Tukisuhde lapselle ja nuorelle

Tukisuhde on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Se ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta vaan voidaan järjestää sosiaalipalveluna, mutta myös lastensuojelun asiakkuudessa olevalle avohuollon tukitoimena. Tukihenkilöä voi hakea itselleen tai lapselleen sosiaalipalveluna tai tarvittaessa pyytää arjen helpotusta itselleen tukiperheen palvelusta. Asiakasperheen kanssa yhdessä arvioidaan palvelun tarve ja tehdään asiakassuunnitelma vastaamaan tarpeeseen. (THL 2021.) Itselläni on lapsena ja teininä kokemusta molemmista tukisuhteista, tosin täysin eri aikoihin.   

Tukihenkilö on henkilö, jonka kanssa työskentely toteutuu useimmiten tavallisissa arjen ympäristössä yhteisen tekemisen merkeissä. Tukihenkilöllä voi olla paljon erilaisia rooleja ja tehtäviä kuten opastaa arjessa, kuunnella huolet ja murheet tai olla vain harrastus- tai leffakaverina. Tukihenkilö voi olla lapselle tai nuorelle kannustaja harrastuksiin, koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja toimia ikään kuin isosisaruksen roolissa. Tukihenkilö voi myös auttaa itsenäistyvää nuorta asumisen harjoittelussa tai työllistymisessä. Tukihenkilö saattaa olla myös koko perheen tai vanhemman tukena. Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä tai lasten ja nuorten kanssa työskennelleen ammattilaisen työtä. Tukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus ja hänen tehtävänään on olla joko nuorelle luotettava aikuinen tai aikuiselle ihminen, jonka kanssa jakaa esimerkiksi vanhemmuuteen liittyviä asioita. Pyrkimyksenä on tietysti luoda vahva ja luottamuksellinen asiakassuhde. (THL 2021.)  

Kuva 1

Itselläni oli yläasteikäisenä 1–2 vuoden ajan ammatillinen tukihenkilö, jota tapasin noin kahden viikon välein. Tiesin kyllä, että koulunkäynnin laiminlyönti ja muut teinivaiheen kapinoinnit olivat syy tapaamisten järjestämiseen, mutta en ymmärtänyt yhtään tukihenkilön hyötyä asian suhteen. Minulle ei myöskään muodostunut minkäänlaista sidettä työntekijää kohtaan. Yleensä vain istuimme ja puhuimme, jonka takia tapaamiset olivat minulle pakkopullaa. Tukisuhteen myötä ja sen päätyttyä aloin kuitenkin huomaamattani jättäytyä pois porukoista, jotka eivät olleet hyvää seuraa minulle. Jälkeenpäin ajateltuna tukisuhde sai minut ryhdistäytymään ja ilman tukihenkilöä saattaisin edelleenkin palloilla ilman päämäärää, koska hän “pakotti” minut tarkastelemaan tulevaisuuden näkymiäni, toiveitani ja toimia niiden saavuttamiseksi.  

Tukiperheet taas ovat perheitä, joissa tuettavat lapset viettävät viikonloppuja tai loman pätkiä, useimmiten kuitenkin yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhe on vanhemman jaksamisen helpottamiseksi. Ne ovat tavallisia perheitä, jotka ovat halunneet ryhtyä tukiperheeksi. Tukiperheeltä edellytetään aikaa ja tilaa vieraalle lapselle, kykyä ja halua vastata lapsen ja perheen tarpeisiin, joskus vaativiinkin tilanteisiin, kykyä toimia yhteistyössä lapsen perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa, kykyä kohdata ja suvaita erilaisuutta, myönteisyyttä ja avoimuutta sekä joustavuutta ja sitoutuneisuutta. Tukiperheenä voi olla lapseton pariskunta, omat lapsensa jo kasvattanut vanhempi perhe, tavallinen ydinperhe, yksin asuva aikuinen tai oikeastaan minkälainen perhe tahansa, jolla on edellytykset ja resurssit tukiperheenä toimimiseen. (THL 2021.) Tavallisten tukiperheiden lisäksi on myös ammatillisia tukiperheitä, joissa yhdellä vanhemmalla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Ammatillisena ja tavallisena tukiperheellä toimiminen ei paljoakaan eroa toisistaan, mutta ammatillisessa tukiperheessä yhdellä vanhemmalla on oltava sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Ammatillinen tukiperhe osaa vastata paremmin lapsen erityistarpeisiin. (SOS-lapsikylä 2021.) Omat ajatukseni lapsena oli, että tuntui oudolta, kun meidät lykättiin vieraaseen perheeseen viikonlopuksi. Lapsena luulin, että vierailut johtuivat meistä, mutta tarkoitus oli tukea omien vanhempieni jaksamista. Oma näkemykseni on, että lapselle tulisi selittää mahdollisimman hyvin toimien tarkoitus, koska minäkin ajattelin syyn olevan itsessäni, vaikka vanhempieni jaksamiseen vaikuttavat tekijät olivat aivan muualla.   

Mikäli itselläsi heräsi halu auttaa tai mieleesi tuli joku, joka saattaisi olla kiinnostunut vapaaehtoisesta tukihenkilötoiminnasta, muun muassa OmaKamu ry järjestää Kamu-koulutuksia. OmaKamu ry kouluttaa vapaaehtoisia aikuisia Kamuiksi lapselle, eli tukihenkilöksi. Toiminta tapahtuu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Lahdessa, joihin kaikkiin tarvitaan lisää vapaaehtoisia Kamuja. Koulutus on 15 tunnin ilmainen kurssi. Kamu ei ole ammattiauttaja vaan luotettava aikuinen lapsen tueksi. OmaKamu ry:n kautta voit myös hakea lapsellesi Kamu-suhdetta, jos lapsi kokee esimerkiksi yksinäisyyttä. (OmaKamu ry 2021.)  

Tukiperhepalvelua kunnille tarjoaa esimerkiksi SOS-lapsikylä. SOS-lapsikylä valmentaa sekä tavallisia että ammatillisia tukiperheitä ympäri Suomea. Tukiperheitä tarvitaan jatkuvasti lisää. Jos kiinnostus tukiperheenä toimimisesta heräsi, mutta et ole täysin varma asiasta, voit silti osallistua valmennukseen ja pohtia asiaa yhdessä kouluttajien kanssa. Lisää tietoa ja aikatauluja tukiperheeksi ryhtymisestä löydät osoitteesta: https://www.sos-lapsikyla.fi/osallistu/tukiperheeksi/.  

Lähteet:   

OmaKamu ry 2021. Ryhdy kamuksi. Viitattu 25.10.2021.  

https://www.omakamu.fi/ryhdy-kamuksi

SOS-lapsikylä 2021. Ryhdy tukiperheeksi. Viitattu 25.10.2021.  

https://www.sos-lapsikyla.fi/osallistu/tukiperheeksi/

THL 2021. Tukihenkilöt ja –perheet. Viitattu 21.10.2021.  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/tukihenkilot-ja-perheet

Kuva 1: https://pixabay.com/fi/illustrations/perhe-lapset-is%c3%a4-%c3%a4iti-ranta-1466260/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Tukisuhde lapselle ja nuorelle”

  1. Hei ja ensimmäiseksi kiitos, että jaoit postauksessa myös omaa kokemustasi ja hyvä kuulla, että ainakin jälkikäteen ajateltuna koet, että tukihenkilö palvelusta oli sinulle hyötyä. Itselle nämä palvelut olivat vain pinnallisesti tuttuja, joten oli hyvä kuulla niistä lisää. Ne ovat kuitenkin hyviä ennaltaehkäisevän lastensuojelun palveluja
    Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että lapselle tulisi selittää mahdollisimman hyvin toimien tarkoitus, kun otetaan käyttöön tukiperhe palvelu – tai mikä tahansa muu lastensuojelun palvelu. On ikävää kuulla, että pidit lapsena asiaa omana syynäsi ja tämä ehkä kiteyttääkin sen, kuinka tärkeää on lastensuojelussa, että jokaiset toimet ja niiden tarkoitusperät avataan lapsille heidän ikänsä ja kehitystasonsa vastaavalla tavalla. Tärkeää on, että lapsi ei luule toimien olevan hänen syytään.

  2. Kiitos mielenkiintoisesta postauksesta 🙂 Tukihenkilönä tai -perheenä toimiminen on mielestäni todella hieno ja arvostettava asia. Se kiinnostaisi paljon minua itseäni jossain vaiheessa elämää. Olen kuullut paljon hyvää kaikilta, jotka ovat joskus olleet tukihenkilön kanssa tekemisissä. Olikin mielenkiintoista kuulla sinun kokemuksistasi, jotka eivät ainakaan siinä hetkessä olleet niin positiivisiä. Kiva oli kuitenkin kuulla, että näin jälkikäteen olet ymmärtänyt uusia puolia tukihenkilö ja -perhe toimminnasta ja ehkä jopa löytänyt niistä positiivisiä vaikutuksia elämääsi. Onkin tärkeä havainto, että etenkin tukiperhe toimintaa tulisi avata lapsille mahdollisimman hyvin ja jopa suoraan. Silloin vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. Uskon, että suurin osa lapsista ja nuorista ymmärtäisi asian, jos sen vain heille oikealla tavalla kertoisi etukäteen. Olen kuullut ja lukenut, että nykypäivänä on myös esimerkiksi “tukikoira”-toimintaa eli on tukihenkilö, jolla on oma koira, joka kuuluu tapaamisiin todella vahvassa roolissa. Tämä on mielestäni todella hieno tapa luoda suhdetta lapseen tai nuoreen, joka ei ehkä muuten haluaisi luoda kontaktia vieraaseen aikuiseen.

  3. Hei, kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta, sekä ensisijaisesti kiitos omien kokemuksiesi jakamisesta. Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta on tärkeä osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Vanhempien jaksamisen tukeminen on hyvin tärkeää lasten ja koko perheen hyvinvoinnille. Oli mielenkiintoista kuulla omia näkemyksiäsi tukihenkilö toiminnasta ja ikävää, että et kokenut tukihenkilötoimintaa hyödylliseksi, etkä saanut luotua suhdetta tukihenkilöösi. Kuitenkin oli hienoa kuulla, että koit myöhemmin tukihenkilötoiminnan tuoneen positiivista muutosta elämääsi. Kuten mainitsit tekstissäsi, on mielestäni tärkeää, että nuorelle selitetään tukitoiminnan merkitys ja sen tavoitteet, sekä miksi tukitoimintaa suositellaan nuoren tilanteeseen. Uskon, että nuoren ymmärtäessä tukitoiminnan tarkoitus, voisi hän eri tavalla orientoitua tukihenkilöönsä ja hyödyntää tukitoiminnan mahdollisuuksia.

Kommentoi