11-vuotiaan elämää sijaishuollossa

Blogimme viimeinen postaus

Kolmetoista viikkoa ja postausta myöhemmin on tullut aika laittaa tämä blogi pakettiin, lämmin kiitos lukijoille! On ollut mielenkiintoista syventyä jakson aikana lastensuojeluun ja sijaishuoltoon aiheena ja miettiä mistä kaikesta kirjoittaisi, ja saimmekin mielestämme käsiteltyä aihepiiriä lopulta aika monipuolisesti niin lapsen, vanhemman, lastensuojelun työntekijän kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Olemme halunneet nostaa esiin myös lastensuojeluun liittyviä epäkohtia, ja […]

Blogimme viimeinen postaus Read More »

Sijaishuollon ongelmakohdat

Kuuntelin Yle Areenasta Huostassa – keskustelu podcast-sarjan osana opintojani sosionomiksi.  Sarjassa käsitellään Visa Koiso-Kanttilan audiodokumenttia sijaishuollosta ja siellä tapahtuneista vääryyksistä. Ensimmäinen ajatus oli, että eihän kuulemani voi olla totta. Podcastissa koottiin sijaishuollossa olleiden nuorien ja työntekijöiden toimesta sijaishuollon ongelmakohtia ja tapahtuneita vääryyksiä ja näihin reagoivat lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen, esittelijäneuvos Tapio Räty, asiantuntija Onni Westlund Pesäpuu

Sijaishuollon ongelmakohdat Read More »

Minustako sijaisvanhempi? 

Kun lapsi huostaanotetaan, hänelle järjestetään joko laitos- tai perhehoitopaikka. Laitosolosuhteet eivät koskaan kuitenkaan ole se ihanteellisin vaihtoehto, varsinkaan jos ongelmana ei ole ollut lapsen oma käytös, vaan vanhempien kykenemättömyys huolehtimaan hänestä. Vuonna 2021 huostassa olleita 0–17-vuotiaita oli koko maassa yhteensä 11 374, joista uusia huostaanottoja oli 1706 (Sotkanet 2023). Näillä määrillä tarvitaan valtava määrä sijaisvanhempia,

Minustako sijaisvanhempi?  Read More »

Sijaishuollossa asuva lapsi ei halua tavata vanhempiaan

Tulipa mieleeni kirjoittaa hieman otsikon aihepiirissä pohdintaa. Mediassa ja muualla korostuu paljon vanhempien rooli tapaamiskiistoissa, miten eron jälkeen vieraannutetaan toista vanhempaa tai voi olla tilanne jossa toinen vanhempi ei halua olla lapsen kanssa tekemisissä. Myös tilanteita, joissa lapsi ei halua tavata toista vanhempaansa, löytyy myös. Kaikelle näille on myös yhteistä se, että ketään ei voi

Sijaishuollossa asuva lapsi ei halua tavata vanhempiaan Read More »

Lastensuojelun hintalappu

”Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022). Näin kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla, jossa käsitellään lastensuojelun maksuja. Tässä sitaatissa toki käsiteltiin vain asiakasmaksuja. Todellisuudessahan me kaikki olemme maksaneet joskus lastensuojelusta jollain tavalla, verorahoilla. Veronmaksajien keskusliitto kertoo, että vuonna 2019 sosiaaliturvaan on käytetty verorahoista suurin osa, eli 45

Lastensuojelun hintalappu Read More »

Mitä 11-vuotiaan kehityksessä tapahtuu ja miten sijoitus voi vaikuttaa siihen? 

Kun perheessä on ongelmia ja lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, on se aina väistämättä valtava muutos lapsen elämään. Taustalla on aina lapsen etu, mutta miten sijoitus vaikuttaa lapsen kehitykseen? Pysyvä koti ja omat vanhemmat luovat yleensä turvaa ja vankat lähtökohdat kasvulle ja kehitykselle, ja kun ne otetaan pois, voi ilmetä erilaisia häiriöitä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014, §5) mukaan lapselle

Mitä 11-vuotiaan kehityksessä tapahtuu ja miten sijoitus voi vaikuttaa siihen?  Read More »

Sijaishuollon riittämättömät resurssit – lapsen laitostuminen

On uutisoitu, että huostassa olevien määrä väheni vuonna 2021 kolmella prosentilla ja uusien huostaanottojen määrä taas 11 prosentilla edellisvuoteen verrattuna (THL, 2022). Tilasto antaa lohdullista tietoa lasten hyvinvoinnista kotona, vai antaako? Koronan runtelema sosiaalihuolto ja yhteiskunta rajoituksineen ei varmastikaan edesauttanut kaikkia lapsia ja nuoria turvaan kodeista, joissa tukea olisi tarvittu. Koulujen ja harrastusten sulkeminen aiheutti

Sijaishuollon riittämättömät resurssit – lapsen laitostuminen Read More »

Joulu sijaishuollossa

Osuipa itselleni tämän jouluviikon blogivastuu, joten mieleni tekikin sopivasti pohtia joulua ja sen merkitystä sijaishuollon lapsille ja työntekijöille  Kaikista meillä Suomessa vietetyistä juhlapyhistä joulu on se, joka mielestäni eniten mielletään perhejuhlaksi. Vietetään aikaa läheisten kanssa syöden ja lahjoja antaen. Telkkarista katsotaan tutut ohjelmat, ehkä tehdään pihalla lumiukkoja. Sijoitetulla lapsella voi olla takanaan vähemmän iloisempia muistoja

Joulu sijaishuollossa Read More »

Lapseni on lastensuojelun asiakas – Olenko huono vanhempi?

Lastensuojelulain (417/2007) 9.luvun 40§ pykälässä kerrotaan huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen ensimmäiseksi syyksi puutteet lapsen huolenpidossa tai kasvuolosuhteissa. Toiseksi syyksi huostaanotolle määritetään lapsen terveyden vaarantuminen lapsen omien toimien tai käytöksen puitteissa. Mitä vanhempi siis kokee sisimmässään, kun sijoituksen syynä onkin lapsen oma toiminta? Onko sijoitetun lapsen vanhempi aina myös huono vanhempi? Tähän ajatukseen ja lastensuojelun yllä

Lapseni on lastensuojelun asiakas – Olenko huono vanhempi? Read More »

Lastensuojelulaki uudistuu, uudistetaan myös mielikuvat

Nykyinen lastensuojelulaki on vuodelta 2007 ja sen keskeinen tavoite oli vähentää sijaishuollon osuutta lisäten avohuollon palveluiden osuutta. Tämä ei ole toteutunut, päinvastoin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut tasaisesti. Myös blogimme taustalla olevan asiakascasen 11-vuotias lapsi oli itsetuhoisuuden takia päätynyt sijoitetuksi lastensuojelun sijaishuollon yksikköön, ensin avohuollon tukitoimena ja sitten kiireellisesti. Lopulta, kun vanhemmat ilmaisivat

Lastensuojelulaki uudistuu, uudistetaan myös mielikuvat Read More »