Markkinointiviestinnän kehittäminen yrityksen apuna tietoisuuden lisäämisessä ja asiakashankinnassa

Digimarkkinoinnin merkitys kasvaa koko ajan. Sen avulla markkinoinnista voidaan helposti tehdä monikanavaista ja oikeita kohderyhmiä puhuttelevaa. Digimarkkinoinnin tarkoitus ei ole vaan myydä vaan sitä voidaan hyödyntää monessa eri tarkoituksessa. Kaikista hyödyistä huolimatta, joita muun muassa digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi tarjoavat, kaikki yritykset eivät koe digimarkkinointia omaksi tavakseen kommunikoida nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Tämä opinnäytetyö tehtiin markkinointitoimistolle, jonka markkinointiviestintää oli tarkoitus kehittää. Opinnäytetyössä kartoitettiin tutkimuksen avulla, millainen tilanne eri yrityksillä oli digimarkkinoinnin suhteen. Tutkimukseen osallistui yrityksiä muun muassa rakennus- ja kuljetusalalta. Ennakkokäsitys näiden alojen kohdalla oli se, ettei markkinointia tehdä kovinkaan paljoa. Laadullisen tutkimuksen avulla lähdettiin selvittämään, miksi näin on ja kiinnostaako yrityksiä sosiaalinen media, markkinointitoimistojen palvelut sekä markkinoinnin ulkoistaminen.

Tutkimuksen avulla saatiin selville, että ennakkokäsitys osui jokseenkin oikeaan. Tutkimuksesta saatiin kuitenkin myös paljon monipuolista ja hyödyllistä tietoa toimeksiantajan oman markkinoinnin kehittämistä ajatellen. Tutkimustulosten perusteella tunnistettiin asiakasryhmiä ja annettiin kehitysehdotuksia toimeksiantajan markkinointisuunnitelmaan, joka tulee auttamaan yritystä markkinointiviestinnän kehittämisessä, tietoisuuden lisäämisessä ja sitä kautta tulevaisuudessa myös asiakashankinnassa. Tutkimus toteutettiin toimeksiantajan kohderyhmille ja näin ollen saatiin tietoa esimerkiksi siitä, miten kohderyhmän yritykset suhtautuvat markkinointiin ja toimivat sosiaalisessa mediassa.

Digimarkkinointia ja sosiaalisen median markkinointia kohtaan on paljon ennakkoluuloja, joita pitäisi päästä rikkomaan. Ennakkoluulojen taustalla piilee usein erilaisia asenteita, olettamuksia ja tietämättömyyttä. Monet eivät uskalla lähteä mukaan digimarkkinointiin eivätkä myöskään luota markkinointitoimistoihin. Huonot aikaisemmat kokemukset voivat myös vaikuttaa siihen, ettei esimerkiksi markkinointitoimistojen palveluita uskalleta kokeilla, koska helposti yhtä huonompaa kokemusta lähdetään yleistämään. Ennakkoluuloja, asenteita ja olettamuksia pitäisi päästä korjaamaan ja huonot kokemukset pitäisi päästä kääntämään positiivisiksi kokemuksiksi.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi