sijaisperhe

Sijaishuollossa asuva lapsi ei halua tavata vanhempiaan

Tulipa mieleeni kirjoittaa hieman otsikon aihepiirissä pohdintaa. Mediassa ja muualla korostuu paljon vanhempien rooli tapaamiskiistoissa, miten eron jälkeen vieraannutetaan toista vanhempaa tai voi olla tilanne jossa toinen vanhempi ei halua olla lapsen kanssa tekemisissä. Myös tilanteita, joissa lapsi ei halua tavata toista vanhempaansa, löytyy myös. Kaikelle näille on myös yhteistä se, että ketään ei voi […]

Sijaishuollossa asuva lapsi ei halua tavata vanhempiaan Read More »

Sijoitukseen muuttaminen – kokijan silmin

Lastensuojelu ja sijaishuolto on monelle lapselle se pelottava, tuntematon käsite, jota vanhemmat ovat käyttäneet leikkimielisenä uhkauksena, jos käytös ei ole hyvää tai teinin raivarit meneekin yli vanhempien ymmärryksen. Pienelle osalle lapsia se on kuitenkin käsite kodista ja perheestä. Vanhempien luota sijaisperheeseen tai lastenkotiin muuttaminen voi tapahtua monella eri tavalla. Osa kiireellisesti sijoitetaan kriisin keskellä joko

Sijoitukseen muuttaminen – kokijan silmin Read More »

Sijaisperhe – lapsen toinen koti

”Sijaisvanhemmuus on yksi maailman merkityksellisimpiä tehtäviä”. Näin sanotaan SOS-lapsikylän verkkosivuilla ja itse yhdyn tähän lauseeseen sataprosenttisesti. Sijaisperheet ovat yksi sijaishuollon muoto ja he tarjoavat huostaanotetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille kodin sekä turvallisen arjen niin pitkäksi aikaa, kun lapsen tarve sitä vaatii (SOS-lapsikylä 2021; Lastensuojelulaki 417/2007).

Sijaisperhe – lapsen toinen koti Read More »