-Projektin loppu- OP Uusimaa opiskelijaprojekti-

Syksyllä alkanut opiskelijaprojekti alkaa olemaan loppusuoralla. Yhteistyökumppanina projektissa toimi OP Uusimaa. Projektin ensisijaisena tavoitteena oli luoda suunnitelma joustavasta työntekijäpoolista pankin päivittäispalveluihin. Tämä blogiteksti kertoo hieman projektin yhteenvedosta ja lopputuloksista.

Projektin yhteenveto

Projekti sujui pääosin aikataulun mukaisesti. Projektin aikana projektitiimi hankki tietoa muun muassa tietoperustojen, haastattelujen ja kyselyiden avulla. Projektin aikana kirjoitettiin kaksi tietoperustaa, joiden pohjalta saatiin tarvittavaa tietoa. Tietoperustojen aiheina oli esimerksi palvelumuotoilu, työnantajamielikuva, kyselytutkimus, rekrytointi ja rekrytointimarkkinointi.

Projektin aikana haastattelimme kuutta OP:n nykyistä työntekijää. Kaikki haastateltavia yhdisti työn lisäksi opiskeleminen ammattikorkeakoulussa samanaikaisesti. Kaikki opiskelivat myös liiketaloutta. Haastateltavilta saimme tarvittavaa tietoa projektin kannalta.

Projektin aikana tiimi esitteli tietoperustoja toisilleen ohjaajan valvovan silmän alla. Tietoperustat kirjoittettiin tavoitteellisesti, jotta niiden pohjalta saatiin projketin kannalta tärkeitä oppeja ja tietoja. (Kuva osaamisennäytöstä)

Teimme myös projektin aikana Google Forms -kyselyn. Kysely julkaistiin Laurean fuksien Facebookissa ja WhatsApissa. Kyselyyn saimme 38 vastausta, joista lähes kaikki olivat liiketalouden opiskelijoita. Kyselyssä tarkoituksena oli kartoittaa mielipiteitä opiskelun ja työn yhdistämisestä sekä erilaisten rekrytointikanavien toimivuudesta.

Lopputulokset

Alla olevat lainaukset ovat suoraan projektin tulosten esittelystä:

“Parhaimmiksi rekrytointikanaviksi osoittautui työnantajan omat sosiaalisen median kanavat sekä nettisivut. Hyviksi kanaviksi opiskelijat näkivät myös Laurean nettisivut tai muut koulujen alustat. Facebook ja LinkedIn olivat myös hyviä rekrytointikanavia. ​”

“Poolilaisten työvuorojen suunnitteluun voitaisiin käyttää jonkinlaista työvuorojen suunnitteluohjelmaa. Suunnitteluohjelman avulla työntekijät voisivat ilmoittaa mahdollisia vapaatoiveita tai toivoa vuoroja tietyille päiville. Esimerkkejä suunnitteluohjelmista Quinyx, Lemonsoft ja Työvuorovelho.​”

Projektissa toimineen yhetistyökumppanin OP Uusimaan logo.

Projekti oli suurimmalle osalle tiimin jäsenistä ensimmäinen yhteistyökumppanin kanssa tehty projekti. Projekti oli erittäin käytännönläheinen ja opetti paljon asioita etenkin projektityöskentelystä. Suuri kiitos kuuluukin hyvälle yhteistyökumppanille, OP Uusimaalle.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi