Bistro Gustaf -ravintolan kokous- ja neuvottelutilojen myynti- ja markkinointisuunnitelma

Lukukausi lähenee loppuaan ja samalla projektikin tulee pikkuhiljaa päätökseen. Projektitiiminne luoma verkkokysely toi paljon ideoita, joista on tarkoitus nyt lähteä työstämään valmista myynti- ja markkinointisuunnitelmaa ravintolan tiloille. Suunnitelmien laatimista on opiskeltu teoriassa tietoperustan kirjoittamisen kautta, ja nyt tarkoituksena on soveltaa opittua käytännössä. Projektioppiminen on auttanut oivaltamaan asioita ja tuonut itsevarmuutta jokaiselle. Alun epävarmuus alkaa jo kääntyä ohueksi luottamuksesi itseensä ja tekemiseen.

Yhteistyö toimeksiantajamme Mika Gehörin kanssa, on kiireistä huolimatta onnistunut ja etätyövälineitä käyttäen ollaan ehditty tapaamaan koko tiimin kanssa. Ravintolassa on investoitu uudistuksiin ja remontteihin, ja niitä on toteutettu syksyn aikana.

“Työ on pitkäjänteistä ja investointeja tulee ajatella tulevaisuutta silmällä pitäen. Markkinointi on haaste varsinkin tällä hetkellä ja markkinointikanavia täytyy miettiä tarkkaan.”

Mika Gehör

Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen toimii ravintolan sekä kokous-ja neuvottelutilojen toiminnan punaisena lankana, ja näitä mietimme myös myynti- ja markkinointisuunnitelmia tehdessämme. Lisäksi tämä vuosi on tuonut haasteita ja lisännyt etätyöntekoa. Neuvottelutiloissa halutaan siksi panostaa etätyövälineisiin, ja näitä on jo hankittu sekä testattu tiloissa. Tämä on varmasti myös osa tulevaisuutta ja erittäin tärkeä näkökulma markkinointia ja myyntiä ajatellen.  

Projektin eteneminen

Projektiaikataulu on pitänyt ja kaikkiin päämääriin on päästy tiimin hyvällä yhteistyöllä. Jokainen tiimiläinen on aidosti sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin, ja projektioppiminen on antanut sekä vastuuta, että joustavuutta oppimiseen. Lisäksi on opittu myös tekemään nopeita päätöksiä, jotta on päästy etenemään projektissa oikealla tahdilla.

Ryhmämme on tiimipäivien aikana, yhdessä keskustelun kautta, ideoinut ja tehnyt paljon oivalluksia, ja tämän lisäksi tiimi on toteuttanut tehtäviä itsenäisesti viikoittain. Yhteiset sovitut pelisäännöt ovat pitäneet ja tiimin pienestä koosta huolimatta projekti on edennyt hienosti.  Oman työskentelyn organisointi on vahvistunut ja projektin aikana on tullut opittua myös oman työn arvioimista. Ravintolan myynti- ja markkinointisuunnitelman työstäminen alkaa hahmottua ja saamme varmasti aikaan laadukkaan lopputuloksen! 

Kuva: Valerija Grents

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi