Sosiaalisen median merkitys yrityksen markkinoinnissa

Uusien sukupolvien ikääntyessä, sosiaalinen media nostaa päätään yhä korkeammalle ja suurempaan merkitykseen. Sosiaalisen median suosion myötä jokainen menestyvä yritys on nykypäivänä sosiaalisessa mediassa jollain tasolla. Yritys voi käyttää erilaisia sosiaalisen median kanavia joko markkinointiin, verkostoitumiseen, lisänäkyvyyden saamiseen sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, valitsemalla yrityksen imagoon sekä kohderyhmälle parhaiten sopivan sosiaalisen median kanavan. Miten juuri sinun yrityksesi eroaa muista yrityksistä sosiaalisessa mediassa? Mikä on sosiaalisen median merkitys yrityksen markkinointia ajatellen?

Markkinointi, who?

Markkinointi on yksi yrityksen keskeisimmistä asioista. Se on myynnin edistämistä, jolla saadaan asiakas ostamaan tuotteita ja palveluita. Monet käsittävät markkinoinnin pelkästään mainostamisena, mutta markkinointi on myös tiedon lisäämistä, myymistä sekä asiakassuhteiden ylläpitoa. Yrityksen täytyy tuntea asiakkaiden tarpeet ja vastata heidän tarpeisiinsa paremmin kuin muut kilpailevat yritykset. Asiakastyytyväisyys on yksi menestyksen avaimista ja sen avulla pystytään arvioimaan markkinoinnin onnistumista sekä suunnittelemaan markkinointia asiakaslähtöisesti ja luomaan pitkiä asiakassuhteita; mitä pidempiä asiakassuhteet ovat, sitä paremmin yritys usein menestyy.

Markkinointi ja sosiaalinen media

Jos yritys osaa käyttää sosiaalista mediaa oikein, voi siitä olla yritykselle suurikin hyöty. Yrityksen sosiaalisen median onnistuvuus on suoraan verrannollinen liikevaihdon kasvuun ja yrityksen yleiseen suosioon. Mitä enemmän sosisaalisen median käyttäjät suosittelevat, jakavat, tykkäävät ja kertovat eteenpäin muille ystävilleen tuotteista, sitä enemmän yritys hyötyy siitä. Nykypäivänä suurin osa ihmisistä käyttää sosiaalista mediaa päivittäin, jonka takia yritykset voivat saada oman yrityksensä monien ihmisten nähtäville ja näin myös jäämään ihmisten mieleen. Toisena hyötynä nään ehdottomasti asiakastyytyväisyyden. Asiakkaat voivat antaa sosiaalisessa mediassa palautetta nopeammin ja helpommin ja myös yrityksen on helpompi vastata ja reagoida palautteeseen. Vaikka sosiaalisesta mediasta on paljon hyötyä yritykselle, on siinä myös omat riskit. Negatiiviset kommentit ovat yksi isoimmista riskeistä. Sosiaalisen median kautta ihmiset pystyvät kommentoimaan ja antamaan palautetta helposti, mutta se myös madaltaa ihmisten kynnystä kirjoittaa asioita, joita ei välttämättä muuten sanoisi, varsinkin jos palautteen saa antaa anonyyminä. Ihmisistä tulee rohkeampia ja välillä palaute voi välillä olla hyvin negatiivista ja ilkeää.

Mitä jäi käteen?

Sosiaalisen median suosio on räjähdysmäisesti kasvanut ja jatkaa kasvamistaan edelleen. Se on esillä jokapäiväisessä elämässä ja sen avulla pystytään tavoittamaan ihmisiä maailman laajuisesti. Monet yritykset ovatkin huomanneet sosiaalisen median vahvuuden ja hyödyntävät sitä markkinoinnissa. Sosiaalinen media on edullinen markkinointi kanava yrityksille, mutta sen potentiaalin hyödyntäminen on haastavaa. Se on muuttanut yritysten markkinointiajattelua ja velvoittaa yritykset muuttumaan kehityksen mukana.

Sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa

Sosiaalinen media on nykyään läsnä oikeastaan kaikkialla ja se on kasvattanut merkitystään markkinoinnin välineenä koko viime vuosikymmenen ajan. Mitä somemarkkinoinnin harjoittelijan työpäiviin sisältyy käytännössä ja mitä työ vaatii harjoittelijalta? Se selviää tässä blogipostauksessa.

Lue lisää Sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa

Some kuuluu kaikille

Saavutettavuus on ollut pinnalla viime aikoina, kun julkisen sektorin toimijat pyrkivät tekemään verkkosivuistaan mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja saavutettavia. Saavutettavuusdirektiivi WCAG 2:n (web content accessability guideline) pohjalta tarkastellaan verkkosivujen saavutettavuutta, sekä tehdään mahdollisia muutoksia. Tarkoituksena on, että esimerkiksi näytönlukuohjelmalla voisi navigoida sivustolla helposti ja vaivattomasti, sekä lisätä käyttäjien itsenäisyyttä.

iPhone, jonka sovellus näkymässä auki useita sosiaalisen median sovelluksia, kuten facebook ja snapchat.
Lue lisää Some kuuluu kaikille

Mitä kasvattajan tulisi tietää pelaamisesta sekä somen käytöstä?

Tässä blogipostauksessa aion avata käsitteitä kuten sosiaalinen media eli some, pelikasvatus, pelaaminen sekä ulkonäköpaineet. Miksi nuoret kokevat ulkonäköpaineita? Onko pelaamisesta hyötyä nuorelle vai onko pelaaminen haitallista? Mikä on selfie?

Lue lisää Mitä kasvattajan tulisi tietää pelaamisesta sekä somen käytöstä?

Tarvitseeko somea harjoitella?

Sosiaalinen media on ollut käytössäni siitä saakka, kun isosiskoni tutustutti minut Facebookiin. Aluksi somen käyttö vierastutti minua, olinhan silloin hyvin nuori. Tunsin oloni paljaaksi julkaistessani sisältöä kaikkien näkyville. Nykyään some on kaikkialla ja se on yhä tärkeämpi väline yritysten markkinoinnissa. Kun somea on käyttänyt nuoresta pitäen, tarvitseeko sen käyttöä työelämän tarpeisiin erikseen harjoitella? Olen syksyn ajan Laurean someharkkarina ja vastaan postauksessa kysymykseen pohjautuen omiin kokemuksiini harjoittelustani.

Lue lisää Tarvitseeko somea harjoitella?

Yhteisöllisyyden vaiettu puoli

Yhteisöllisyydestä ja sen tärkeydestä ei ole epäselvyyttä, mutta onko se aina hyväksi? Vai onko niin että kuten monessa muussakin asiassa, väärin käytettynä tai ymmärrettynä sillä voi olla täysin päinvastainen vaikutus?

Lue lisää Yhteisöllisyyden vaiettu puoli

Sosiaalinen media – apuna normien purkamisessa?

Se, että sosiaalinen media luo erityisesti nuorille ulkonäköpaineita, kuulee joka tuutista. Harvemmin kuitenkaan puhutaan siitä, että sosiaalinen media voi myös rohkaista ihmisiä näyttämään juuri siltä, miltä he itse haluavat. Yle-uutisissa julkaistussa tutkimuksessa, jossa tutkittiin sosiaalisen median lisäävän paineita, haastateltiin erikoistutkijaa Erica Åbergia. Åberg väittää, että sosiaalinen media sisältää paljon mahdollisuuksia ulkonäköpaineiden purkamiseen ja niiden haastamiseen, erilaisten ulkonäöllisten marginaalien valistamiseen sekä erityisten ulkonäköyhteisöjen muodostumiseen.

Lue lisää Sosiaalinen media – apuna normien purkamisessa?

Saako nuori luotettavan tiedon sosiaalisesta mediasta?

Sosiaalisen median haitat sekä hyödyt korostuvat etenkin kun yhteiskuntamme on kriisissä. Tällä hetkellä koronavirus on läsnä jokaisen elämässä ja vaikuttaa ihmisten arkeen monilla tavoilla. Koska keskitymme blogissamme erityisesti nuoriin, pohdin tässä postauksessa nykyistä tilannetta ja miten siihen liittyy nuoret ja sosiaalinen media.

Lue lisää Saako nuori luotettavan tiedon sosiaalisesta mediasta?

Sananvapaus ja sananvastuu

On aloitettava Henkka Hyppösen lausahduksella, joka on jäänyt mieleeni vuosien takaa:

”Ensin keksittiin viemärit, että saadaan pas** piiloon. Sitten tuli sosiaalinen media, jolla se kaivettiin takaisin esiin.”

Sananvapaus määritellään yksilön perusoikeudeksi, ja siitä on säädetty Suomen perustuslaissa ja EU:n ihmisoikeussopimuksessa. Sananvapaus takaa ihmisille oikeuden ilmaista julkisesti mielipiteitään, myös kärkkäitä sellaisia. Sosiaalisen median myötä käsitys sananvapaudesta tuntuu kuitenkin herättävän yhä useammin pohdintaa. Mihin raja vedetään? Yksinkertaistetusti sananvapauden piiriin nähdään kuuluvaksi yhteiskunnalliset asiat, kun taas yksityisasioiksi mielletään esimerkiksi seksuaaliset suhteet ja perhe-elämä. Nämä kuitenkin saattavat useassa tapauksessa ristetä, jolloin liikutaan harmaalla alueella. Mikä on yksityistä ja mikä yhteiskunnallista?

Lue lisää Sananvapaus ja sananvastuu