Vieras maa hieman tutummaksi

On tullut aika päättää blogimme, vieraalla maalla. Blogimme nimi kuvaa hyvin niin pakolaisten elämää, kuin oman blogi urakkamme aloitusta. Olimme täysin vieraalla maalla tämän aiheen kanssa, joka meille valikoitui. Kuitenkin voimme sanoa maailmamme avartuneen taas hieman lisää tämän aiheen parissa.

Kirjoituksemme ovat syntyneet meitä puhuttelevista aiheista. Pakolaisiin tutustuessa luimme rankoista ihmiskohtaloista ja pakolaisten hädästä. Kuitenkin vain todella pieni prosentti ihmisistä tulee saamaan kiintiöpakolaisten aseman ja pääsee aloittamaan uutta elämää uudessa maassa. Nämä hurjat luvut jopa hieman yllättivät ja pysäyttivät. Aiheen tullessa tutuksi alkoivat myös oman järjestelmämme ja yhteiskuntamme epäkohdat pakolaisten silmin tulla esille.

Pakolaiset kohtaavat myös Suomessa hyvin paljon syrjintää ja rasismia. Ihmisten asenteet näkyvät julkisen keskustelun lisäksi myös tavallisessa arjessamme. Tulevina sosionomeina joudumme varmasti näiden keskustelujen äärelle tulevaisuudessa ja mahdollisesti joudumme omiakin asenteita välillä pohtimaan.

Aiheeseen perehtyminen oli erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Opimme paljon uutta ja näitä tietoja pääsemme varmasti hyödyntämään tulevaisuuden työssämme. Toivottavasti kirjoituksemme herättelivät ajatuksia, positiivisia kuin negatiivisiakin ja ehkä sinäkin opit jotain uutta niitä lukiessa.

Kiitos!

Katri, Jonna & Linda

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi