Kuka ihmeen KEIJO?

KEIJO-hanke on kehitetty edistämään kokemusasiantuntijuuden keinoin rikostaustaisten ja päihdetaustaisten osallisuutta ja itsenäisyyttä. Hanke toimi ESR-rahoituksella vuosina 2018–2020. Sitä toteutti Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen ja Laurean ammattikorkeakoulun kanssa, yhteistyökumppanina Rikosseuraamuslaitos. KEIJO-koulutusta tarjotaan edelleen Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Hanke on saanut vuonna 2019 Vuoden pedagoginen teko tunnuspalkinnon ja vuonna 2021 Mielen avain -tunnustuksen. Mielen avain –tunnustus jaetaan kokemusasiantuntijuutta ja osallisuutta edistäneelle toimijalle.  

KEIJO-hankkeen päätavoitteena oli kehittää työllistymistä tukeva koulutusmalli rikos- ja päihdetaustaisille henkilöille. Koulutusmalli pohjautuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen hyödyntämiseen ammatillisessa mielessä. Kokemusasiantuntijakoulutukseen kuuluu 3 kuukautta täysipäiväistä opiskelua ja sen jälkeen 3–6 kuukauden mittainen sosiaali- tai rikosseuraamusalalla toteutettava harjoittelujakso. Hankekoulutuksen voi tunnustaa osana sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai osana ammatillisia opintoja. Uudellamaalla koulutusta järjestää Laurea ja Pirkanmaalla Silta-Valmennusyhdistys. Koulutuksen kuuluu korkeakouluympäristössä toteutetun opiskelun lisäksi oman toipumisen läpikäymistä ohjatusti, sekä työhönvalmennusta.

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, jotka ovat edenneet omassa toipumisessaan ja rikollisuudesta irtautumisessa ja haluavat aloittaa koulun tai työt. Kokemusasiantuntijuudessa hyödynnetään omakohtaista kokemusta päihteiden käytön lopettamisesta ja rikoksettomasta elämänhallinnasta. Hankkeen avulla pyritään saamaan henkilö osaksi työmaailmaa ja mahdollistamaan myönteinen kokemus yhteiskunnassa toimimisesta.

Pixabay

Teorian ja käytännön yhdistäminen on tarjonnut monelle hankekoulutukseen osallistujalle lisäymmärrystä omista kokemuksista ja työelämän kautta he ovat saaneet elämäänsä uutta sisältöä, sekä kokemusta siitä, että omalla tekemisellä on merkitystä. Positiiviset kokemukset on nähty voimaannuttavina. Kun hankkeeseen osallistujat ovat päässeet työskentelemään ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden kanssa, on se antanut heille kokemuksen omasta kykeneväisyydestä ja taidoista toimia korkeakouluympäristössä ja työelämässä. 

Yhtenä tavoitteena on myös kehittää yhdessä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa rikosseuraamusalaa. Yhdistämällä teoria- ja kokemustietoa voidaan kehittää eri alojen palveluita. Yhteistyötä tehdään myös opintojaksojen kehittämisen muodossa, jolloin koulutetut kokemusasiantuntijat määrittelevät kuinka tulevien ammattilaisten osaamista voitaisiin kehittää. Kokemusasiantuntijalähtöisten palveluiden kehittäminen onkin merkityksellistä, jotta tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Kokemusasiantuntijuus on merkityksellistä myös asiakastyössä vertaistuen näkökulmasta. Se nähdäänkin edistävänä tekijänä rikollisuudesta irrottautumisessa ja kuntoutumisessa.  

Lähteet: 

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/keijo-hankkeelle-tunnustus-kokemusasiantuntijuuden-edistamisesta/

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/keijo-hanke-kokemusasiantuntija-puhuu-samaa-kieltakeijo-hanke-kokemusasiantuntija-puhuu-samaa-kielta/

https://www.laurea.fi/koulutus/pedagogisia-innovaatioita/keijo-hanke/

https://www.krits.fi/2020/01/mihin-me-tarvitsemme-rikos-ja-paihdetaustaisten-kokemustietoa/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi