MIKÄ HÄTÄNÄ-asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen

Äkilliseen kriisiin joutuneen ihmisen kohtaaminen ja tukeminen  varhaiskasvatuksessa

Kriisit kuuluvat ihmisten elämään ja koska varhaiskasvatus on monen perheen jokapäiväinen kontakti, tulevat perheiden kriisit ja niistä selviäminen väistämättä näkymään myös varhaiskasvatuksen arjessa. Perheen kohdatessa kriisitilanteen jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea ja ymmärtävää kohtaamista. Äkilliset järkyttävät elämään liittyvät tapahtumat ja menetykset vaikuttavat ihmiseen syvästi iästä riippumatta. Apu tapahtuneen ymmärtämiseksi ja uusien selviytymiskeinojen oppiminen auttavat elämässä selviytymiseen ja suojaavat pitkäkestoisilta traumaattisilta vaikutuksilta.

Kokemuksemme mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ei ole riittävää perehdytystä, ohjeistusta tai koulutusta kriisissä olevan perheen tai lapsen kohtaamiseen etenkin, jos joudutaan äkillisesti kriisin joutuneen perheen tueksi heti kriisin satuttua.

Tähän kentältä nousseeseen tarpeeseen vastataksemme, teimme kehittämistehtävästämme turvallisuuskansioon liitettävän osion perheen ja lapsen kriisin kohtaamisesta ja auttamisen väylistä henkilökunnan tueksi. Tämä osio on tarkoitettu perehdytykseen uusille työntekijöille sekä pikaista apua ja ohjeistusta tarvitseville työntekijöille, jotka jo ovat joutuneet tilanteeseen, jossa vanhempi tai lapsi tarvitsee välitöntä tukea tai apua. Olemme työryhmämme kanssa tehneet tästä liitteestä mahdollisimman kattavan mutta samalla tiiviin tietopaketin.

Kriisin vaiheet ja tunnistaminen (kriisin määrittely ja kriisin vaiheet)

KRIISI on tilanne, josta ei selviydy aiempien ongelmanratkaisukeinojen turvin. Kriisi järkyttää elämän tasapainoa. Kriisi saattaa nostaa pintaan myös vaikeita asioita menneisyydestä; monia itsestään selviä asioita joutuu ehkä arvioimaan uudestaan. Kriisi voi olla kehitys- eli elämänkriisi tai traumaattinen kriisi. Kriisissä on neljä vaihetta, jotka ovat Shokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe

Kriisin vaiheet ja tunnistaminen (kriisin määrittely ja kriisin vaiheet)

KRIISI on tilanne, josta ei selviydy aiempien ongelmanratkaisukeinojen turvin. Kriisi järkyttää elämän tasapainoa. Kriisi saattaa nostaa pintaan myös vaikeita asioita menneisyydestä; monia itsestään selviä asioita joutuu ehkä arvioimaan uudestaan. Kriisi voi olla kehitys- eli elämänkriisi tai traumaattinen kriisi. Kriisissä on neljä vaihetta, jotka ovat Shokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe

Avun tarjoamisen väylät (puhelinnumerot heti saatavilla oleviin palveluihin)

Valtakunnalliset avuntarjoajat:

 • Kunkin kaupungin sosiaalipäivystys, kriisipäivystykset ja turvakodit
 • Kirkon keskusteluapu
 • Suomen ev.lut. kirkon keskusteluapu puhelimessa verkossa; suomeksi: http://evl.fi/kirkonkeskusteluapu
 • palvelevapuhelin 0400 221 180 joka ilta klo 18-24
 • palveleva chat ma-pe klo 12-20
 • palvelevanetti avoinna joka päivä
 • MIELI-Suomen mielenterveys https://mieli.fi/
 • MIELI ry:n Kriisipuhelinpäivystys
  • -suomeksi p.09 25250111 auki 24/7
  • ruotsiksi p. 09 252501123
Pixabay

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112!

Ryhmämme prosessi eteni siten, että jokainen luki aiheeseen liittyvän kirjan teoriapohjan kartuttamiseksi. Näistä tehdyistä muistiinpanoista ja koulutuksen luennoiden antia hyödyntäen yhdessä rajasimme alueen, valitsimme oleellisen tiedon ja tarvittavat auttamisen väylät sekä vinkit arjen työhön ja erilaisiin kohtaamisiin vanhemman ja lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän kanssa vielä neuvoteltiin saadaksemme juuri oleellisen asian lyhyesti ja selkeästi tuoduksi esille.

Työyhteisöissämme kehittämistehtävämme on saanut paljon positiivista palautetta ja herättänyt mielenkiintoa työyhteisöissä. Sen tarpeellisuus nähdään selkeästi ja työn helppolukuisuus on saanut kiitosta. On pidetty erittäin hyvänä sitä, että työhön on rajattu mukaan vain oleelliset tiedot, mutta siitä löytyy myös paljon arjen konkreettisia ohjeita ja vinkkejä henkilökunnalle vaikean tilanteen osuessa omalle kohdalle.  Kriisin kohdanneen perheen vanhempien on tärkeä turvata lapsen arjen jatkuvuus, jolloin myös varhaiskasvatuksessa tulisi olla arjen osaamista siitä, kuinka lasta autetaan selviytymään ja käsittelemään kriisin mukaansa tuomia asioita jokapäiväisissä hoito- ja kasvatustilanteissa. Tästä syystä pidimme tärkeänä, että työmme pitää sisällään mm. kirjavinkkejä kiperiin kysymyksiin sekä neuvoja, kuinka lapsen kanssa asiasta keskustellaan lapsilähtöisesti, ikätaso huomioiden sekä lapselle tilaa ja turvaa antaen.

