VERVEn avulla työelämään

Verve on valtakunnallinen yrityksiä ja kuntoutujia työelämässä tukeva hyvin monipuolinen asiantuntija. Verven tarkoitus on auttaa ihmisiä pääsemään ja palaamaan työelämään, sekä jaksamaan siellä paremmin.

Asiakasryhmiä ovat Kelan asiakkaat, vakuutuskuntoutuksen asiakkaat, terveydenhuollon edustajat ja työnantajat. Asiakkaaksi voi päätyä esimerkiksi Kelassa asioinnin yhteydessä, kouluissa järjestettävien info tilaisuuksien kautta tai ihan vaikka itse yhteyttä ottamalla.

Verve tarjoaa asiakkailleen moniammatillisen tiimin arjessa selviytymisen tueksi. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja lääkäreitä. Verven asiakaskuntaa voivat olla kaikki työelämästä kiinnostuneet ja sinne pyrkivät ihmiset, iästä tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta.

Verven tarjoamia palveluita on todella monenlaisia. On työurapalveluita, jotka sisältävät erilaisia kuntoutuksia, jotka ovat suunnattu heille, joilla on jotain työkykyä heikentäviä sairauksia tai muita elämänmuutoksia, joiden perusteella kuntoutuksen tarve on havaittu. On erilaisten sairauksien tai vammojen kanssa eläville suunnattuja palveluita kuten hengityssairaiden nuorten kurssi, aivoinfarktin sairastaneille suunnattu kuntoutuskurssi, lihassairauksien ja dysforioiden kurssi, mielenterveyden tukipalveluita, MS-tautia sairastaville kuntoutus kurssi, terapiapalveluita ja paljon muuta.

Verven toimintaa rahoittaa Kela ja työeläkevakuutus, sekä tapaturmavakuutusyhtiöt. Verven asiakkaille palvelut ovat aina ilmaisia ja vapaaehtoisia. Asiakas voi siis halutessaan lopettaa toiminnan milloin tahansa. Muussa tapauksessa yhteistyö loppuu, kun asiakas on päässyt kiinni työelämään.

Verven toiminta on sosiaalialan ytimessäm sillä sosiaalityö on ennen kaikkea asiakaslähtöistä, ei voittoa tavoittelevaa työtä. Verven palveluiden tarkoituksena parantaa hyvinvointia sekä yhteiskuntaan osallistamista. Sitä sosiaalityö nimenomaan on, yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämistä.

https://www.verve.fi/palvelut.html Lisää tietoa palveluista täällä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi