Näkymätön koti

Kiitos ja kumarrus!

On aika meidän kirjoittaa viimeinen yhteinen blogikirjoitus.  Tarkastelimme aihetta useasta eri näkökulmasta ja tekstejä kirjoittaessamme olemme oppineet lisää asunnottomuudesta ja sen haasteista. Käsittelimme teksteissämme muun muassa nuorten ja naisten asunnottomuutta, koronan vaikutuksia asunnottomuuteen, asunnottomuuden historiaa ja pohdimme kodin merkitystä sekä sitä, onko olemassa vapaaehtoista asunnottomuutta. Lisäksi nostimme esille erilaisia matalankynnyksen palveluntarjoajia, joilta on mahdollista saada tukea asunnottomuuteen ja sivusimme myös sitä, kuinka asunnottomuus näyttäytyy esimerkiksi poliisin tai ensihoitajien työssä. Ennen kaikkea jaoimme mietteitämme ja ajatuksiamme asunnottomuudesta.  Paljon ajattelemisen aihetta antoi […]

Kiitos ja kumarrus! Read More »

Kotina muutakin kuin kolme kerrosta vaatteita

Viimeinen blogikirjoitukseni pohjautuu 3.10.2019 julkaistuun Oletko kuullut Helsingistä- juttusarjan audioon. Siinä haastattelija vierailee Helsingin Vaasankadun VVA:n päiväkeskuksessa, jossa haastattelee yhtä asunnotonta ja kahta entistä asunnotonta henkilöä. Heidän kertomuksensa herätti voimakkaita ajatuksia ja tunteita, joita tässä blogissa jaan kanssanne. Jokainen kertoo missä he asunnottomana voivat oleskella ja yöpyä.

Kotina muutakin kuin kolme kerrosta vaatteita Read More »

Vapaaehtoinen asunnottomuus, onko sellaista?

Erään määritelmän mukaan vapaa tahto tarkoittaa ihmisen kyky tehdä harkittuja valintoja. Mutta miten vapaan tahdon käsite tulisi ymmärtää tilanteissa, joissa voimavaroja harkittujen valintojen tekemiseen ei välttämättä ole? Voivatko riittävän painavat menneisyyden taakat tehdä omaa hyvinvointia tukevien valintojen – kuten vaikkapa asunnon vastaanottamisen – tekemisestä mahdotonta? Perustuslain mukaan ihmisen henkilökohtainen vapaus on luonteeltaan yleisperusoikeus, jolla suojataan tämän tahdonvapautta

Vapaaehtoinen asunnottomuus, onko sellaista? Read More »

Nuoruus kadulla

850 alle 25-vuotiasta tilastoitiin olevan vailla pysyvää asuntoa vuonna 2019. Suhteessa muihin asunnottomiin pitkäaikaisasunnottomien nuorten määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Todellinen lukumäärä asunnottomista nuorista pysynee kuitenkin hämärän peitossa, sillä asuntoa vailla olevia nuoria on hankala tavoittaa. ARAn selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla asunnottomia nuoria olisi noin neljäsataa. Valtaosa asuntoa vailla olevista nuorista sijoittuukin suurimpiin kaupunkeihin.

Nuoruus kadulla Read More »

Suojaan alta polttavan koronan

Jo yli vuoden ajan korona on ollut suuri globaali koettelemus meille jokaiselle. Koti on muodostunut entistäkin tärkeämmäksi paikaksi, josta haemme turvaa ja suojaa. Entä ne noin 5000 henkilöä, joilla ei ole kotia? Kodittomien olojen parantamiseen on kiinnitetty huomiota ja keväällä 2019 hallitus kirjasi ohjelmaansa asunnottomuuden puolittamisen vuoteen 2023 mennessä ja kokonaan poistamisen vuoteen 2027 mennessä.

Suojaan alta polttavan koronan Read More »

Kohti kotia ja turvaa

NEA (naiserityisyys asunnottomuustyössä) Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke ja ensimmäinen, jossa keskityttiin naisten erityisiin tarpeisiin asunnottomuustyössä. Hankkeen päätavoitteena oli naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, tuettiin asumisen onnistumista eri kohderyhmillä sekä nostettiin naisten asunnottomuutta ilmiönä esille. Hankkeessa pilotoitiin ja mallinnettiin myös kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparityötä.

Kohti kotia ja turvaa Read More »

Yhdessä omilla ehdoilla: yhteisöllisyys kodittoman kuntoutumispolulla

Viime postauksessani sivusin Suomessa sovellettavaa Asunto ensin -toimintamallia. Kerrattakoon, että sen pohja-ajatuksen mukaan jatkuvan asuinsijan takaaminen ilman ulkokohtaisia vaatimuksia esim. elämäntapamuutoksista on jokaisen perusoikeus ja lähtökohta ihmisarvoiselle elämälle. Tämän päälle rakentuu toinen mallin keskeisimmistä periaatteista: yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusten tukeminen osana ongelmien vähentämistä kodittomien arjessa. Aiheeseen tutustuminen sai minut pohtimaan laajemmin sosiaalisen osallisuuden kokemusten merkitystä

Yhdessä omilla ehdoilla: yhteisöllisyys kodittoman kuntoutumispolulla Read More »