Nuorten osallisuus verkkonuorisotyössä

Tällä hetkellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi monen muun toiminnan ohella, myös nuorisotalot on suljettu ja nuorisotyö on siirtynyt lähes kokonaisuudessaan etänä verkossa toteutettavaan työhön, jonka osana nuorisotyöntekijät ”päivystävät” monipuolisilla verkkoalustoilla arki-iltaisin. Tämän lisäksi nuorisotyö järjestää puhelinpäivystystä virka-aikaan sekä jalkautuu kaduille ja muihin nuorten kokoontumispaikkoihin. Jalkautumisen tarkoituksena on turvata nuorten vapaa-ajan vietto sekä tarjota mahdollisuus keskusteluun nuoria askarruttavista aiheista sekä ohjaamaan nuoria annettujen ohjeistusten noudattamiseksi.

Tässä blogitekstissä käsittelen nuorten osallisuutta verkossa tehtävän nuorisotyön keinoin kuluneen viikon osalta. Nuorisotyön siirtyminen verkkoon on hyvinkin luontevaa ja osittain tuttukin toimintaympäristö, viettäväthän useat nuoret paljon aikaa verkossa muutenkin. Nuorisotyötä on tehty verkossa jo pitkään. Järvenpään nuorisopalveluiden käytössä ovat olleet eri sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram, Facebook, Tiktok ja Snapchat. Kuitenkin verkkonuorisotyön ja digitaalisten menetelmien käyttö on ollut melko suppeaa. Nuorisotyö on tällä erää pakon sanelemana joutunut aktivoimaan kaikki mahdolliset sosiaalisen median kanavansa ja luomaan uusia digitaalisen nuorisotyön muotoja. Tämä on ollut suunnitelmissa ja tavoitteissa jo pitkään, mutta arjen keskellä jäänyt jostakin syystä toteuttamatta. Nuorisopalvelut ympäri Suomen keksivät toinen toistaan luovempia ratkaisuja, tietovisoja, kyselyitä ja haasteita, joilla nuoria aktivoidaan palveluihin mukaan.

Nuorisotyön siirtyessä kokonaisuudessaan verkkoon, on verkossa tehtävä nuorisotyö laajentunut lisäksi Discordiin, joka on erityisesti online-pelaajien suosiossa ollut serveri alusta. Discord mahdollistaa yhteydenoton nuorisotyöhön teksti- tai puhemuodossa. Myös yksityisviestien lähettäminen Discordissa on mahdollista, mikäli nuorella on tarve henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskusteluun. Olemme perustaneet keskustelu- ja puhekanavia yleisten kanavien lisäksi esimerkiksi etäopiskelun, pelaamisen sekä nuorten verkkopalveluiden teemojen ympärille. Lisäksi Järvenpään nuorisopalvelut ovat luoneet itselleen käyttäjän Twitch striimaus -sivustolle, nuorisotyöntekijöiden opeteltua kuluneen viikon aikana pelaamaan nuorten suosiossa olevia nettipelejä, kuten Fortnitea ja Counter Strikea.

Tämän ensimmäisen viikon perusteella nuoret ovat löytäneet Järvenpään nuorisopalveluiden uusille kanaville ja “virtuaaliseen nuorisotilaan” hyvin ja nuorilta saatu palaute on ollut positiivista. Tämä ei kuitenkaan ole ollut itsestäänselvyys. Järvenpäässä toimii aktiivinen vertaisnuorten ryhmä, jotka ovat olleet osaltaan mukana laittamassa verkkoalustoja käyttökuntoon sekä opastamassa nuorisotyöntekijöitä, kun taidot loppuvat. Lisäksi monet muut nuoret ovat auttaneet palveluiden käyttöönotossa sekä antaneet erinomaisia vinkkejä eri alustojen käytössä. Ilman yhteisöllisyyttä sekä auttamishalua, luulen, ettei Järvenpään nuorisopalveluiden verkossa tehtävä nuorisotyö olisi lähtenyt samalla volyymillä käyntiin. Nuoret ovat olleet aktiivisia ja ottaneet kantaa nuorisopalveluiden toimintaan sekä verkossa tehtävään nuorisotyöhön. Seuraava askel tästä on, että saamme nämä aktiiviset nuoret mukaan tuottamaan sisältöä nuorisopalveluiden kanaville ja luomaan aktiivisia ryhmiä sekä lisäämään yhä useampien nuorten osallisuuden kokemuksia samaistuttavien julkaisuiden keinoin.

Vaikka olen jo aiemmin tiedostanut verkossa tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen olevan yhtä merkityksellistä, on minut yllättänyt täysin, miten yhteisöllinen tunnelma esimerkiksi Järvenpään Nuorisopalveluiden Discord-kanavalla on vallinnut. Viikon aikana olen useaan kertaan hämmästellyt, kuinka kaikki keskusteluun osallistuvat nuoret kohtelevat toisiaan tasavertaisina, ilman ennakkoluuloja. Ajattelenkin verkkoalustan helpottavan monen nuoren osallistumista keskusteluun, kun valmiita ryhmiä ei ole ja nuorille ei muodostu toisistaan ennakkokäsitystä esimerkiksi ulkonäön perusteella. Usealla käyttäjällämme on käytössään nimimerkki sekä profiilikuva, josta heitä ei tunnista, emmekä niitä toistaiseksi ole vaatineetkaan.

Digitaalisen ja verkossa tehtävän nuorisotyön merkitys on suuri ja kattaa sellaisen osan nuorista, joille esimerkiksi internet-servereillä käytävä keskustelu on luonteva tapa olla sosiaalinen. Nuorisotyössä voidaan digitaalisina menetelminä hyödyntää esimerkiksi nettipelaamista, erilaisia tietosivustoja tai chat-palveluita. Nuorisotyön ja muiden ammattilaisten toteuttaman suunnitelmallisen ja tavoitteellisen digitaalisen toiminnan keinoin voidaan ehkäistä niin sanottua toksista pelikulttuuria, jolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkopeli -yhteisöissä tapahtuvaa syrjintää. Lisäksi digitaalisten menetelmien keinoin voidaan lisätä tietoutta eri aihepiireistä, kuten hygieniasta, seurustelusuhteista tai lähes mistä tahansa.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke tarjoaa kattavasti ajantasaista tietoa, koulutusta sekä vinkkejä verkossa tehtävään nuorisotyöhön. Digitaalisen nuorisotyön toimintamalleja voidaan mielestäni soveltaa myös muilla sosiaalialan työkentillä. Täältä nappaamaan omaan työhön sopivimmat ideat ja vinkit: https://www.verke.org/

Vaikka useat nuoret käyttävät erilaisia verkkoalustoja sekä sosiaalisen median kanavia sujuvasti, hiipii mieleeni kysymys liittyen nuoriin, joita nämä palvelut eivät tavoita. Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua virtuaalisen nuorisotilan toimintaan tai olla yhteydessä ystäviin verkossa. Kaikilla ei ole kotona turvallista aikuista, jonka kanssa keskustella mieltä askarruttavista asioista. Kuinka näiden nuorten mahdollisuus keskusteluun sekä sosiaalisiin suhteisiin turvataan? Huolta herättää myös nuoret, joiden perhesuhteet ovat vähintäänkin haastavat tai suorastaan tulehtuneet. Entä jos koti onkin paikka, jossa ei voi olla? Kuinka nämä nuoret ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin, kun tarpeet eivät kenties tilanteen takia tule esille? Tilanne herättää monenlaisia kysymyksiä ja huolenaiheita, joihin ei ainakaan allekirjoittaneella ole toistaiseksi vastauksia. Voidaan vain tehdä parhaamme ja pyrkiä tavoittamaan mahdollisimman monet nuoret erilaisin keinoin.

Yksi asia, joka kuitenkin on varmaa, on se, että digitaalinen ja verkossa tehtävä nuorisotyö on tullut jäädäkseen myös Järvenpään nuorisopalveluille.

Noora

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Nuorten osallisuus verkkonuorisotyössä”

 1. Verkkonuorisotyöstä on puhuttu Espoossakin paljon, mutta melko vähäistä se on tähän asti ollut. Korona on tuonut siihenkin suuren buustin, ja uskon että koko maassa se tulee jossain määrin jäädäkseen. Uskon tosin itsekin myös siihen että varsinaista nuokkutoimintaa se ei voi täysin syrjäyttää.

  Juuri nämä nuoret joilla on kotona joitain huolia, eikä sitä kuuluisaa turvallista aikuista, on ne joista täytyy nyt olla huolissaan. Heillä kun ei etenkään koulujen mentyä kiinni ole mitään paikkaa mihin mennä “turvaan”. Lastensuojelun liika kuormittuminen on aito uhka, joten toivotaan että tilanne paranee mahdollisimman pian ja nuorten fyysisetkin matalan kynnyksen palvelut saadaan taas pian avattua.

  1. Hei!

   Kiitos kommentistasi ja pahoittelut, että vastaaminen on kestänyt. Olen täysin samaa mieltä, että fyysisiä matalan kynnyksen palveluita ei voida digitaalisilla ympäristöillä korvata. Mukavan lisän ne kuitenkin tuovat ja ovat luonteva nuorisotyön toimintaympäristö. Odotankin innolla, miten palvelut tulevat muotoutumaan kun uuteen normaaliin palataan ja palikoita ryhdytään sovittamaan yhteen. Toivottavasti myös muihin palveluihin, nuorisotyön ohella, tulee jäämään verkkoympäristöjen hyödyntäminen osana palvelutarjontaa. 🙂

 2. Tärkeä aihe. Tuli mieleen, että myös niillä nuorilla, jotka eivät tunne oloaan turvalliseksi kotona, on todennäköisesti älykännykät. Mobiiliversiot ja -palvelut voisivat olla ratkaisu tähän. Monet suositut pelit ovat myös mobiiliversioina käsittääkseni nykyään.

  1. Hei!

   Kiitos kommentistasi ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! On totta, että suurella osalla nuorista on käytössään älykännykät ja onneksi suuri osa, ellei kaikki, sivustot ja alustat toimivat niillä varsin moitteettomasti. Nuorten tavoittaminen palveluiden äärelle taitaakin olla suurempi haaste ja kysymys kuin niinkään välineiden tuottamat haasteet. Palveluiden ja sisältöjen tulisi olla sellaisia, jotka vastaavat suuren joukon tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Nyt kun aikaa on kulunut ja palveluita on samalla kehitetty onkin onnistuttu luomaan erilaisiin tarpeisiin vastaavia toiminnan muotoja, kuten Habbossa toimiva verkkonuorisotila sekä instagramia ja Tiktokia hyödyntäviä vuorovaikutteisia tapoja toimia verkkoympäristöissä. On ollut ilo huomata, että nuoret löytävät palveluiden äärelle ja ovat aktiivisesti mukana toiminnassa. 🙂

Kommentoi