Ikäihmisten liikunnan hyödyt

Liikunta ja harrastukset ovat tärkeitä asioita kaiken ikäisille ja niitä ei saa unohtaa ikääntyessä, vaikka kunto saattaakin heikentyä ja liikkumisesta tulee vaikeampaa. Hyvä kunto nuoresta iästä asti voi auttaa ehkäisemään erilaisia ongelmia ikääntyessä, mutta liikuntaa ei ole kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa vanhempana, jos vain kunto sen sallii. Tässä postauksessa kerron mitä hyötyjä liikunnasta on ikäihmisille sekä millainen liikuntasuositus ikäihmisille on luotu.

Liikunnan avulla voidaan ehkäistä ikääntymisen tuomia sairauksia sekä edistää vanhusten toimintakykyä. Vaikka liikunnalla on positiivinen vaikutus elämään, niin täytyy muistaa, että se ei estä tai paranna sairauksia vaan sen avulla voidaan vain hidastaa vanhuuden mukana tulleita ongelmia (UKK-instituutti 2021). Liikunnan avulla pystytään ylläpitää ja parantaa fyysistä kuntoa, mutta liikunnalla on myös positiivinen vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Liikunnan ei tarvitse olla rankkaa ja jokapäiväistä, vaan riittää, että esimerkiksi kerran viikossa kävisi ulkoilemassa, vaikka kävelylenkin merkeissä.

Kuva: Pixabay

Ikääntyessä lihasmassan määrä pienenee, jonka vuoksi on tärkeää, että myös vanhemmalla iällä tehtäisiin voimaharjoituksia, joiden avulla lihasmassaa voidaan ylläpitää. Liikunnan avulla pystytään ehkäisemään ikäihmisten luiden haurastumista, luusto olisi tärkeä pitää hyvässä kunnossa, koska usein vanhemmalla iällä kaatuilu lisääntyy, jolloin luut saattavat helposti murtua, jos ne ovat hauraassa kunnossa. On tärkeää, että ikäihmiset pystyvät liikunnan avulla myös harjoittelemaan tasapainoaan.  Vanhetessa ihmisen toimintanopeus hidastuu, joka johtaa huonompaan tasapainoon ja kaatumisiin (UKK-instituutti 2021). Tasapainoharjoitusten avulla yritetään vähentää kaatumisriskiä. Venyttelyn avulla pyritään pitämään nivelet kunnossa ja estämään vartalon jäykistymistä sekä sen tuomia kipuja (Suomen seniorihoiva). Venyttelyn ei tarvitse olla raskasta vaan siitä voisi tehdä jokapäiväisen rutiinin. Vielä 80-vuotiaanakin liikunnan avulla voidaan parantaa iän tuomia hengitysongelmia (UKK-instituutti 2021).

Liikunnalla on myönteinen vaikutus ihmisen aivotoimintaan ja se onkin yhteydessä kognitiivisten toimintojen säilymiseen (UKK-instituutti 2021). Liikunnan avulla pystytään ennaltaehkäisemään muistisairauksia sekä siitä on hyötyä jo sairastuneille ikäihmisille. Joskus yksinäisyys voi toimia kynnyksenä liikunnan aloittamiselle. Ikäihmiset voivat tuntea epävarmuutta omasta kunnostaan, jos he eivät ole pitkään aikaan harrastaneet liikuntaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että järjestetään erilaista harrastustoimintaa, joissa vanhuksissa on mahdollisuus liikkua yhdessä. Harrastukset voivatkin olla merkittävässä osassa elämää liikunnan sekä sosiaalisten suhteiden takia. Sosiaalisilla suhteilla on myös positiivinen vaikutus aivotoimintaan ja muistiin (Terveystalo).

Yli 65-vuotiaille ikäihmisille on liikuntasuositus, jossa tulee ilmi, että kuinka paljon ja millaista liikuntaa ikäihmisten tulisi harrastaa. Heidän tulisi harrastaa vähintään kaksi ja puoli tuntia reipasta liikuntaa viikossa tai vähintään tunti ja viisitoista minuuttia rasittavaa liikuntaa viikossa. Nämä eroavat siinä, että reippaan liikunnan aikana pystyy puhumaan normaalisti hengästymisestä huolimatta, mutta taas raskaan liikunnan parissa hengästyminen hankaloittaa puhetta. Kävelylenkit ovat hyvä esimerkki reippaasta liikunnasta ja raskaan liikunnan puolella voi esimerkiksi käydä uimassa. Näiden lisäksi tulisi harjoittaa lihasvoimaa ja tasapainoa kaksi kertaa viikossa, harjoituksiin olisi hyvä lisätä venyttelyä. Näitä harjoituksia pystyy suorittamaan kotona sekä vaikka kuntosalilla. (UKK-instituutti 2021).

Lähteet:

UKK-instituutti 2021. Liikunta ja ikääntyminen. Viitattu 22.10.2022. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/liikunta-ja-ikaantyminen/

Suomen seniorihoiva 2022. Vanhusten liikunta auttaa hidastamaan ikääntymistä. Viitattu 22.10.2022.  https://suomenseniorihoiva.fi/tietopankki/liikunta/vanhusten-liikunta/

Terveystalo 2022.  Liikunta ja ihmissuhteet suojaavat muistisairauksilta. Viitattu 22.10.2022. https://www.terveystalo.com/fi/artikkelit/liikunta-ja-ihmissuhteet-suojaavat-muistisairauksilta/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi