Vankilasta vapautuvat naiset näkyviksi

Vaikka naisten osuus vapautuvista vangeista on vain noin 7,5%, on silti aika nostaa esille heidän kokema eriarvoisuus. Naiset nähdään usein lempeinä ja kiltteinä äitiyden ja hoivaajien rooliodotuksien mukaisesti. Tästä johtuen naisia on vaikeampaa nähdä rikoksien tekijöinä ja silloin, kun nainen rikkoo lakia, hän lakien rikkomisen lisäksi rikkoo normeja ja odotuksia, jotka liittyvät naiseuteen ja sen tuomiin rooleihin. Jo itsessään tämä tuo naisvangeille stigman, joka tekee heistä eriarvoisia suhteessa miesvankeihin.

Hiukan tilastoja: Tutkimuksien perusteella naisvankien hyvinvointi on selkeästi miesvankeja heikompi niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Naisvankien taustat ovat usein vaikeita ja heidän ongelmansa laaja-alaisia. Heillä traumaperäiset taustat ovat yleisempiä kuin miehillä ja arviolta yli 65 % on kokenut fyysistä lähisuhdeväkivaltaa ja vielä isompi määrä psyykkistä väkivaltaa. Mielenterveyshäiriöt ovat myös yleisiä – noin 85%:lle naisvangeista voidaan luokitella jokin mielenterveyshäiriö. Kaikista yleisimpiä ovat erilaiset päihderiippuvuudet ja sen jälkeen seuraavaksi yleisimpiä ovat persoonallisuushäiriöt ja mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt. Vangit ovat yhteiskunnan yksiä huono-osaisimpia sosiaalisen aseman ja koulutustaustan suhteen. Naisvangeista yli 50% kuuluu alimpaan sosiaaliseen ryhmään ja noin 50% ei ole minkäänlaista ammatillista koulutusta. Ennen vankilaan joutumista noin 75% naisvangeista on ollut työttöminä ja naisvankien työllisyystilanne onkin miehiä huonompi. Vankilasta vapautuvista vangeista joka kolmas vapautuu ilman asuntoa, mutta vapautuvien naisvankien osuus on suurempi, noin 40%.

Vankeja tuetaan kyllä monilla eri tavoilla niin vankilassa kuin vapautumisen jälkeen, mutta palvelut ovat usein suunnattu miehille ja naisille suunnatut palveluut ovat Suomessa vähäisiä. Krimininaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -kehityshanke pyrkii rakentamaan naisvangeille tukijatkumoita vankilasta vapautumisen jälkeen, myös naisvangeille, joiden vapautumisesta on jo kulunut pidemmän aikaa. Jokainen asiakas on erilainen ja heidän tilanteensa ja tuen tarpeensa arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, sekä vankilan kanssa, jos yhteistyö on alkanut jo ennen vapautumista. Vapautumisen jälkeinen aika on kriittinen, haavoittuva muutoskohta, jolloin asiakas tarvitsee intensiivistä, oikeanlaista ja oikeahetkistä tukea, ja jolloin riskinä on palveluiden piirin ulkopuolelle joutuminen ilman sitä. Naiset näkyviksi -hanke keskittyy erityisesti siihen, että asiakas saa tukea psyykkisten ongelmien kanssa ja hän pääsee niiden palveluiden pariin, jotka ovat hänen tilanteessaan tarpeellisia. Hanke tukee asiakkaita palveluiden pitkien arviointiprosessien aikana ja asiakkuus päättyy, kun asiakas on kiinnittynyt tarvitsemaansa palveluun.

Kaiken vankilassa saadun ja vankilan jälkeisen tuen pääydin on muuttaa elämän suuntaa ja ehkäistä uusintarikollisuutta. Kaikki eivät tarvitse tukea vankilasta vapauduttua, mutta tuen vastaanottaminen sitä tarvittaessa voi olla se ratkaiseva tekijä sille, palaako asiakas takaisin vanhoihin tapoihinsa vai ei.

Jos Naiset näkyviksi -hanke kiinnostaa, Youtubesta löytyvä n. 13 minuutin video kertoo siitä:

https://www.youtube.com/watch?v=gA5UkPUE-1M

Lähteet:

https://www.krits.fi/naiset-nakyviksi/

https://www.krits.fi/wp-content/uploads/2020/12/Rikostaustaiset-naiset-asiakkaina.pdf

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi