Liiketalouden projektitiimi työnantajamielikuvaa kartoittamassa ja kehittämässä

Syksyn 2020 aikana Hyvinkään liiketalouden projektitiimi selvitti kyselytutkimuksen avulla rauta- ja sisustuskaupanalan työnantajamielikuvaa. Projektin tilasi RASI ry, joka on rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinoharjoittajien yhdistys. RASI ry:n tehtävänä on parantaa alan toimintaedellytyksiä, kehittää yhteistyötä ja olla vaikuttava alan tulevaisuuden rakentaja.

Työnantajamielikuva kuvaa yrityksen arkea, arvoja, strategiaa ja kulttuuria työntekijöille eri kanavissa. Tällä mielikuvalla on tärkeä merkitys rekrytoinnissa ja nykyään sillä vaikutetaan myös työntekijöiden pysyvyyteen. Tulevan sukupolven työntekijät eivät valitse työpaikkaa pelkkään palkkaan perustuen, vaan odottavat työpaikalta myös henkisiä ja käytännön tason etuja.

Tunnettuutta kehittämässä

Projektitiimiin kuului kuusi Laurean liiketaloudenopiskelijaa, ja yhdessä tiimipäivissä pohdimme projektin etenemistä ja teimme töitä välietappien kautta kohti projektin lopullisia tuloksia ja tuotoksia. Projektin keskeisin tuotos oli tutkimus, jossa selvitettiin mitä korkeakouluopiskelijat pitävät tärkeinä asioina työpaikkaa hakiessa ja millaisia mielikuvia toimiala herättää. Toimeksiantajan toive oli saada kuvaa tämänhetkisestä mielikuvasta, jotta sitä voidaan kehittää. Mielikuvaa kehittämällä saadaan tradenomi- ja insinööriosaajia kiinnostumaan alasta ja ymmärtämään alan uramahdollisuudet paremmin. Tutkimuksen lisäksi tiimi haastatteli myös toimialan tämän hetken osaajia, ja tutustui näin heidän uratarinoihinsa. Nämä uratarinat olivat todella motivoivia ja toivat hyvää näkyvyyttä sisustus- ja rautakaupanalan työmahdollisuuksista. Niistä yksi julkaistiin Laurean verkkosivuilla osana projektiblogia ja jatkossa uratarinoita julkaistaan RASI ry:n valitsemilla kanavilla. Tiimi ehdotti myös tunnettuuden vahvistamista sosiaalisen median kautta, sekä kohderyhmään kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden kontaktointia ja korkeakouluyhteistyön vahvistamista.

Kuvassa Jenni Pasanen, Anni Louhelainen, Aura Kurtelius ja Iida Koivunen

Projektityöskentelyn oppimista

Koko syksyn ajan tiimi on työskennellyt vahvasti yhdessä, vaikka tiimiin kuuluu erilaisia osaajia ja luonteita. Jokainen on kuitenkin joustanut ja tehnyt töitä projektissa yhteisen päämäärän eteen, ja näin projekti on edennyt ajallaan. Tiimi on löytänyt yhteisen tavan työskennellä ja jokainen tiimin jäsen on ottanut hyvin vastuuta tekemisestä. Projektioppiminen on haastanut jokaisen myös arvioimaan omaa työntekoa sekä oppimista. Syksyn aikana opittu näkyy työn tuloksissa ja tulevaisuudessa on mielenkiintoista seurata mihin asti työn tulos kantaa!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi