Viimeinen kerta

Suomessa lähes joka toinen nainen on elämänsä aikana kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai molempia. On todettu erilaisten kyselytutkimusten avulla, että naisista ja miehistä suunnilleen yhtä moni on kokenut parisuhdeväkivaltaa, mutta vakava väkivalta kohdistuu valitettavasti useammin naisiin. Naiset saavat väkivallasta myös miehiä enemmän ja vakavampia vammoja. Parisuhdeväkivaltaan kuolleista suurin osa on naisia. 

Väkivaltaa ilmenee ihmissuhteissa hyvin eri tavoin riippuen osallisten elämäntilanteesta, iästä ja ajattelutavoista. Joskus väkivalta voi alkaa niin hienovaraisena, että sitä on vaikea tunnistaa väkivallaksi. Väkivalta voi alkaa aluksi esimerkiksi vain nimittelynä, taloudellisena rajoittamisena tai ihmissuhteista eristämisenä.  

Vähäistäkään väkivaltaa ei tarvitse eikä pidä sietää!

Väkivaltaa voi esiintyä niin fyysisenä, henkisenä tai seksuaalisena. Fyysistä väkivaltaa on esimerkiksi: töniminen, lyöminen, potkiminen ja tukistaminen. Henkistä väkivaltaa taas puolestaan on esimerkiksi: alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, voimakas mustasukkaisuus ja itsemurhalla tai jollain muulla asialla uhkailu. Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi: raiskaus, raiskauksen yritys, seksuaalisella väkivallalla uhkailu ja seksuaalinen halventaminen. Useimmiten eri väkivallan muodot yhdistyvät ja sama henkilö joutuu kohtaamaan useita eri väkivallan muotoja samanaikaisesti. Kun väkivallasta tulee osa arkea, voi sen tunnistaminen vaikeutua, etenkin jos kyseessä on henkinen väkivalta, väkivallalla uhkailu tai esimerkiksi seksiin painostaminen. Asiaa voi itse yrittää pohtia, olisiko oikein, jos jotakuta sinulle läheistä ja tärkeää ihmistä kohdeltaisiin samoin. Jos mietit, että ei, niin silloin kyse on todennäköisesti väkivallasta.  

Olen itse törmännyt useisiin naisten rohkeisiin kirjoituksiin netissä, jossa he kertovat ja avaavat omia kokemuksia parisuhdeväkivallasta. On hurjaa huomata, kuinka yleistä se on. Ulkopuolisten on usein vaikeaa ymmärtää, miksei väkivallan kokija lähde suhteesta, sekä miksi väkivalta salataan. Myös näihin, joihin itse olen törmännyt on aina mahtunut ihmettelijöitä, että miksi et vain lähtenyt ajoissa? Asiat eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia. Yleensä väkivallan tekijä osaa manipuloida kumppaniaan taitavasti ja saa väkivallan kokijalle syyllisyyden tunteen, että tilanne johtuisi jotenkin hänestä itsestään, joten väkivallan kokija saattaakin alkaa syyttämään itseään tilanteesta ja uskoa ajaneensa toisen väkivaltaiseen käytökseen. Syyllinen on aina kuitenkin väkivallan käyttäjä, ei koskaan henkilö, johon se kohdistuu.  

Väkivaltaa yritetään myös joskus puolustella, mutta mikään syy ei tee kuitenkaan väkivallasta hyväksyttävää. Kun on riittävän monesti joutunut väkivallan uhriksi ja saanut ehkä jopa erilaisia vammoja ympäri kehoa, niin on todella moni nainen havahtunut tilanteeseen ja tehnyt rohkeita ratkaisuja kierteen loppumiselle ja uuden elämän aloittamiselle. Tarinoita on joskus välillä vaikeakin lukea, mutta ne ovat myös voimaannuttavia ja minusta on hienoa, että niitä tuodaan julki. Tarinoista voi olla suuri apua jollekin, joka kärsii samanlaisista asioista omassa parisuhteessa.

Harva suhde kuitenkaan on jatkuvasti väkivaltainen, vaan niin kuin jokaisessa suhteessa, niin on myöskin väkivaltaisessa suhteessa tyypillisesti hyviä jaksoja. Väkivallan kokija voi välittää väkivallan tekijästä paljonkin ja kokea rakkautta tätä kohtaa. Moni haluaa uskoa läheisestä ja rakkaasta ihmisestä vain hyvää ja että väkivallan tekijä muuttuu, eikä väkivaltaa enää tapahdu. Väkivallan tekijä osaa myös taitavasti manipuloida ja selittää omat tekonsa hyväksyttäviksi ja lupailla, että tämä oli viimeinen kerta. Väkivaltaa saatetaan myös salata lähipiiriltä siksi, että muiden suhtautuminen kumppaniin ei muuttuisi negatiiviseksi. 

Väkivallan kierre on tärkeää katkaista ajoissa, ettei väkivalta pääse pitkittymään tai kehittymään vakavammaksi.

 

Väkivaltaa nykyisessä tai aikaisemmassa suhteessa kokeneiden, että väkivaltaa käyttäneiden kannattaa hakea apua. Auttavia tahoja on useita erilaisia. Fyysisten seurausten lisäksi parisuhdeväkivalta aiheuttaa psykoterapeuttisen avun tarvetta, taloudellisen tuen tarvetta, tukikotipalveluita sekä juridisen neuvonnan tarvetta.  

Apua väkivaltaa kokeneelle:

 • Akuutissa hädässä soitto aina 112
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen
 • Rikosuhripäivystys
 • RikuChat
 • Naistenlinja
 • Nollalinja
 • Suomen Mielenterveys ry Kriisipuhelin keskusteluapua
 • Suomen Mielenterveys ry Solmussa- chat aikuisille
 • Suomen Mielenterveys ry Sekaisin- chat nuorille
 • Ensi- ja turvakotienliitto Chat

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Viimeinen kerta”

 1. kirjoitit todella tärkeästä asiasta. Kirjoitus oli tosi laaja ja otit paljon asioita esille. Nykyään sosiaali mediassa puhutaan tosi paljon seksuaalisesta väkivallasta. Kun luettelo miehistä, joita syytetään seksuaalisesta häirinnästä tai pahoinpitelystä, saattaa lisääntyä, kulttuurinen muutos, joka vaatii lisääntynyttä vastuuvelvollisuutta työpaikan seksuaalisesta häirinnästä. Suljettujen ovien takana monet yritykset ja laitokset ovat tehneet vain vähän seksuaalisen häirinnän torjumiseksi, mikä on edistänyt vihamielisiä työympäristöjä paitsi seksuaalisen häirinnän uhreille myös muille työntekijöille, jotka ovat vain sivu. On tärkeää puhua todella paljon tästä asiasta, jotta koko maailma näkee tuskat ja seuraukset.

 2. Tekstisi käsittelee todella tärkeää asiaa. Väkivalta ja sen uhka ovat lamauttavia. Kirjoitat hyvin kuvaavasti siitä, että väkivalta usein alkaa niin hienovaraisena, että sitä ei heti tunnista. Myös erilaiset väkivallan muodot tulevat hyvin esiin.

  Jäin kuitenkin miettimään, että mikä ajaa ihmisen näin äärimmäisiin tekoihin. Varsinkin tilanteissa, joissa väkivallan uhri on väkivallan tekijälle läheinen. Luin aiheesta Duodecim-lehden verkkoartikkelista ja siinä puhuttiin siitä, kuinka väkivalta voidaan määritellä toisen yksilön vahingoittamiseksi tai pakottamiseksi johonkin vastoin hänen tahtoaan. Sen mihin häntä pakotetaan, ei välttämättä tarvitse olla hänelle vahingollista. Tyypillisimmin väkivaltaa käytettäessä kuitenkin vahingoitetaan sen kohdetta.

  Samalla tutustuin termistöön, väkivaltainen ja aggressiivinen tulkitaan usein samaa tarkoittaviksi. Tutkimusten mukaan voidaan sanoa, että ihminen on synnynnäisesti aggressiivinen, mutta onko hän synnynnäisesti myös väkivaltainen?

  Se, että asioista puhutaan oikeilla nimillä, tekee niistä myös konkreettisempia. On tärkeää puhua ja kirjoittaa näistä asioista, se voi vähentää uhrin häpeän ja nolouden tunteita ja helpottaa avun hakemisessa.

Kommentoi