Projektikuulumisia – YLY-Hanke: Sidosryhmäviestinnän suunnittelu ja toteutus

Lokakuu on jo puolivälissä, ja niin on projektimmekin. Tämän syksyn projektit käynnistyivät elokuun viimeisellä viikolla, ja tiimimme sai työstettäväkseen YLY-hankkeen sidosryhmäviestinnän suunnittelun ja toteutuksen. Projektilla on pitkä titteli, eikä sen sisältö alussa ollut meillekään kovin yksiselitteinen. Viikkojen vieriessä hanke on tullut jo tutummaksi, ja siitä saatetaan kuulla myös tällä alustalla vielä jatkossakin.


YLY eli Yhdessä Lisää Yritteliäisyyttä on vuosina 2021–2023 toteutettava hanke. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Laurean, Riihimäen lukion ja valtakunnallisen YES ry:n kanssa, ja se on Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rahoittama. Tänä syksynä Laureassa on 6 projektitiimiä, jotka työskentelevät YLY-hankkeen parissa.

YLY-hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukiolaisten tietämystä ammattikorkeakouluista ja työelämästä sekä samalla lisätä lukiolaisten verkostoitumista korkeakouluihin jo lukio-opintojen aikana. Tarve hankkeen taustalla on kova, sillä tällä hetkellä vain noin kolmannes vastavalmistuneista ylioppilaista sijoittuu suoraan jatko-opintoihin lukion jälkeen. Lisäksi erityisesti ammattikorkeakouluihin sijoittuminen on pientä. Tällä hetkellä suurella osalla lukiolaisista ei ole riittävästi tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista ja työelämästä.


Projektissamme työskentelee 7 liiketalouden opiskelijaa, ja meistä kuudelle tämä projekti on ensimmäinen. Koska olemme yksi kuudesta tätä hanketta aloittavista projekteista, tavoitteenamme on tänä syksynä luoda pohjaa tulevalle viestinnälle sidosryhmien välillä. Haluaisimme aidosti innostaa lukiolaisia tutustumaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja ydinviestimme onkin:

Ei ole pakko tietää täysin, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Tärkeintä on, että yrittää ja tekee jotain mikä kiinnostaa. Maailma on täynnä vaihtoehtoja ja etenemismahdollisuuksia. Kaikki tekeminen vie elämässä eteenpäin!


Tällä hetkellä odottelemme, että Riihimäen lukiolaiset tulevat syyslomalta ja sen jälkeen pääsemme starttaamaan logokilpailun. Kilpailun tarkoituksena on innostaa lukiolaisia ja antaa heille vapaat kädet YLY-hankkeen logon suunnittelemiseen. Pyrimme kilpailulla myös siihen, että se olisi lukiolaisille hauskempi ja mieleenpainuvampi tapa tutustua YLY-hankkeeseen.

Nyt jäämme jännityksellä odottamaan, mitä lukiolaiset logoksi suunnittelevat ja palataan hankkeen pariin toisessa blogipostauksessa projektin loppupuolella.

Aurinkoista syksyn jatkoa!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi