Mitä tulevaisuus tuo mukanaan?

Monet rakenteet ja käytännöt ovat rakentuneet heteronormien varaan. Jo oletus siitä, että heteroseksuaalisuus on luonnollinen ja toivottu seksuaalinen suuntautuminen on yhteiskunnassamme pielessä. Ihmiset oletetaan ensisijaisesti heteroiksi, ellei toisin mainita. Terveystietolomakkeet ovat totuttujen tapojen varjolla tehty joko miehille tai naisille. Äidit ovat perheissä hoivaajia ja isät tuovat perheelle ruuan. Lapsen voi olla vaikea vastata koulun hyvinvointi kyselyyn, koska hänen perhemuotoaan ei löydy listalta. On epäreilua, että vielä tänä päivänäkään ei osata katsoa heterolasien ulkopuolelle.

Mitä tulevaisuus näiden aiheiden tiimoilta tuokaan mukanaan?

Kuva: pixabay

Jotta jokaisen tulevaisuus olisi turvallinen syrjinnän osalta, voi muutokset aloittaa pienin askelin. Jokaisen ei tarvitse katkaista välejään vanhempaa sukupolvea edustaviin vanhempiinsa, jos he sanovat, etteivät halua homoja lähelleen. Sen sijaan, heidän ajatusmalliaan voisi lähteä kyseenalaistamaan ja kertomaan heille oppimiaan asioita. Se voi vaatia rohkeutta, jopa minulta hetero naisena, mutta mieti, kuinka vaikeaa voi olla puolustaa itseään tässä haavoittuvassa asemassa olevana.
Seta ry on tehnyt oppaan, jossa käsitellään ihmisen moninaisuutta. Oppaassa kerrotaan hyvästä kohtaamisesta sekä ennakkoluulottomuudesta eri sateenkari ikäryhmiä kohtaan.

Syrjintä voi esiintyä myös halventavana vitsailuna, joita työkaverit heittävät kahvihuoneessa. Jokaisen on kuitenkin tärkeä tiedostaa, että minkäänlainen syrjintä on kielletty lain nimissä. >> lue lisää yhdenvertaisuuslaista <<

Mediassa ilmi tulleiden otsikoiden myötä on järkyttävää, kuinka esimerkiksi armeijaan ja asepalvelukseen pääsyä on estänyt homoseksuaalisuus.

Tai kuinka hedelmöityshoidot olivat aikaisemmin vain heteroparien oikeus.

Tai kuinka samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus astui voimaan vasta kolme vuotta sitten ja kaksi ja puoli vuotta sen jälkeen ensimmäiset adoptiot vahvistuivat.

On vaikea ennustaa tulevaisuutta, mutta helppo katsoa taaksepäin, miten lyhyessä ajassa tasa-arvon edistymistä on kuitenkin tapahtunut. Toivottavasti kehitys jatkuu edelleen ja sen toteutumiseen kiinnitetään huomiota jatkossakin.

Toivon, että tulevaisuuden Suomessamme ei enää olisi käsitettä vähemmistö tai sitä ei käytettäisi sateenkaari- ihmisistä puhuttaessa. Emmekö voisi kaikki olla samalla viivalla ja olla arvottamatta toisia seksuaalisen suuntautumisen tai seksuaalisen moninaisuuden vuoksi? Toivottavasti myös sosiaalialan ammattilaiset oppivat kohtaamaan erilaiset ihmiset ja oppivat vastaamaan heidän tarpeisiinsa, koski se sitten sukupuolen korjausta tai hiusten leikkuuta.

Seta ry tuo vahvasti sateenkaarevien oikeuksia ja toiveita esille. On hienoa nähdä kasvava järjestö, joka ajaa hlbtq+ yhteisön etuuksia. Seta on muun muassa toiminut erilaisten hankkeiden kanssa edistääkseen ihmisoikeuksien toteutumista ruohonjuuritasolla. He ovat yhdessä Rainbow Rights ja TASOVA -hankkeiden kanssa toteuttaneet vision sateenkaarikunnista, jonka tarkoituksena on tuoda kunnallisiin palveluihin ja kunnissa syntyvään vihapuheeseen uuden suunnan. Toivottavasti nämä tärkeät hankkeet saavat rahoitusta myös tulevaisuudessa.

Olemme käsitelleet blogissamme paljon eri aiheita koskien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Toivottavasti postauksemme on tuonut uusia ajatuksia, ideoita tai keinoja kohdata ihmisiä. Toivottavasti ennakkoluulot ovat hälventyneet ja puheeksi uskalletaan ottaa asioita, jotka ovat saattaneet joskus hämmentää. Kirjoitettu tulee näkyväksi ja näkyvät kirjoitukset on helpompi ottaa puheeksi.

Toivottavasti aiheemme on auttanut juuri sinua ottamaan puheeksi asioita, joita olet ehkä pohtinut, mutta et ole uskaltanut kysyä, sillä et halua loukata ketään. Lisää tietoa hankkimalla myös sinä voit nähdä asiat toisella tavalla. Syrjintä hlbtq+ yhteisöä kohtaan ei rajoitu vain heihin, vaan heidän oikeutensa ovat jokaisen edistettävissä.

Lähtökohtaisesti ei kannata tehdä ihmisistä tai heidän toimistaan olettamuksia, vaan mieluummin kysyä asiaa heiltä itseltään. Olisi ihanaa nähdä maailma, jossa kenenkään ei tarvitsisi ahdistua omassa kehossaan, jokainen saisi toimia ja olla niin kuin haluaa itse olla, eikä yhteiskunta, työkaverit tai media rajoittaisi ketään. Kenenkään ei kuuluisi piilotella, saatika hävetä omaa identiteettiään.

Kuten aikaisemmassakin blogitekstissämme on tullut ilmi: ’’Puutu homofoobisiin komentteihin, vaikka ne tuntuisivat harmittomilta. Vaikka ne olisivat vain vitsejä. Vaikka HLBTQ+ ystäväsi ei olisi vieressä. Vaikka se, kuka kommentoi on ystäväsi tai perheenjäsenesi.” Näillä pienillä teoilla voimme tehdä tulevaisuudesta kaikille tasa-arvoisen.

Rakkautta ja rohkeutta <3

Julia

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi