Nuoruus kadulla

850 alle 25-vuotiasta tilastoitiin olevan vailla pysyvää asuntoa vuonna 2019. Suhteessa muihin asunnottomiin pitkäaikaisasunnottomien nuorten määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Todellinen lukumäärä asunnottomista nuorista pysynee kuitenkin hämärän peitossa, sillä asuntoa vailla olevia nuoria on hankala tavoittaa. ARAn selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla asunnottomia nuoria olisi noin neljäsataa. Valtaosa asuntoa vailla olevista nuorista sijoittuukin suurimpiin kaupunkeihin.

Vailla asuntoa olevat nuoret majailevat useimmiten ystävien ja tuttavien sohvilla tai vanhempien ja muiden sukulaisten luona. Tämä piiloasunnottomuus vaikeuttaa nuorten tavoittamista sekä tilastoiden kartoitusta. Nuoret saattavat olla vastahakoisia palveluiden piiriin hakeutumisessa tai heillä saattaa olla akuutteja päihde- ja mielenterveysongelmia, jotka puolestaan vaikeuttavat tavoittamista. Asunnottomat nuoret ovat usein saattaneet pudota palvelujen ulkopuolelle ja pahimmassa tapauksessa he ovat tipahtaneet myös yhteiskunnan rattaasta, jolloin yhteyksien luominen on hankalaa.

Syyt nuorten asunnottomuuden takana ovat moninaisia.Merkittäviä syitä lienee kohtuuhintaisten asuntojen puute kysyntään nähden sekä taloudenhallinnalliset haasteet, jotka ovat saattaneet eskaloitua ylivelkaantumiseksi ja maksuhäiriömerkinnöiksi, jotka puolestaan tuottavat vaikeuksia asunnon hankinnassa. Joskus taustalla saattaa olla päihde- ja mielenterveysongelmat sekä se, että tarjottavat palvelut eivät kohtaa nuoren todellisten tarpeiden kanssa.

Toisinaan ylisukupolvinen huono-osaisuus voi piillä asunnottomuuden taustalla tai sitten laukaiseva tekijä saattaa olla jokin yllättävä käänne elämäntilanteessa, kuten esimerkiksi työttömäksi joutuminen tai vanhempien ero. Lisäksi maahanmuuttajataustaiset asuntoa vailla olevat nuoret saattavat kohdata kantasuomalaista enemmän haasteita asunnon saamisessa, sillä vierasperäinen sukunimi voi olla mahdolliselle vuokranantajalle peruste olla vuokraamatta asuntoa.

Tekijöitä nuorten asunnottomuuden taustalla on useita, eikä yhtä selvää ratkaisua ongelmalle ole olemassa.

Yhteistä lienee kuitenkin yhteen kietoutuneet ongelmat sekä niiden hiljattainen kasautuminen. On huolestuttavaa, kuinka paljon käsillä oleva koronapandemia tulee lisäämään nuorten taloudellisia tai elämänhallinnallisia ongelmia ja siten ehkä kasvattamaan vailla asuntoa olevien nuorten joukkiota.

Asunnottomuus on kamala asia, eikä kenenkään kuuluisi joutua elämään ilman omaa kattoa pään päällä. Nuori, joka on vailla asuntoa menettää ison palan merkittävästä vaiheesta elämässään. Yleisesti ajatellaan nuoruuden olevan oman elämän suunnan etsimistä ja sen löytämistä. Oman paikan sekä merkityksen hakemista yhteiskunnassa. Se on opintojen ja uusien työkokemuksien aikaa. Ilman kotia, opiskelu ja työssäkäynti on miltei mahdotonta tai vähintäänkin äärimmäisen haasteellista. Kuinka energiaa edes jäisi mihinkään ylimääräiseen, kun kaikki käsillä oleva aika menee vain selviytymiseen, puhumattakaan kamppailusta asunnottomuuden taustalla olevien syiden kanssa.

Teksti ja kuva: adas

Lähteet:

https://nal.fi/onko_nuorten_asunnottomuus_tullut_jaadakseen/

https://www.op-media.fi/elamantilanne/ihan-pihalla–asunnottomat-nuoret-etsivat-suojaa-siltojen-alta-ja-asemilta/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Nuoruus kadulla”

  1. Kiitos hyvästä kirjotuksesta!

    Teksti herätti monia ajatuksia, ja päällimäisenä sen kuinka voisimme auttaa nuoria niin, että heillä olisi mahdollisuus omaan asuntoon. Sanoit myös tekstissä, että ilman asuntoa esim. opiskelu ja työssäkäyminen on hankalaa ja olen samaa mieltä. Se, että nuoret eivät pääse opiskelemaan tai töihin, voi tiputtaa heitä entistä enemmän yhteiskunnasta. Mitä pidempään he asuvat toisten nurkissa, sitä pidempi matka heillä on takaisin yhteiskuntaan ja normaaliin arkeen.

    Tämän hetken koronapandemia, on voinut myös aiheuttaa ahdistusta nuorille. Kaikki on joutunut olemaan paljon kotona, koska monet yleiset tilat ja -paikat ovat kiinni. Majaileminen toisten nurkissa varsinkin tässä tilanteessa voi aiheuttaa ahdistusta molemmille osapuolille.

  2. Kiitos oli koskettava ja mielenkiintoinen kirjoitus.

    On todella valitettavaa, että nuoret joutuvat kokemaan näin vaikeita asioita.
    Olen täysin sama mieltä teidän kanssanne, että on kannustettava nuoria motivoitumaan ja suuntautumaan opiskeluun ja oman elämään, oman paikan löytämistä. Voidaan auttaa ja tukia nuoren elämän eri osa-alueisiin ja tilanteisiin, tarjoamalla esimerkkisi riittäviä tukipalveluita ja erityisesti asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä palveluja omassa kunnassan.

Kommentoi