Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet Suomessa

Kun puhutaan turvapaikanhakijoista ja opiskelusta, monelle tulee ensimmäisenä mieleen suomen kielen opiskelu. Suomen kielen taito onkin tietenkin tärkeä asia kotoutumisen ja Suomessa työskentelyn kannalta mutta harva tietää tai tulee edes ajatelleeksi, että turvapaikanhakijoilla on myös muita opiskelumahdollisuuksia. Jonkin verran perehtymistä aihe kuitenkin vaatii ennen opiskelupaikan vastaanottoa.

Suomen kielen opetus vastaanottokeskuksissa

Suomeen tullessaan turvapaikanhakijat sijoitetaan vastaanottokeskuksiin, joita on olemassa kahdentyyppisiä. Turvapaikkaprosessi aloitetaan transit- eli kauttakulkukeskuksesta, josta myöhemmin siirrytään odotusajan keskukseen odottamaan päätöstä turvapaikkahakemukseen. Sekä transit- että odotusajan keskuksissa järjestetään suomen kielen opetusta mutta vain odotusajan keskuksessa opetukseen osallistuminen on pakollista. Mikäli opetukseen ei osallistu, leikataan turvapaikanhakijan vastaanottorahaa. Näin ollen kaikkien Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tulee ainakin jossain vaiheessa oleskeluaan opiskella suomen kieltä. Tämä luo hyvää pohjaa kotoutumiselle sekä työskentelylle tai opiskelulle Suomessa.

Turvapaikanhakijan opiskeluoikeus

Ulkomaalaislainsäädännön mukaan myös turvapaikanhakijalla on opiskeluoikeus. Mikäli oppilaitoksen omat opiskelijavalinnan kriteerit täyttyvät, voidaan myös turvapaikanhakija valita opiskelijaksi. Turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus myös oppisopimuskoulutukseen, mutta tähän vaaditaan se, että turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus Suomessa. Ainoastaan lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen tarvitaan jo olemassa olevaa oleskelulupaa. Koska Suomalaisista korkeakouluista löytyy jo paljon englannin kielisiä koulutusohjelmia, on opiskelu ainakin englantia taitavalle turvapaikanhakijalle täysin mahdollista jo oleskelulupaa odotellessa.

Kuva: pixabay

Miten käy oleskeluluvan?

Entä kannattaako turvapaikanhakijan sitten lähteä opiskelemaan turvapaikkahakemusta odotellessaan? Pelkästään oleskeluluvan saadakseen vastaus on: ei. Oleskelulupaa ei voi samanaikaisesti hakea turvapaikan ja opiskelun perusteella. Näistä turvapaikkahakemus on ensisijainen ja se käsitellään ennen kuin opiskelun perusteella voi hakea oleskelulupaa. Halutessaan hakija voi peruuttaa turvapaikkahakemuksensa mutta se ei välttämättä kannata. Jos turvapaikkahakemus jostain syystä hylätään, voi oleskelulupaa hakea tässä vaiheessa opiskelujen perusteella. Oleskelulupa vaaditaan yli 90 päivää kestäviin opintoihin.

Vaatimukset oleskelulupaan opintojen perusteella

On olemassa tiettyjä vaatimuksia, jotta oleskeluluvan voi opintojen perusteella ylipäätään saada. Suomessa opiskelevan tulee kyetä itse vastaamaan toimeentulostaan ja opiskelijalla tuleekin olla vähintään 560,00 euroa kuukaudessa käytettävissään. Opiskelijalla tulee myös olla vakuutus, joka kattaa mahdollisesta sairastumisesta koituvat kulut. Näiden lisäksi Suomalaiset korkeakoulut perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen tulevilta opiskelijoilta. Opinnot ovat siis turvapaikanhakijalle täysin mahdollisia, mutta opiskelupaikkaa haettaessa ja vastaanottaessa on hyvä olla tietoinen myös oleskelulupaprosessin kiemuroista.

Lähteet:

https://rednet.punainenristi.fi/node/27161

https://okm.fi/turvapaikanhakijoiden-opiskelu

https://migri.fi/turvapaikanhakijan-opiskeluoikeus

https://intermin.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/turvapaikanhakija-voi-opiskella-ilman-erillista-lupaa

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet Suomessa”

  1. Olipa mielenkiintoinen tietoisku turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja mahdollisuuksista Suomessa. Sain tästä paljon uutta tietoa, en itseasiassa edes tiennyt turvapaikanhakijoilla olevan oikeutta opiskeluun. Kiitos tästä tietoa lisänneestä postauksesta.

Kommentoi