Elämää työttömänä

Heipähei!

Tätä blogia raapustelee neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Tikkurilan Laureasta syksyn 2021 PaSoVa- kurssilta. Perehdymme postauksissamme työttömyyteen ja siihen liittyviin teemoihin.

Pohdimme muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuksia omaan mielenterveyteen sekä ihmissuhteisiin ja tietenkin talouteen. Mietiskelemme myös, mitä erilaisia ennakkoluuloja sekä -olettamuksia työttömät saattavat kohdata. Tuomme postauksissamme esiin omaa pohdintaa sekä mahdollisesti myös omia näkökulmia tai mielipiteitä aiheista.

Köyhyys, Mustavalkoinen, Tunne, Hdr, Surullisuus
Kuva: Pixabay

Kiitos & kumarrus!

Syksy on edennyt huimaa vauhtia ja niin tämäkin PaSoVa- kurssi on tullut päätökseen. Se tarkoittaa myös sitä, että tähän loppuu meidänkin blogikirjoittelut. Olemme syksyn aikana saaneet tutustua pitkäaikaistyöttömyyteen aivan uudella ja moniulotteisella tavalla ja oppineet todella paljon uusia asioita sekä saaneet erilaisia näkökulmia aihealueeseen liittyen.

Lue lisää Kiitos & kumarrus!

Kohti uutta suuntaa elämälle

Aiheena pitkäaikaistyöttömyys on minusta masentava ja surullinen. Niinpä tämän päiväisessä blogissa halusin keskittyä johonkin vähän positiivisempaan ja toiveikkaampaan aiheeseen. Nimittäin työn hakemiseen ja työnhakuprosessiin. Blogipostauksessa kirjoitan esimerkiksi siitä, kuinka työnhakuprosessi aloitetaan tai millainen ansioluettelo kannattaa laatia.

Työnhakuprosessin alussa on ansioluettelon eli CV:n laatimisen aika. CV:n täyttäminen saattaa tuntua todella raskaalta ja vaikealta, mutta siihen oikeasti kannattaa panostaa. Ansioluettelon avulla työnantaja tai rekrytoija saa tietoa hakijasta ja siitä tulee helposti ilmi, soveltuuko hakija hakemaansa työtehtävään. Seuraavaksi tarkastellaan, millainen sitten olisi hyvä ansioluettelo ja mitä asioita sinne ainakin tulisi kirjata.

Hyvä CV on selkeästi luettava ja se on kirjoitettu monipuolisesti sekä johdonmukaisesti. Ensimmäisenä ansioluetteloon kannattaa kirjata omat henkilö- sekä yhteystiedot selkeästi. Henkilö- ja yhteystietojen on hyvä olla näkyvällä paikalla dokumentissa. Myös valokuva itsestä on hyvä lisä henkilötietoihin. Seuraavana on hyvä kirjoittaa lyhyt ja tiivis kuvaus itsestä ja omista vahvuuksista. Kuvauksessa on hyvä tulla ilmi omat vahvuudet, mielenkiinnonkohteet sekä oma osaaminen. Lisäksi kuvaukseen itsestä voi kirjoittaa esimerkiksi omista tavoitteista tai unelmista. (Ansioluettelomalli 2021.) Kolmantena kohtana on tärkeä kertoa omasta työkokemuksesta tuoreimmasta vanhimpaan. Myös vanhempien työtehtävien kirjaaminen voi olla hyvä idea, jos se on merkittävää haettavan tehtävän kannalta. Työkokemuksesta kertoessa on hyvä kertoa työtehtävistä ja mitä siitä, mitä ne pitivät konkreettisesti sisällään. Mikäli työkokemusta ei ole kauheasti kertynyt, siinä tapauksessa voi olla hyödyllistä kertoa esimerkiksi erilaisista työharjoitteluista tai esimerkiksi harrastustoiminnasta. (Ansioluettelomalli 2021.)

Lue lisää Kohti uutta suuntaa elämälle

Parisuhde ja työttömyys- oma kokemus

Työttömäksi jääminen ja työpaikan menettäminen voi olla iso shokki työnsä menettäneelle, mutta myös läheisille ihmisille. Parisuhteessa kumppanin jäädessä työttömäksi parisuhde voi muuttua. Suhteessa saattaa syntyä erimielisyyksiä ja ilmetä uudenlaisia haasteita. Tämä blogipostaus pohjautuu omiin henkilökohtaisiin kokemuksiini sekä omaan pohdintaani.

Ajattelin aluksi hieman avata tätä elämäntilannetta, jonka kohtasin muutama vuosi sitten.

Tosiaan, olen seurustellut saman ihmisen kanssa jo useamman vuoden. Meillä on aikaisemmin asiat ja arki sujunut aina helposti ja mutkattomasti. Molempien arki rullasi hyvin. Minä opiskelin ja kävin töissä. Kumppanini teki myös töitä. Aikaa kului ja kaikki oli edelleen hyvin. Kumppanini lähti armeijaan ja suoritti siellä asepalveluksensa puolessa vuodessa. Armeijasta kotiutumisen jälkeen kumppanini piti muutaman viikon lomaa. Loman jälkeen hänen oli tarkoitus palata töihin vanhaan työpaikkaansa. Loma vietettiin yhdessäolon merkeissä. Viimeisellä lomaviikollaan hän soitti pomolleen, että on palannut armeijasta ja voisi aloittaa työt jo ensi viikolla. Työhön palaaminen ei onnistunutkaan, sillä kyseisellä yrityksellä ei ollutkaan mahdollisuutta palkata häntä takaisin töihin. Se oli tietenkin kova paikka, mutta kannustin häntä hakemaan uusia työpaikkoja, sillä niitä tuntui hänen alallaan riittävän.

Lue lisää Parisuhde ja työttömyys- oma kokemus

Syrjintää työmarkkinoilla?

Iltalehti julkaisi keväällä 2021 artikkelin, jossa esitettiin lukijoiden kokemuksia syrjinnästä työnhaussa. Lukijat olivat kokeneet työnhaussa syrjintää varsinkin ikänsä vuoksi, mutta myös sukupuolensa ja etnisen taustansa vuoksi.

“Olisit täydellinen kouluttaja, mutta miten voit motivoida nuoria työntekoon, kun olet itse jo 50-vuotias.”Iltalehti 8.4.2021. 

Tässä kirjoituksessa pohdin ikäsyrjinnän läsnäoloa työmarkkinoilla erilaisten lukujen pohjalta.

Lue lisää Syrjintää työmarkkinoilla?

Työllisyys nousuun – vetovastuu kunnille

TE-palveluiden on tarkoitus siirtyä kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tällä suurella ja historiallisella uudistuksella tavoitellaan palvelurakennetta, jolla edistetään nopeaa työllistymistä. Uudistus lisäisi työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Lue lisää Työllisyys nousuun – vetovastuu kunnille

Uusi työnhakumalli. Uhka vai mahdollisuus?

Ensi keväänä alkaa mahdollisesti uusi työnhakumalli, jossa työnhakijalta vaaditaan keskimäärin viikoittaista työnhakua. Töitä tulisi hakea neljästi viikossa, muuten työttömyysetuuden saamisen voi menettää. Onko tästä enemmän hyötyä vai haittaa työttömälle?

Lue lisää Uusi työnhakumalli. Uhka vai mahdollisuus?

Ennakkoluulot

Minkälaisia ennakkoluuloja ihmisillä onkaan työttömiä kohtaan? Keitä ovat nämä ennakkoluuloja omaavat ihmiset? Tämän päivän blogitekstissä avaamme erilaisia ennakkoluuloja, joita työttömät helposti kohtaavat. Ennakkoluulo on virheellinen ja joustamaton yleistys, jonka seurauksena syntyy vastenmielisyyden tunne jotain kohdetta, kuten ihmisryhmää kohtaan, tapauksessamme työttömiä kohtaa.

Kuva:Pixabay
Lue lisää Ennakkoluulot

Työttömyyden vaikutuksia

Tämän päivän blogipostauksessa pohditaan vähän sitä, miten työttömäksi saattaa päätyä ja mitä vaikutuksia työttömyydellä saattaa olla ihmiseen.
Yhteiskunnassamme työtä ja työpaikkaa pidetään suuressa arvossa ja elämämme saattaakin pyöriä työn ympärillä. Töihin on pakko mennä, jotta saa rahaa elättää itsensä ja perheensä. Toimeentulon lisäksi työ myöskin edesauttaa arjen ylläpitoa ja arjen rytmitystä, joka taas ylläpitää mielen hyvinvointia. Mitä sitten tapahtuu, jos ei enää olekaan työpaikkaa ja työttömyys pitkittyy?

Lue lisää Työttömyyden vaikutuksia