Julkisuuden kuvaama autismikirjo

Elokuvissa, televisiosarjoissa sekä muun muassa viihdekirjallisuudessa on lisääntynyt autismikirjoon kuuluvien henkilöiden ja hahmojen esiintyminen. Autismikirjon esiintyminen populaarikulttuurissa on tehokas keino autismitietoisuuden lisäämiseksi, jos se antaa monipuolisen mielikuvan autismikirjon ihmisistä. Voidaan todeta, että tällä hetkellä populaarikulttuurissa autismikirjon henkilöistä annetaan usein yksipuolinen sekä leimaava kuva, mikä lisää stereotypiaa autismikirjon ympärillä. 

Eräässä sosiaalisessa mediassa toteutetussa tutkimuksessa noin 90 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että autismikirjon ihmisiä ei ole kuvattu tarpeeksi populaarikulttuurissa. Vain 5 prosenttia vastanneista koki, että esimerkiksi elokuvissa ja televisiosarjoissa autistihahmot on kuvattu riittävän monipuolisesti. Tutkimus tehtiin Aspergerin syndrooma ja autismin kirjo -nimisessä Facebook-ryhmässä, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta autismin kirjosta sekä aspergerin oireyhtymästä. Tutkimukseen vastanneet henkilöt ovat olleet autismin kirjoon kuuluvia, heidän läheisiään sekä aiheesta kiinnostuneita. Viihdeteollisuuden perustama kuva vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja näkyy ennakkoluuloina esimerkiksi töissä ja opinnoissa. Ihmisille annettu yksipuolinen kuva autismikirjosta vaikeuttaa usein sitä, että autismikirjon henkilö kokisi olevansa hyväksytty ja voisi olla oma itsensä. 

Video, Kamera, Optiikka, Valokuvaus, Ammunta, Elokuva

Jotta muun muassa autismikirjon kuvaus olisi jatkossa monipuolisempaa, tulisi median ammattilaisten joukossa olla entistä enemmän erilaisten vähemmistöjen edustusta. Mediassa heräsi huomiota herättäviä keskusteluja vuoden 2020 lopussa elokuvasta Music. Julkisuudenhenkilöt sekä järjestöt kritisoivat tapaa, jolla elokuvassa esiintyvää autismin kirjon piirteitä omaavaa hahmoa kuvataan. Lisäksi pohdittiin sitä, olisiko hahmon näyttelijäksi voitu valita henkilö, jolla on kokemusta autismista tai elämästä muiden erityistarpeiden kanssa. Elokuvaa varten oli konsultoitu kahta autismin kirjoon kuuluvaa henkilöä koko elokuvan teon ajan. Näkökulma olisi varmasti ollut paljon laajempi jo sillä, että elokuvan toteuttamiseen olisi osallistettu enemmän henkilöitä, joilla olisi henkilökohtaista kokemusta autismin kirjosta. 

Sanat autismi ja Asperger ovat usealle suomalaiselle tuttuja, mutta vain pieni osa tiedostaa minkälaista autismikirjon henkilön elämä on. Yleistävä populaarikulttuurin ja viihdeteollisuuden välittämä kuva erityisyksilöiden elämästä harvoin vastaa realistista autismikirjon henkilön arkea ja elämää. Autismin kirjo on laaja kokonaisuus, joka pitää runsaasti sisällään. Kuitenkin autismin kirjo esitetään usein supistettuna esityksenä, jossa kirjoilla oleva hahmo on ulkopuolinen ja väärinymmärretty. Kuten aikaisemmissakin kirjoituksissa on todettu, yksilö on vaikka mitä muutakin kuin hänen diagnoosinsa. Autismiliiton kokemusasiantuntija Ilkka Nygrén tuo eräässä lukemassani artikkelissa olennaisesti esiin sen, kuinka autismi tulisi esitellä ihmisen täydentävänä piirteenä eikä persoonaa määrittävänä tekijänä. 

Huolimatta suuresta määrästä harkitsematonta kuvausta autismikirjosta, muun muassa sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt tietoisuuden lisääminen autismin kirjosta. Useat käyttäjät eri sosiaalisen median alustoilla tuovat kunnioittavasti esiin autismikirjon henkilön arkea ja elämää. Autenttisesti sekä moninaisesti kuvaavaa sisältöä on mahdollista seurata lasten, nuorten ja aikuisten ihmisten elämästä, joissa autismikirjo on läsnä. Sosiaalisessa mediassa tulee olla lähdekriittinen, mutta se on myös oiva paikka kasvattaa omaa tietoisuutta aidon sisällön avulla.

Lähteet

Hyväkkä S. 2020. Ääripäillä mässäilevä populaarikulttuuri unohtaa autismikirjon moninaisuuden – ”On ainainen vääristymä, että ainoastaan räikeimmät tapaukset näkyvät”. Moreenimedia. Viitattu 19.10.2021. https://www.tuni.fi/moreenimedia/2020/10/06/aaripailla-massaileva-populaarikulttuuri-unohtaa-autismikirjon-moninaisuuden-on-ainainen-vaaristyma-etta-ainoastaan-raikeimmat-tapaukset-nakyvat/

Körkkö H. 2020. Sia valitsi tanssija Maddie Zieglerin elokuvaansa näyttelemään nuorta, jolla on ”erityisiä kykyjä” – roolitus herätti keskustelun siitä, kuka voi näytellä autismin kirjoon kuuluvaa. Helsingin Sanomat. Viitattu 19.10.2021. https://www.hs.fi/nyt/art-2000007640729.html

Parviainen T. 2016. Pääkirjoitus: Autismitietoisuuden päivän kaikuja. Autismiliitto. Viitattu 20.10.2021. https://www.autismiliitto.fi/liitto/autismi-lehden_sivuilta/paakirjoitukset/paakirjoitus_autismitietoisuuden_paivan_kaikuja.3274.news?3266_o=10

Vedenpää V. 2021. Syrjintäkohun keskelle joutunut poptähti Sia avasi elokuvantekoaan Ylelle – laulaja eli vuosikausia eristyksissä. Yle Uutiset. Viitattu 19.10.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11780122

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Julkisuuden kuvaama autismikirjo”

  1. On tärkeää, että mediassa on esillä erilaisia ihmisiä eri lähtökohdista ja juuri esimerkiksi elokuvissa olisi tärkeää, että autistista henkilöä näyttelisi autismin kirjoon kuuluva. En ole itse katsonut elokuvaa Music, mutta mitä olen ymmärtänyt trailerista ja käydystä keskustelusta näyttelee Maddie Ziegler eräänlaista karikatyyriä autistisesta nuoresta.
    Olen myös kuullut, että elokuvaa tukisi amerikkalainen autismi järjestö, jota olisi kritisoitu vääränlaisen tiedon levityksestä autisminkirjoon liittyen. Saatan toki myös muistaa väärin.

  2. Kiitos hyvästä postauksesta! Itse olen katsonut muutamia jaksoja pinnalla olleesta sarjasta nimeltä The Good Doctor. Sarjan päähenkilö on erittäin lahjakas, nuori autistinen kirurgi. Sarjassa tuodaan esille autismin kirjoon kuuluvan henkilön haasteet ja voimavarat, tosin hahmon kyvyt kuvataan lähes yliluonnollisina. Itselläni ei ole hajuakaan, millaisen vastaanoton sarja on saanut autismin kirjoon kuuluvilta enkä harmikseni nopealla googlauksella löytänyt mitään aiheesta. Itseasiassa minun on pakko myöntää olevani sen verran pihalla, etten osaa kommentoida hahmon antaman kuvan realistisuutta ollenkaan. Mielestäni tämä hahmo on aivan ihastuttava, mutta pysähdyttyäni tarkastelemaan asiaa huomaan, että sarja ei varmasti tuo edukseen autisminkirjon monipuolisuutta.

Kommentoi