Lastensuojelun avohuolto

Tätä blogia pitäessä aiheesta lastensuojelu, minulle (ja viimeistään nyt monille muillekin) on käynyt selväksi lastensuojelun palveluiden monimuotoisuus. Koen, että nuorempien sukupolvien asenne ja mielipiteet lastensuojelusta ovat muuttuneet positiivisempaan sekä avoimempaan suuntaan. Tähän varmasti vaikuttaa sosiaalihuoltolain uudistaminen, johon on otettu lasten hyvinvointi laajemmin huomioon, ennaltaehkäisevät tukitoimet sekä perhehyvinvoinnin edistävät laajat palvelut maakunnittain.

Riippuen tilanteen vakavuudesta ja kiireellisyydestä, todellisuudessa lasta yritetään auttaa niin, että hän voisi asua omassa kodissaan oma perheen kanssa. Mikäli perhe tai lapsi kaipaavat perheen ulkopuolista apua, siihen ryhdytään usein ensin lievin mahdollisin keinoin. Näitä ovat muun muassa lastensuojelun avohuollon tukitoimet. Tukitoimet ovat monenlaisia ja ne vaihtelevat kunnittain. Tässä muutama esimerkki THL:n kotisivuilta:

Lapsiperheiden kotipalvelu. Kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja se toteutetaan yhteistyönä perheen ja auttavien yhteistyötahojen kanssa. Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa. Kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia lasten ja lapsiperheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Apua perheeseen voi saada esimerkiksi lastenhoidossa, ruuanlaitossa, toimintakyvyn ylläpitoon ja asumiseen. Kotihoidon palveluita voidaan antaa myös rinnakkain perhetyön palveluiden kanssa. Perhetyö on myös yksi sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia. Perhetyö auttaa muun muassa tukemaan vanhemmuutta, ohjaamaan lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaamaan kodin ja arkirutiinien hallintaa sekä vahvistamaan perheen omia vuorovaikutustaitoja.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi voidaan perheelle tarjota myös tukihenkilö tai tukiperhe. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa tuettavaa lasta tai perhettä esimerkiksi harrastustoimissa tai koulutehtävissä. Tukiperhe taas on nimensä mukaisesti perhe, jonka luona lapsi voi yöpyä sovitusti ja viettää tukiperheen kanssa aikaa ilman omia vanhempiaan. Tukihenkilö ja tukiperhe helpottavat perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen tai lasten kanssa, viemällä lasta harrasteisiin, innostamalla ja tukemalla esimerkiksi itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukihenkilö voi myös auttaa perheenjäseniä hakemaan sosiaaliturvaetuuksia ja vahvistaa heidän voimavarojaan navigoida palvelujärjestelmässä.

Kuva: Pixabay

Kuten sanottu, tukitoimimuotoja on erilaisia ja niitä kehitetään lasten ja perheiden, sekä yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan. On harhakuvitelmaa, että lapsi automaattisesti otetaan heti pois perheestä ja lapsen tutustua elinympäristöstä. Palvelutarpeen arviointi perheen ja lapsen kohdalla on avainasemassa ja oikealla tavalla oikeaan aikaan se ennaltaehkäisee lastensuojelun asiakkaaksi päätymistä. Yksi ilahduttava esimerkki on Espoon MONIKU-palvelu. Ylen julkaisemassa uutisartikkelissa kerrotaan, kuinka vuonna 2018 Espoon lastensuojelun kiireellisesti sijoitetuista lapsista ja nuorista lähes 18 prosenttia oli vieraskielisestä perheestä. Tästä syystä Espoo päätti perustaa vieraskielisten perheiden monikulttuurisen palvelun. Perheessä ei tarvitse olla erityisiä ongelmia, jotta se pääsee moniku-palvelujen piiriin. Tarkoituksena on rohkaista vanhempia puhumaan omaa äidinkieltä lapselleen ja näin tukea sekä lapsen kielellistä kehitystä että vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Moniku-palveluissa keskitytään kielenkehityksen varhaiseen tukemiseen. Tarkoituksena on tukea perheitä, joissa puhutaan suomen tai ruotsin kielen lisäksi jotain vierasta kieltä. Palvelu on suhteellisen uusi, joten pitkäaikaisia tuloksia ei ole vielä saatavilla, mutta taustalla on tutkimustieto, jonka mukaan Suomessa syntyneiden maahanmuuttajien lasten osaaminen koulussa oli lähes kaksi vuotta jäljessä niistä lapsista, joiden vanhemmat ovat joko suomen- tai ruotsinkielisiä.

Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-10780311

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/tukihenkilot-ja-perheet

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/perhetyo

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kotipalvelu

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi