Koukusta tasapainoon

Ihan koukussa -blogissamme on käsitelty digipelaamisen ja muun digin, kuten sosiaalisen median käytön vaikutuksia terveyteen ja sosiaaliseen elämään erityisesti nuorten näkökulmasta. Lisäksi on pohdittu pelimaailman mahdollisuuksia liikkumisen lisäämiseen ja selvitetty nuorten ajatuksia somen tulevaisuudesta sekä annettu vinkkejä sosiaalialan ammattilaisille ja muille lasten ja nuorten kanssa toimiville.  

Tämän hetken lasten ja nuorten elämässä älypuhelimet ja digipelit ovat olleet aina olemassa. Digilaitteiden käyttö on myös lisääntynyt jatkuvasti ja on ihan arkipäivää jo kaiken ikäisillä. Digipelaamisella voi olla monia positiivisia vaikutuksia stressinhallinnasta sosiaalisiin sekä kielellisiin taitoihin, mutta pelaamisen ollessa runsasta, sillä alkaa olla myös monia negatiivisia seurauksia. Tutkimukset osoittavat ongelmallisen pelaamisen yhteyden psykologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen, unihäiriöihin ja stressiin. Runsas pelaaminen ja digilaitteiden käyttö voi vaikuttaa myös sosiaalisten taitojen heikkenemiseen ja lapsilla niiden kehitykseen.

Peliriippuvuus on myös päässyt WHO:n ICD-11 -tautiluokitukseen, sillä on noussut tarve kehittää hoitomuotoja ja -ohjelmia peliriippuvuudesta johtuviin terveysongelmiin. Peli- ja nettiriippuvuus on nykyään todellinen ongelma jo monelle ja onkin huolestuttavaa, että se koskettaa myös useita nuoria. Vaikkakin ongelma ei näyttäisi olevan suuri ikäluokkatasolla, sillä on kuitenkin suuri merkitys yksilötasolla ja voi johtaa nuoren syrjäytymiseen ongelmien kasaantuessa. Sosiaalialan ammattilaisina tulemme varmasti kohtaamaan ongelmallista pelaamista ja muuta digikäytön aiheuttamaa oireilua, joten ilmiöön on hyvä perehtyä. Saatavilla on onneksi jo paljon tietoa sekä monenlaista tukea ja apua ongelmien kanssa painiville.

Elämämme on digitalisoitunut pysyvästi. Näemme, että ihan jokaisen on tärkeää kiinnittää huomiota omaan digilaitteiden käyttöön, pitää huolta omasta jaksamisesta ja sosiaalisista kanssakäymisistä sekä näyttää esimerkkiä lapsille ja nuorille. Digilaitteiden ja somen käytöstä on hyvä voida keskustella niin perheissä kuin koulussa neutraalisti sekä monipuolisesti ohjaten erityisesti kohteliaaseen nettikäytökseen. Nuoret näkevät somen käytön lisääntyvän tulevaisuudessa ja toivovat, että somessa on tilaa avoimelle keskustelulle, missä toisia kunnioitetaan ja kohdellaan hyväksyvästi. Tässä meille kaikille tärkeä neuvo!  

Blogimme on ollut vain pintaraapaisu digimaailman syövereihin, mutta on toivottavasti herättänyt teissä lukijoissa, kuten meissä kirjoittajissa, kiinnostusta jatkaa asiaan tutustumista ja keskustelua aiheesta. Kiitos kirjoituksiin tulleista mielenkiintoisista ja syvällisistäkin kommenteista!  

Emmi, Elise & Mari

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi