5 teetä: Tuet, tulot, toiminta, talous ja terveys

—Netissä. Maija sanoo ääneen lähinnä itselleen, huokaa syvään ja laittaa tietokoneen päälle. Puhelinpalvelussa oli pyydetty täyttämään lomake netissä. Netissä, kamala sana, ajattelee Maija. Kelan sivuilla vilisee loputtomasti tekstiä. Kaikki on pienellä, vaikka se joku kaupan tietokoneihminen laittoi tekstiä isommaksi. Onneksi sivulla on se suurennuslasitoiminto, Maija muistaa. Maija etsii sen ja kirjoittaa sinne hitain painalluksin “eläke” ja painaa “enter”. Sivulle aukeaa lisää tekstiä. Isommat otsikot ovat jostain syystä ruotsiksi. Sivun reunassa Maija huomaa suomenkielistä tekstiä: lomakkeet 82, eläkeläiset 293. Ei voi olla totta. Ei tästä tule mitään, ajattelee Maija ja sulkee koneen nopeasti. Hän huomaa hikoilevansa. Huomenna soitan sinne ja varaan ajan. En minä osaa mitään nettiä.  

Epäilemme, että tämän blogin lukijat ovat suurimmaksi osaksi nuoria aikuisia tai muuten työikäisiä aikuisia eivätkä esimerkiksi eläkkeen ajan tuet ole välttämättä kovinkaan tuttuja. Vanhemmilta ja sukulaisilta on todennäköisesti kuullut puheita eläkkeistä ja uutisista on saanut kuulla eläkeiän korotuksista, mutta aihe itsessään ei ole kovinkaan innostava monelle. Seuraavana on teille lukijoille lista tietyistä eläkeajan tuista ja lyhyet kuvaukset siitä, mitä ne tarkoittavat. 

Kelan tarjoamia tukia: 

Kansaneläke = Työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke. Maksetaan, jos työeläke on liian pieni. 

(Työeläke = Työeläkelaitokset maksavat, kuten Ilmarinen, Varma ja Elo.) 

Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki = 16–64-vuotiaille. Syynä sairaus, vika tai vamma, joka estää työnteon. Vaatii usein lääkärinlausuntoja/selvityksiä. Muut eläkkeet ja korvaukset oltava alle tulorajan. Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentely samaan aikaan mahdollista, jos ansiotulon brutto enintään 837,59e/kk. 

Vanhuuseläke = Kansaneläkkeen eläkelaji, 65 vuodesta ylöspäin. 

Varhennettu vanhuuseläke = Ennen 65 vuoden ikää työeläkkeelle jäätyä, kun työeläke on liian pieni. 64-vuotiaille (1958–1961 syntyneet) ja 63- vuotiaille (syntyneet ennen 1958). Vähentää kansaneläkkeen määrää. 

Takuueläke = Turvaa vähimmäiseläkkeen 837,59e/kk. Esim. varhennettu vanhuuseläke, työeläke, kansaneläke, leskeneläkkeet vähentävät tätä määrää. 

Eläkkeensaajan asumistuki = asuttava vakinaisesti Suomessa, oltava pienituloinen, saa eläkettä, joka oikeuttaa tähän asumistukeen. Vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.  

Sairaanhoidon korvaukset = Yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin. Tarpeellisiin sairauden hoidon kustannuksiin. 

Matkakorvaukset = Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon matkoihin. Lähimpään terveydenhuoltoon halvimmalla matkustustavalla oman terveyden mukaan. Omavastuu 25e. 

Lääkkeet = Alkuomavastuu 50e. Omavastuun jälkeen korvaustasot 40% –>  65% –> 100% (maksu 4,50e/lääke/ostokerta). Vuosiomavastuu 2021 on 579,78e, jonka jälkeen maksu 2,50e/lääke/ostokerta. 

(kela.fi) 

Eläkettä saavan hoitotuki = Vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle eläkkeen saajalle. Oltava kokopäiväisesti eläkkeellä, lääkärin toteama vamma/sairaus, toimintakyky heikentynyt vuoden ajan tai vamman/sairauden takia tarvitaan apua/ohjausta. Kolme tasoa: perushoitotuki 71,48e/kk, korotettu hoitotuki 155,72e/kk ja ylin hoitotuki 329,27e/kk. 

Toimeentulotuki = kun muut tulot ja etuudet eivät riitä. 

Lapsikorotus = alle 16-vuotiaista lapsista. Saa jos aikuisella kansaneläke, työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke. Maksetaan jokaisesta omasta tai puolison lapsesta, joka elää samassa taloudessa.  

Kansaneläkkeensaajan kortti = Kelalta alle 65-vuotiaalle kansaneläkkeen saajalle 

Leskeneläke = Puolison kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Alle 65-vuotiaille, perustuu menehtyneen työ- ja yrittäjäeläkkeeseen. Kaksi osaa: alkueläke (6kk) ja mahdollinen jatkoeläke (koostuu perusmäärästä ja tulosidonnaisesta täydennysmäärästä, voidaan maksaa 65 v. saakka.). 2022 tulossa uudistus, joka parantaa avopuolison toimeentuloturvaa ja pidentää lapsen eläkeoikeutta. 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png
(pixabay.com) 

Kuntaliiton palveluita:  

Asumispalvelut ja laitoshuolto = Tuettu asuminen (itsenäiseen asumiseen), palveluasuminen (hoiva- ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja) ja tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa). Laitoshoito vanhainkodeissa, laitoshoidon toimintayksiköissä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. 

Hyvinvointia edistävät palvelut = Neuvontapalvelua, terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. 

Kotihoito = henkilöille, jolla sairaus, vamma tai muun vastaava syy alentaa toimintakykyä. Voi olla ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

Omaishoito = Omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa ja pitää huolta vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta henkilöstä omaisen kotona. Muodostuu hoidettavan palveluista sekä omaishoitajan hoitopalkkiosta, vapaista ja hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 

Muistisairaiden palvelut = ohjausta ja neuvontaa muistisairaiden tarvitsemiin erityispalveluihin. Kunnissa muistihoitajia, -neuvojia tai -koordinaattoreita. Muistihäiriö- ja dementiayhdistysten alueelliset asiantuntija- ja tukikeskukset (Muistiluotsi). 

Eläkeajalle on siis hyvin paljon erilaisia tukimenetelmiä, jotka tämän yksinkertaistetun listankin mukaan vaikuttavat hieman sekavilta. Lisäksi kun ottaa huomioon, että eläkeiässä toimintakyky ja joidenkin ikäihmisten teknologiataidot tarvitsevat tukea, voi kaikkien näiden asioiden selvittäminen ja hoitaminen olla monimutkaista. Näkisin, että näissä palveluissa ja palvelujen ilmaisemisessa olisi kehitettävää ja syytä saada ne selkeämmiksi ja helpommin saataviksi. 

Lähteet: 

Kela 2021. Eläkeläiset. Viitattu 28.9.2021. https://www.kela.fi/elakelaiset  

Kuntaliitto 2020. Iäkkäiden palvelut. Viitattu 28.9.2021. https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2021. Palvelut ja etuudet iäkkäille. Viitattu 28.9.2021. https://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut  

Kuva kelan lääkekorvaus: https://www.kela.fi/laakkeet  

Kuva pariskunta: https://pixabay.com/fi/photos/vanhempi-vanhukset-ihmiset-pari-3336451/ 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi