Luovien ja toiminnallisten menetelmien vaikutus hyvinvointiin

Sunrise, Jooga, Luonne, Meditaatio, Taivas, Vuoden, Zen
Kuva: Pixabay

Luovat ja toiminnalliset menetelmät ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Yhä useammin esimerkiksi liikunnan, taiteen ja musiikin korostetaan vaikuttavan hyvinvointiimme positiivisesti. Aihetta tutkitaan koko ajan enemmän ja näiden menetelmien terveysvaikutuksista halutaan lisää uutta tietoa. Puhumisen lisäksi tulevaisuuden sosiaalityössä tulisikin mielestäni painottaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä osana onnistunutta asiakastyötä. Blogipostauksen tarkoitus on konkretisoida muutamia kyseisistä menetelmistä saatuja hyötyjä ja nostaa nämä menetelmät esille hyvinvoinnin näkökulmasta.

Luovat ja toiminnalliset menetelmät

Toiminnallisten ja luovien menetelmien tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään sanoja ja muotoja kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja mielikuville, jotka eivät vielä ole sanallisessa muodossa. Menetelmien avulla pyritään edistämään sekä mahdollistamaan asiakkaan ilmaisu ja näin voimaannuttamaan asiakasta. Toiminnallisiin menetelmiin kuuluvat muun muassa musiikki-, kuvataide- sekä toimintaterapia. Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan esimerkiksi mahdollistaa vaikeista asioista puhuminen. Nämä menetelmät voivat ilmaista ja todentaa tekijän ajatukset, tunteet, muistot ja mielikuvat, jolloin ihminen kokee tulleensa hyväksytyksi, ymmärretyksi ja autetuksi.

Rentoutuminen

Luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa hyvinvointiin, sillä mielekäs ja innostava tekeminen tuottavat mielihyvää. Tällaiset menetelmät monipuolistavat itseilmaisua, jonka myötä taas osallisuus kasvaa ja kuulluksi tuleminen paranee. Yksi monesta toiminnallisesta menetelmästä on rentoutuminen, joka on hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeä tekijä. Tietoinen läsnäolo (mindfulness) ja jooga kuuluvat rentoutumisen keinoihin. Rentoutuminen on olennainen osa hyvinvointia myös siksi, että sen avulla pystyy vaikuttamaan oireiden sekä kipujen hallintaan. Se myös muun muassa laskee verenpainetta, hoitaa mieltä ja parantaa suorituskykyä. Lisäksi rentoutuminen voi vapauttaa ja lievittää vaikeita tunteita, esimerkiksi levottomuutta, pelkoa sekä ahdistusta.

Kulttuuri- ja taidelähtöiset menetelmät

Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan rikastaa arkista kanssakäymistä, saada aistit ja mieli liikkeeseen sekä houkutella esiin kokemuksia ja tunteita. Taiteen avulla voi tulla esille jotain sellaista, jolle on ollut vaikea löytää sanoja tai muotoa. Taiteen avulla esimerkiksi lapsi pystyy ilmaisemaan tunteensa paremmin. Kyky ilmaista tunteita taas on lapselle suojaava tekijä. Koska kulttuuriharrastukset lisäävät sosiaalista pääomaa, vaikuttavat ne näin ollen positiivisesti mielenterveyteen ja koettuun hyvinvointiin. Taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan myös saada kesken jääneitä tilanteita ja tunteita päätökseen, joka voi olla voimaannuttava kokemus. Nämä menetelmät lisäävät hyvinvointia siltäkin osin, että niiden avulla on mahdollista purkaa ikäviä kokemuksia ja kehoon jääneitä tunteita.

Liikunnalliset menetelmät

Liikuntaa voidaan käyttää muun muassa mielenterveysongelmien ehkäisemisessä, hoitamisessa ja kuntoutuksessa, sillä liikunnalla on tutkitusti positiivinen vaikutus mielenterveyteen. Liikunnan vaikutus koettuun mielenterveyteen on huomattava ja se vaikuttaa myös koettuun mielialaan myönteisesti. Liikunta on hyvinvoinnin kannalta merkittävä tekijä, sillä se tuottaa vapautumisen tunnetta, lievittää ahdistusta, virkistää sekä rauhoittaa mieltä. Koska liikunnan avulla voidaan tukea mielenterveyttä, olisi sitä hyvä hyödyntää myös lasten ja nuorten parissa.

Hyvinvointi siis paranee, kun toiminnallisten menetelmien avulla saadaan sanoitettua omia ajatuksia ja tunteita ehkä normaalia keskustelua paremmin. Toiminnan kautta ihminen saa uusia ulottuvuuksia ilmaista itseään omalla tavallaan ja pääsee tätä kautta käsiksi tunteisiinsa, joita voi näin ollen olla helpompi käsitellä. Vaikeiden asioiden sanoittaminen tekemisen kautta voi varmasti myös tuntua helpommalta kuin suoraan puhuminen. Asioiden ääneen sanominen on äkkiä yllättävän vaikeaa, joten uskon monen hyötyvän toiminnallisista menetelmistä sosiaalialan työssä monellakin tapaa.

Toiminnallisia hetkiä!

– Sara (Saapuvei)

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Luovien ja toiminnallisten menetelmien vaikutus hyvinvointiin”

  1. Kiva kirjoitus, jossa toit esiin laajasti eri luovia menetelmiä ja niiden positiivisia vaikutuksia. Olen täysin samaa mieltä siinä, että luovat menetelmät, kulttuuriset kokemukset ja liikunta ovat oiva lisä hyvinvoinnin edistämisessä. Uskon että ne voivat tuke esimerkiksi kuntoutumista.

    Pidin erityisesti siitä, miten sanoit luovuuden avaavan uusia ulottuvuuksia ihmisissä ja siten he pääsevät paremmin käsiksi tunteisiinsa, niinpä! Kuinka tärkeää omien tunteiden käsittely onkaan, ja joskus niiden sanoittaminen sanoin voi olla liian vaikeaa. Itse koen olevani jokseenkin luova ihminen ja näenkin itseni käyttämässä erilaisia luovia menetelmiä ammatillisessa tulevaisuudessani helpottaakseni asiakkaiden tunteiden käsittelyä.

  2. Olet aivan oikeassa luovien ja toiminnallisten menetelmien voimasta! Luovat menetelmät ovat olleet osa ihmisyyttä jo ennen kuin homo sapiens kiipesi maailmamme ainoaksi ihmislajiksi – Neandertalilaiset tekivät luolamaalauksia ja soittivat musiikkia, aivan kuten nykyihmisetkin (vaikka luolamaalauksemme ovatkin yleensä muualla kuin luolissa tätä nykyä). Hienoa että olet tuonut esille taiteen, meditaation, liikunnan ja muun toiminnallisen/luovan toiminnan tärkeyden ja myös selittänyt, millä tavalla nämä menetelmät meitä auttavat. Hyvä blogiposotaus, ja omasta mielestäni erittäin tärkeä!

    (Olen itsekin kokenut, että jotkut asiat on hepompi käsitellä esimerkiksi kirjoittamisen tai piirtämisen avulla – kyseiset tavat auttavat minua myös rentoutumaan, ja jokapäiväinen elämä sujuu helpommin, kun minulla on lupa purkaa itseäni tällä tavalla.)

Kommentoi