Vankilasta vapautuva vanhempi

Lainsäädäntö turvaa lapsen oikeuden kumpaankin vanhempaansa. Vankeuslaki korostaa suhteiden ylläpitämistä läheisiin. Perhe on keskeinen voimavara vankilassa ollessa ja yhteiskuntaan sijoittumisessa.

Vankila tukee vanhemmuutta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on vedonnut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka lähtee siitä, että lapsella on oikeus erityiseen suojeluun eikä lapsia saa erotella vanhempansa ideologian, toiminnan tai minkään muunkaan syyn perusteella. Sopimuksessa kirjoitetaan myös, ettei lasta ja vanhempia tule erottaa kuin äärimmäisissä tilanteissa. Lain pitää kuitenkin olla tasapuolinen kaikille. Äiti voi saada lapsensa mukaan vankilaan aina siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta, lapsen tulee kuitenkin vankilasijoituksen alkaessa olla alle 2-vuotias. Suomessa myös pitkät koevapausajat ovat mahdollisia. Vanhemman ja lapsen suhdetta pystyy ylläpitämään vankeudenkin ajan, ja vankeinhoitolaitos kyllä tukee sitä kaikin tavoin, jos itse sitä on valmis edistämään.

Onko se tasapuolista, että lähivanhempana toimiva äiti voi saada alle 3-vuotiaan lapsen vankilasijoitukseen, mutta isän ollessa lähivanhempi se ei enää olekaan vaihtoehto?

Perheen sosiaalinen verkosto voi joutua koetukselle vanhemman vankeusrangaistuksen takia. Toimiva perhe on vangille ja koko perheelle voimavara. Perheen hyvinvointia voidaan vankeusaikana parantaa tiivistämällä yhteistyötä vankila- ja siviiliviranomaisten kanssa. Käytännössä tämä toimii parhaiten niin, että työntekijä vankilasta tai siviilistä koordinoi perheen tilannetta. Sen lisäksi arkea helpottaa palveluohjaustyyppinen tuki.

Vanhemman vankilasta vapautuminen voi olla myös kriisitilanne perheelle. Perheen arki kokee jälleen muutoksen, kun toinen vanhempi muuttaa takaisin kotiin. Tilanteeseen saattaa liittyä pelkoja, esimerkiksi liittyen vankilasta vapautuvan vanhemman päihteenkäyttöön tai vanhempien välisiin riitoihin. Siirtymävaiheessa vankilasta takaisin perheeseen on hyvä selvittää, mistä avohuollon tukitoimista lapsi ja hänen perheensä voisivat hyötyä.

Vankilatuomion loppuvaiheessa vanki voi päästä enintään 6 kuukaudeksi valvottuun koevapauteen. Yhteydenotto asian selvittelyyn liittyen tulee aina vankilaviranomaiselta. Valvottu koevapaus suoritetaan vankilan ulkopuolella, yleensä omassa kodissa tai kuntoutuksessa. Valvottuun koevapauteen sijoitettu on vankilan kirjoilla, mutta muilta osin hänen statuksensa yhteiskunnassa on kuin vapaudessa olevalla, esimerkiksi sosiaalietuuksien suhteen. Mikäli valvottuun koevapauteen sijoitetun kanssa samassa asunnossa asuu vakituisesti tai huoltajuussopimuksen perusteella vähintään puolet ajastaan alaikäisiä lapsia, tulee Rikosseuraamuslaitoksen selvittää lapsen mielipide tarvittaessa lastensuojeluviranomaisen kanssa.

Laki valvotusta koevapaudesta 23.8.2013/629 9§

”Vankila-aika voi olla paras muutos kohti tavallista elämää – laittomasta elämästä haaveilevan on oltava valmis luopumaan rikollisen identiteetistä.” Outi Hietala, YLE:n artikkeli (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/07/vankila-aika-voi-olla-paras-muutos-kohti-tavallista-elamaa-laittomasta-elamasta)

https://www.krits.fi/tietoa/perhe-ja-parisuhde/vanhemmuuden-hoitaminen-vankilassa/

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/13991230-db91-48a6-8635-d275897e955c

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/vanhemman-vankeusrangaistus

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/07/vankila-aika-voi-olla-paras-muutos-kohti-tavallista-elamaa-laittomasta-elamasta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Vankilasta vapautuva vanhempi”

  1. Kiitos Saija hyvästä kirjoituksesta! Lähdin mielenkiinnolla lukemaan tekstiä, sillä vankila ja perhe-elämän yhdistäminen on varmasti haastavaa ja itselläni ei ollut aiheesta juuri mitään aiempaa tietoa.

    On hienoa, että vanhempien ja lasten suhteista pidetään huolta myös vankilassa ollessa. Lapselle on kuitenkin tärkeää, että vanhemmat saavat osallistua lapsen kasvuun ja kehitykseen. Onhan se kuitenkin myös laissa määritelty, että vanhemmat ovat ensisijaisesti aina vastuussa lapsesta. Itseäni ihmetytti kuitenkin kovasti se, että äidin ollessa lapsen lähivanhempi voi hän saada lapsen vankilaan mukaan, mutta isän ollessa lähivanhempi tilanne on toinen, eikä se enää olekaan mahdollista.

    Kuten totesit kirjoituksessa, että perhe on keskeinen voimavara vankilassa ollessa ja yhteiskuntaan uudelleen sijoittumisessa, niin miksi sitten isällä ei ole samoja oikeuksia, kuin äidillä. Tasa-arvoisuus on nykyään esillä koko ajan ja olisi mielestäni tärkeää puuttua myös tällaisiin epäkohtiin. Isä voi yhtä hyvin olla esimerkiksi yksinhuoltaja ja pitää lapsesta huolta, kuin äitikin.

Kommentoi