Harjoittelu verkkopalveluissa

Harjoittelu Laurean verkkopalveluissa sujuu mukavasti poikkeuksellisesta koronatilanteesta huolimatta. Vaikka työskentely tapahtuukin kotoa käsin etänä, kommunikaatio oman tiimin kanssa onnistuu hyvin Teams-palavereiden, Slackin sekä sähköpostin välityksellä. Neuvoa ja ohjeistusta saa aina, kunhan sitä vain muistaa kysyä. Muutenkin verkkopalveluiden parissa työskentely onnistuu sujuvasti etänä, sillä käytettävät ohjelmat ja ympäristöt pyörivät ihan yhtä hyvin myös koneelta kotoa käsin kuin itse varsinaiselta työpaikalta.

Verkkopalveluiden tiimissä työtehtävät ovat laajat ja hyvin monipuoliset. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien sivujen ja uutisten tekemistä, vanhojen sisältöjen päivittämistä, käyttäjien tukipyyntöihin vastaamista sekä sivujen laadun, saavutettavuuden ja hakukonenäkyvyyden parantamista spesifien kehitysehdotuksien ja oman teoreettisen tiedon/osaamisen pohjalta.

Harjoittelijana olen todennäköisesti käyttänyt eniten aikaa työskentelyyn Laurean intranettien parissa. Kaikki neljä intranettiä sijaitsevat SharePoint-ympäristössä, joka on hyvin helppokäyttöinen. Harjoittelijana olen esimerkiksi päässyt julkaisemaan introihin uutisia ja sivuja, pitämään niiden sisältöjä ajankohtaisina ja täyttämään sivujen metatietoja. Viime viikkojen ajan myös intran hakutoiminnon kehittäminen on ollut asia, josta on ollut paljon puhetta.

Introjen lisäksi verkkopalveluiden tiimi vastaa myös Lauran julkisista verkkosivuista. Julkiset verkkosivut on julkaistu EPiServer-alustalle, jonka parissa harjoittelun aikana varmasti pääsee olemaan joissain määrin tekemisissä. EPiserverin kautta voidaan esimerkiksi julkaista uusia sivuja verkkosivuille, päivittää jo olemassa olevia, sekä lisätä sivuille metatietoja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Sisältösivua tehdessä ensiksi valitaan sivupohja, jolle sivua aletaan rakentamaan, mutta sitä voidaan myös muokata tarvittaessa. Elementtien lisääminen tai poistaminen sivuille onnistuu vaivatta ja muuttuu rutiiniksi nopeasti, kun EPiserver työkaluna tulee tutuksi.

Julkisten verkkosivujen laatua, saavutettavuutta ja hakukonenäkyvyyttä mitataan SiteImprove-ohjelman avulla. SiteImprove on Software as a Service (SaaS) -palvelu, joka paikantaa sivuilta laatuun, saavutettavuuteen tai hakukonenäkyvyyteen liittyviä ongelmia ja antaa niihin konkreettisia korjausehdotuksia. Laatuun liittyviä ongelmia sivuilla ovat esimerkiksi kirjoitusvirheet, rikkinäiset linkit, sekä päivitystä vaativat mediatiedostot ja asiakirjat. Saavutettavuusongelmiin lukeutuvat esimerkiksi ongelmat sivun kontrastissa, otsikkohierarkiassa tai tekstivastineiden puute elementeissä. Hakukoneoptimoinnin piiriin kuuluvat taas monet metatietoihin liittyvät ongelmat. Oman harjoitteluni aikana olen käyttänyt paljon aikaa näiden ongelmien korjaamiseen EPiserverissä.

– Elli Uutela, verkkopalveluiden harjoittelija –

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi