Opintojen aloitus ja projektityöskentely uuden opiskelijan näkökulmasta – DigiIn-hanke 2022 kevät

Kevät 2022 alkoi kahdella eri projektilla, joista toinen piti sisällään DigiIn-hankkeen, jossa keskitytään nykypäivän digitalisaatioon ja ikäihmisten suhtautumiseen digipalveluihin sekä niiden käyttöön. DigiIn-hanke toteutetaan Terveyden hyvinvoinnin laitoksen, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Laurea ammattikorkeakoulun ja ikäinstituutin välisenä yhteistyönä. Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä, kuten haastatteluja, kyselyjä, toimintatutkimusta ja simulaatioita.

DIgiIn-hankkeen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria, saada parempia ja helppokäyttöisempiä palveluita kaikille, ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä (kuten he, joilla ei ole kokemusta digilaitteiden tai -palveluiden käytöstä) ja pyrkiä luomaan ratkaisuja, jotta jokainen pysyisi mukana palveluiden digitalisoitumisessa.

Ryhmämme projektiin itseensä kuuluu isona osana tiedonhankinta kohderyhmältä, projektisuunnitelman kirjoittaminen ja seuranta koko projektin ajalta, jotta pysytään aikatauluissa, tietoperustojen kirjoittamista osana projektin kokonaisuutta kuten myös osaamisennäyttö.

Kohderyhmänä projektissa toimivat 60–75 vuotiaat juuri eläköityneet tai jo hetken eläkkeellä olleet vanhemmat ihmiset ja selvittää heidän suhtautumistaan digitalisaatioon. Jokainen projektitiimin jäsen luo kaksi henkilöprofiilia kohderyhmämme mukaisesti. Haastattelemme heitä esittäen erilaisia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Haastattelun vastaukset pidetään nimettöminä, sisältäen vain haastateltavan iän, sukupuolen ja taustatietoa, kuten viimeisin ammatti ja käytettiinkö ammatissa digitaalisia työvälineitä.

Kysymykset perustuvat hieman haastateltavan taustaan, johdatellen kuitenkin pääsääntöiseen aiheeseen eli mielipiteeseen palveluiden digitalisoitumisesta ja käytöstä.

Kysymyksillä haetaan vastauksia aiheisiin, kuten käyttääkö digitaalisia palveluita, jos käyttää niin mitä, jos ei niin kuinka pärjää nykypäivänä esim. laskujen maksussa, maksaako joku perheenjäsen, jolla on osaamista, millä hoitaa arkisia asioita kuten liikkuminen (kävellen, auto, bussit, junat) tai kommunikointi (puhelin, sähköposti, f2f). Helpottaako vai hankaloittaako digipalvelut arkea sekä yleisesti muita kysymyksiä aiheeseen liittyen.


Havaintoja opintojen alusta

Näin juuri ammattikorkeakoulun aloittaneena projektioppimismalli oli henkilökohtaisesti minulle uusi ja tuntematon. Aiemmin kun olen käynyt ammattikoulussa perustutkinnon, joka osittain oli henkilökohtaisesti hyvä peruspohja tietämykselleni ja valmisti ammattiin, tämä uusi opiskelutapa piti omaksua nopeasti ja erosi aiemmasta perinteisemmästä opiskelumallista.

Tähän mennessä olen todennut, että tämä on silti hyvä tapa opiskella ja oppia, ehkä jopa parempi kuin ”vanhanaikaisesti”, kun istutaan luokassa kahdeksan tuntia viitenä päivänä viikossa ja päntätään turhalta tuntuvia kotitehtäviä vapaa-ajalla. Ei saa silti käsittää väärin, etteikö tämä vaatisi aikaa, vastuuta, oma-aloitteisuutta ja järjestelmällisyyttä, päinvastoin, tämä vaatii kaikkea sitä. Mielestäni tämä oppimismalli opettaa enemmän käytännönläheisyyttä ja tekemällä oppimista, joka ainakin omalla kohdalla on parhain tapa oppia ja sisäistää asioita.

Tietoperustoja kirjoittamalla olen oppinut asioita, joita en olisi itsenäisesti osannut välttämättä opiskella tai etsiä tietoa. Jokainen tietoperusta tai aihe, jota koulussamme opetetaan ei tietenkään välttämättä palvele kaikkia tai ole kaikkien mielestä kiintoisaa, mutta antaa hyvää yleistietoa ja perustaa mahdollisesti tulevaa varten, jota voi käyttää niin arjessa, työelämässä kuin harrastuksissakin.

Projektipohjainen opiskelu puolestaan taas antaa perustietämystä siitä, kuinka esimerkiksi työelämässä osaisit aloittaa tai suunnitella projekteja, jos tämäntyyppiseen työnkuvaan sijoittuu tulevaisuudessa.

Koulussamme on myös hienoa se, että pakollisten oppiaineiden lisäksi meillä on laaja kirjo vapaavalinnaisia oppimateriaaleja ja kursseja, joilla voit sijoittua sille kurssille, joka kiinnostaa sinua itseäsi ja edistää tulevaisuuttasi niin uratoiveiden kuin kiinnostuksen kohteiden puolesta. Pakolliset aineet antavat hyvää perustaa yleistiedollisesti ja valinnaiset aineet kiteyttävät omat haaveesi ja toiveesi oppimisesi kannalta.

Aiempaan palaten*, käynnissä oleva projektimme DigiIn-hankkeessa edistyy hiljalleen hyvällä mallilla, tietoperustat ja osaamisen näytöt ovat pidetty hyvillä tuloksilla ja henkilöprofiilit haastatteluja varten ovat valmiina. Enää jäljellä ei olekaan kuin haastattelujen toteuttaminen kohderyhmälle, jonka jälkeen pääsemme miettimään tuloksia ja mahdollisia ratkaisuja palveluiden käytön helppokäyttöisyyden edistämiseksi sekä muita ratkaisuja liittyen esim. ikäihmisten suhtautumiseen tai opettamiseen digilaitteiden tai -palveluiden käytössä.

Projektin edistymisestä ja tuloksista lisää seuraavassa postauksessamme.


Projektitiimi: Kalle Kantelinen, Veronica Friari, Sami Färm, Ena Saare, Tanya Kivachuk, Roosa Koivisto, Marusja Tolvanen

Kirjoittanut: Sami Färm

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi