Älyvankiloiden aikakausi

Nyky-yhteiskunnassa suurin osa asioinnista tapahtuu sähköisesti. Olipa kyse sitten pankkipalveluista, asumiseen liittyvistä asioista, työnhausta, koulutuksesta tai yhteydenpidosta läheisiin. Yleisesti vangeilla ei ole henkilökohtaisia tietokoneita käytössään, mikä rajoittaa paljon mahdollisuuksia pysyä yhteiskunnassa kiinni. Tähän kuitenkin Rikosseuraamuslaitoksen Älykäs vankila –hanke on tekemässä muutosta. 

Älykäs vankila on Rikosseuraamuslaitoksen hanke, joka on otettu käyttöön maaliskuussa 2021 Hämeenlinnan naisvankilassa. Siellä jokaisessa sellissä on oma sellipäätteensä, joka on vangin henkilökohtaisessa käytössä. Tällainen älyvankila on tällä hetkellä Suomessa ensimmäinen ja ainoa laatuaan, sitä kuvaillaan tulevaisuuden vankilaksi. Rikosseuraamuslaitoksen pyrkimyksenä on, että tulevaisuudessa jokainen yksikkö saataisiin digitalisoitua ja muokattua älyvankilaksi resurssien ja rahoituksen puitteissa. 

Vankiloissa digitalisaatiota on pyritty edistämään viimeisien vuosien ajan. Erityisesti vuonna 2020 sähköisten palveluiden ja yhteydenpitotapojen tarve lisääntyi koronapandemian vuoksi ja digitalisaatioon alettiin panostamaan entistä enemmän.  

Jokaiseen selliin on asennettu oma sellipääte, joka on sellissä olevan vangin henkilökohtaisessa käytössä. Henkilökunta valvoo sen käyttöä etäyhteyksin. Päätteeltä löytyy oma järjestelmä vankilan sisäisten asioiden hoitoon. Vanki voi olla yhteydessä läheisiin, muihin vankeihin, työntekijöihin, vankien terveydenhuoltoon ja ulkopuolisiin viranomaisiin ja kumppanuustahoihin viestien, asiointilomakkeiden ja videopuheluiden välityksellä. Esimerkiksi Kriminaalihuollon Naiset näkyviksi -hankkeen psykologin konsultaatiot on mahdollista toteuttaa videopuhelun kautta. Päätteellä on mahdollista käyttää myös rajoitetusti nettiyhteyttä. Sillä pystyy vierailemaan sadoilla eri nettisivuilla, jotka on valikoitu sen perusteella, mitkä on nähty vangeille hyödyllisiksi. Netin kautta voi käydä esimerkiksi kaupunkien omilla sivuilla ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia sähköisiä palveluita ja hoitaa mm. koulutukseen, työnhakuun ja asumiseen liittyviä asioita, sekä kanttiiniostoja. Päätteeltä löytyy myös tarvittavat työkalut tekstinkäsittelyyn ja tiedostojen tallentamiseen opiskelun tueksi. Netin kautta on pääsy myös e- ja äänikirjavalikoimaan. Valikoiman lisäksi myös käyttöaikaa on rajoitettu. Pääte on poissa käytöstä klo. 23–06 välisenä aikana.

Sellipääte

Niin henkilökunnalle kuin myös vangeille on järjestetty koulutuksia tukemaan järjestelmän käyttöä. Palautteessa on tullut ilmi, että järjestelmä on koettu helppokäyttöisenä ja selkeänä. Digitaitoja opetetaan myös kurssimuotoisesti. Tällaisia kursseja järjestää esimerkiksi Helsingin yliopisto ja Reaktori. 

Hankkeen kuvauksessa tuodaan ilmi, kuinka tavoitteena on rakentaa ´´sähköinen rikoksettoman elämän oppimisympäristö´´. Digitaitoja tarvitaan nykyisessä yhteiskunnassa arjesta itsenäisesti selviytymiseen. Tarkoituksena on tarjota digitaalista tietoa ja osaamista, joita hyödyntää kuntoutuksessa, opiskelussa ja vapautumisen jälkeen palatessa takaisin osaksi yhteiskuntaa. Näin ehkäistään digisyrjäytymisen ja rikoskierteeseen joutumisen riskiä. Pitämällä vangit eristyksessä digimaailmasta heidän tuomionsa ajan, aiheutetaan sillä riski syrjäytymiseen vapautumisen jälkeen. 

Lähteet 

https://yle.fi/uutiset/3-11596611

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/blogi/alyvankilakayttoon1.3.2021.html

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/alykasvankila.html

https://journal.laurea.fi/vankien-digisyrjaytymista-ehkaisemassa-digitaalisen-osallisuuden-haasteet-ja-mahdollisuudet-vankeusaikana/#42f507b0

Kuva: Petri Niemi/YLE

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Älyvankiloiden aikakausi”

 1. Toit esille mielestäni tärkeän ja hyvin ajankohtaisen aiheen! En olisikaan kuullut koko ”Älykäs vankila” -hankkeesta ilman blogikirjoitustasi, mahtavaa kuulla, että kehitys kehittyy myös vankilamaailmassa. Mielestäni vankiloiden pitäisikin panostaa nimenomaan paremman, monipuolisemman ja modernimman ympäristön luomiseen, Ja esimerkkisi vaikkapa psykologin konsultaatiosta myös etäyhteyksin kuulosti korviini innostavalta! Vankiloiden pitäisi muutenkin mielestäni kyetä osoittamaan tuomiotaan suorittavalle vangille maailmassa olevan myös muuta, ja pääsy internettiin mahdollistaa vaikkapa kouluttautumiseen liittyvän tiedon etsimisen. Toivottavasti Älykäs vankila -hanke ottaa tuulta alleen ja myös muut vankilat alkaisivat panostaa digitalisoitumiseen!
  Kuten mainitsitkin kirjoituksessasi, estää mahdollisuus digitaitojen ehostamiseen vankilassa myös digisyrjäytymistä, mikä kuulostaa fiksulta sijoitukselta myös vangin elämän suunnan muuttamiseen – Pitkän tuomion jälkeen on varmasti entistä vaikeampi palata nykymaailmaan joka liikkuu suurin kehitysharppauksin eteenpäin muutaman vuoden välein, jos digitaitojaan ei pääse ylläpitämään tai edes harjoittelemaan vankilassa ollessaan. Modernissa yhteiskunnassa pitää myös vangeilla olla mahdollisuus kehityksen mukana kulkemiseen!

 2. Moikka! Olipa mielenkiintoinen ja toisaalta ajatuksia herättävä teksti! Maailma ja erityisesti teknologia kehittyy kyllä valtavan nopeasti tänä päivänä. Jos joku vanki olisi kymmenen vuotta sitten päätynyt istumaan vankilaan tuomiotaan ja vapautuisi tän vuonna, olisi teknologian kehitys hänestä varmasti hämmentävää. Kymmenen vuotta sitten älypuhelimet vasta yleistyivät ja tänä päivänä älypuhelimilla kyetään vaikka mihin. Varsinan kulttuurisokki takuulla!

  Koen tärkeänä sen, että vankilassa ollessa vankien digitaalisia taitoja kehitettäisiin, siinä määrin miten se on vankeinhoidossa mahdollista. Kuten mainitsitkin, lähes kaikki asiointi tapahtuu tänä päivänä sähköisesti. Vapautuvan vangin voi olla vaikea integroitua takaisin yhteiskuntaan, mikäli hänellä ei ole riittävää osaamista toimia sähköisissä palveluissa. On hienoa, että Älykäs vankila -hankkeessa on mahdollista pitää yhteyttä läheisiin, muihin vankeihin sekä terveydenhuoltoon. Koen tärkeänä myös sen, että vangeilla on mahdollisuus käyttää yhteiskunnan sähköisiä palveluita, sekä edistää työn ja asunnon hakemista. Hanke kuitenkin on vielä aika lapsen kengissä, mikäli se toimii vasta Hämeenlinnan naisvankilassa, mutta toivottavasti hankkeen myötä myös muissa vankiloissa alettaisiin tehdä muutoksia kohti älyvankilaa.

 3. Mielenkiintoista! Kyseinen hanke on minulle ennaltaan tuntematon, mutta sait selitettyä sen hyvin lyhyesti ja kattavasti! Mun mielestä on todella tärkeää, että digitaalisia taitoja opetetaan vangeille ja että digitaalisten laitteiden käyttö vankilassa on mahdollista. Digitaidot todellakin ovat tärkeä taito nykypäivänä, sillä lähes kaikki tarvittava tieto ja tarvittavat palvelut löytyy internetistä.
  Olisi jopa todella tyhmää mielestäni, että vankilassa elämä ei millään tavalla digitalisoituisi. Vangille tarjotaan muutakin apua arjesta selviytymiseen vankilasta vapautumisen jälkeen, ja mielestäni näiden digitaitojen. opetus pitäisi kuulua näihin perusapuihin mitä vangeille tarjotaan.
  Digitalisoituminen kehittyy kehittymistään ja vangin jättäminen kokonaan digitaalisuuden ulkopuolelle jättää vanginkin entisaikaan.

Kommentoi