Samanlainen, erilainen tulevaisuus

Nuoren itsenäistymiseen kuuluu oleellisena osana koulutus ja työllistyminen, niin myös autismikirjon nuorella. Koulutuksessa oleellista on tehdä siitä autismikirjon henkilölle sopivaa ja tukea oikeilla tavoilla. Koulutuksen lisäksi artikkelissa pureudutaan siihen, minkälaiset työllisyysmahdollisuudet autismikirjon henkilöillä on ja mitä työnhaussa ja työpaikalla on hyvä huomioida.

Autismikirjon henkilön vaikeudet koulussa voivat liittyä esimerkiksi tehtävien väärin ymmärtämiseen ja tarkkaavaisuuden siirtämiseen tehtävästä toiseen. Myös muutoksiin sopeutuminen voi olla vaikeaa ja hän saattaa kokea itsensä kiusatuksi esimerkiksi kömpelön motoriikan tai oudon puheen takia. Tutkimuksen mukaan erityisesti sosiaalisten taitojen puute tai vähyys näyttää olevan yhteydessä alisuoriutumiseen koulussa. Laajojen tehtäväkokonaisuuksien pilkkominen pienempiin osiin ja selkeiden ja lyhyiden ohjeiden antaminen voi olla hyödyksi opiskelussa. Myös perheen ja muiden autismikirjon henkilön läheisten tuki ja tietoisuus asioista on tärkeää. Korkea-asteella opiskelu voi olla haastavaa tuen puutteen takia, mutta esimerkiksi pääsykokeisiin ja tentteihin on mahdollista hakea yksilöllisiä erityisjärjestelyjä, esimerkiksi rauhallinen koetila, lisäaika tai avustaja.

“Tutkimuksen mukaan autismikirjon henkilöt hyötyvät sekä koulutuksesta että työllistymispalveluista ja heidän työllistymisensä on yhteiskunnallisesti kannattavaa.”

Yleisen palvelujärjestelmän piirissä autismikirjon henkilöt kuitenkin koetaan toisinaan liian vaikeina tapauksina ja tukea on tarjolla liian vähän. Noin 70-90% autismikirjon henkilöistä on työmarkkinoiden ulkopuolella. Osallisuus yhteiskunnassa, toimeentulon hankkiminen ja työelämään kuuluminen ovat kuitenkin jokaisen oikeuksia. Siksi oikeanlaisen tuen saaminen esimerkiksi työhaastattelun harjoittelemiseen on tärkeää, jotta työpaikan saaminen ei jäisi kiinni sosiaalisista taidoista. Omien vahvuuksien tunnistaminen parantaa itseluottamusta, mutta myös auttaa tuen tarpeiden arvioinnissa. Työpaikalla ennakkoluulot saattavat vaikuttaa työntekoon. Avoimuus ja omien vahvuuksien ja haasteiden kertominen voivat auttaa. Lisäksi työntekoa helpottaa kohtuulliset mukautukset, joita voivat olla esimerkiksi rauhallinen työtila ja selkeät opasteet työpaikalla liikkumiseen.

Työllistyminen, kouluttautuminen ja itsensä tunteminen tärkeäksi ja osalliseksi voivat kohentaa autismikirjon henkilön kognitiivista toimintakykyä ja mielialaa, kuten muillakin ihmisillä. Itsenäinen elämä, omien kykyjen huomaaminen ja onnistuminen ovat tärkeitä asioita kaikille ihmisille. Siksi jokaiselle pitäisi luoda omien lähtökohtien pohjalta mahdollisuuksia kokea itsensä taitavaksi ja tärkeäksi.

Lähteet

Potilaan Lääkärilehti – Miten tukea opintoja ja työllistymistä, kun nuorella on autismikirjon häiriö? (potilaanlaakarilehti.fi)

yksilollisen-tuen-rakentaminen_.pdf (autismisaatio.fi)

Kuva: Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Samanlainen, erilainen tulevaisuus”

  1. Hei ja kiitos tärkeän aiheen esille tuomisesta! Olisi erittäin tärkeää, että tuen saamisen mahdollisuutta lisättäisiin, jotta yhä useammilla olisi mahdollisuus esimerkiksi opiskeluun oman haaveammatin saavuttamiseksi. Mielestäni on myös järkyttävää, miten suuri osa autisminkirjoon kuuluvista on jäänyt työmarkkinoiden ulkopuolelle, sillä syy ei varmastikaan ole autisminkirjoon kuuluvan kykenemättömyydessä työskentelyyn.

Kommentoi