Kehitystehtävä on herättänyt myös mielenkiintoa ja kysymyksiä käymäämme koulutusta kohtaan mm. mikä koulutus ja missä sekä mitä koulutus pitää sisällään? 

“Tälle olisi ollut käyttöä jo aiemmin”, “Hyvin saatu koottua kaikki tarpeellinen tiiviisti”

“Kiitos nyt kaikki löytyy yksistä kansista” “Onpa mielenkiintoinen ja tarpeellinen koulutus”

“Wau, hieno opas” Varhaiskasvatuksen kollegoilla, jotka ovat työhön tutustuneet, on ollut monta kertaa tilanteita, joissa kriisiavusta kertovasta tiedosta olisi ollut hyötyä jo paljon aiemminkin. Varhaiskasvatuksen tähtäävissä kouluissa ei ole sisältöä, joka vastaisi tähän tarpeeseen. 

Haluamme kiittää työyhteisöjämme tuesta ja mielenkiinnosta työtämme kohtaan. Koko projekti oli haastava mutta erittäin antoisa.

Työmme tulee toivottavasti olemaan ainakin ryhmämme kotikuntien varhaiskasvatuksessa käytössä oleva työkalu perehdytyksessä ja turvallisuus

kansion liitteenä. Toivottavasti tällä tiiviillä paketilla saadaan edes hieman tuettua työntekijöitä haasteellisessa työssään perheiden kanssa.

Ryhmämme prosessi eteni siten, että jokainen luki aiheeseen liittyvän kirjan teoriapohjan kartuttamiseksi. Näistä tehdyistä muistiinpanoista ja koulutuksen luennoiden antia hyödyntäen yhdessä rajasimme alueen, valitsimme oleellisen tiedon ja tarvittavat auttamisen väylät sekä vinkit arjen työhön ja erilaisiin kohtaamisiin vanhemman ja lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän kanssa vielä neuvoteltiin saadaksemme juuri oleellisen asian lyhyesti ja selkeästi tuoduksi esille.

Työyhteisöissämme kehittämistehtävämme on saanut paljon positiivista palautetta ja herättänyt mielenkiintoa työyhteisöissä. Sen tarpeellisuus nähdään selkeästi ja työn helppolukuisuus on saanut kiitosta. On pidetty erittäin hyvänä sitä, että työhön on rajattu mukaan vain oleelliset tiedot, mutta siitä löytyy myös paljon arjen konkreettisia ohjeita ja vinkkejä henkilökunnalle vaikean tilanteen osuessa omalle kohdalle.  Kriisin kohdanneen perheen vanhempien on tärkeä turvata lapsen arjen jatkuvuus, jolloin myös varhaiskasvatuksessa tulisi olla arjen osaamista siitä, kuinka lasta autetaan selviytymään ja käsittelemään kriisin mukaansa tuomia asioita jokapäiväisissä hoito- ja kasvatustilanteissa. Tästä syystä pidimme tärkeänä, että työmme pitää sisällään mm. kirjavinkkejä kiperiin kysymyksiin sekä neuvoja, kuinka lapsen kanssa asiasta keskustellaan lapsilähtöisesti, ikätaso huomioiden sekä lapselle tilaa ja turvaa antaen.

Kehitystehtävä on herättänyt myös mielenkiintoa ja kysymyksiä käymäämme koulutusta kohtaan mm. mikä koulutus ja missä sekä mitä koulutus pitää sisällään? 

“Tälle olisi ollut käyttöä jo aiemmin”, “Hyvin saatu koottua kaikki tarpeellinen tiiviisti”

“Kiitos nyt kaikki löytyy yksistä kansista” “Onpa mielenkiintoinen ja tarpeellinen koulutus”

“Wau, hieno opas” Varhaiskasvatuksen kollegoilla, jotka ovat työhön tutustuneet, on ollut monta kertaa tilanteita, joissa kriisiavusta kertovasta tiedosta olisi ollut hyötyä jo paljon aiemminkin. Varhaiskasvatuksen tähtäävissä kouluissa ei ole sisältöä, joka vastaisi tähän tarpeeseen. 

Haluamme kiittää työyhteisöjämme tuesta ja mielenkiinnosta työtämme kohtaan. Koko projekti oli haastava mutta erittäin antoisa.

Työmme tulee toivottavasti olemaan ainakin ryhmämme kotikuntien varhaiskasvatuksessa käytössä oleva työkalu perehdytyksessä ja turvallisuus

kansion liitteenä. Toivottavasti tällä tiiviillä paketilla saadaan edes hieman tuettua työntekijöitä haasteellisessa työssään perheiden kanssa.

Pixabay

Kirjoittanut: Outi Landström, Arja Kekäläinen, Mia Varpunen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi