuntija haastateltavana!

Haastattelin tekstin muodossa useampaa eri henkilöä, jolla on omaa kokemusta huumeriippuvuudesta ja tällä kertaa valitsin juuri kokemusasiantuntijaksi valmistuneen 30-vuotiaan naisen (ikään ja sukupuoleen saatu julkaisulupa) tähän blogipostaukseen. Hänellä on myöskin vankilataustaa, josta hän halusi myöskin kertoa haastattelun päätteeksi.

Tuore kokemusasiantuntija haastateltavana! Read More »

Kokemus muistisairaiden kanssa työskentelystä

Haastattelin tämän kerran blogiin yli 20 vuotta muistisairaiden kanssa työskennellyttä perushoitajaa Eilaa. Eila on työskennellyt ensin seitsemän vuotta sairaalassa muistisairaiden osastolla ja sen jälkeen 15 vuotta asumispalveluyksikössä keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien kanssa.  

Kokemus muistisairaiden kanssa työskentelystä Read More »

Perhekuntoutuskeskuksen työntekijän haastattelu

Tätä blogitekstiä varten haastattelin lastensuojelun parissa työskentelevää henkilöä. Haastattelu tehtiin marraskuun 2020 alussa. Haastattelu on työntekijän omaan kokemukseen ja näkökulmiin perustuva, eivätkä ne edusta muita tahoja. Haastattelin varhaiskasvatuksen opettajaa, joka tällä hetkellä opiskelee myös luokanopettajaksi. Haastateltava toimii perhekuntoutuskeskuksessa ohjaajana, jossa on ollut töissä viimeiset kaksi vuotta koulun ohella. Sitä ennen hän on työskennellyt päiväkodissa sijaisena.

Perhekuntoutuskeskuksen työntekijän haastattelu Read More »