Digiin- osallisuutta ikäihmisille digipalveluita hyödyntämällä -projektin päätös

Olemme edenneet projektissa prosessin omaisesti ja nyt on tullut viimeisen vaiheen eli projektin päättämisen aika. Olemme luovuttaneet projektin tulokset yhteistyökumppanille ja laatineet projektiraportin. Päätösvaihe on tärkeä elementti projektin elinkaaressa, sen avulla tuodaan esille projektin aikana syntyneet havainnot ja ilmiöt tutkitusta asiasta.

Päätösvaiheen muistilista;

  • Luovuta projekti asiakkaalle tai sisäisesti omaan käyttöön
  • Tee loppuraportointi
  • Kiitä sidosryhmiä, kumppaneita ja omia tiimiläisiäsi
  • Toteuta mahdollinen tyytyväisyyskysely projektiin osallistuneille
  • Kysy ja merkkaa muistiin jatkoideat
Kuva Joonas Mustakoski, haastattelutilanne

Projektimme selvitti ikäihmisten digitaalisten palveluiden käyttöä. Kyselytutkimuksen avulla saimme selville, että digitaalisuuden avulla on mahdollista saavuttaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita niiden ikäihmisten osalta, jotka haluavat, osaavat ja pystyvät käyttämään tietokoneita tai älylaitteita. Osa ikäihmisistä on vaarassa syrjäytyä digitaalisista palveluista.

Tulevaisuudessa voidaan ajatella, että digitaalisuus mahdollistaa moninaisemman palvelutuotannon. Palveluntuottajalla sekä asiakkaalla on käytettävissä laajempi valikoima erilaisia digitaalisia välineitä ja menetelmiä aikaisempaan palveluntuotantoon verrattuna. Digitalisaatio mahdollistaa palveluiden tuottamisen ilman maantieteellisiä rajoja. Sähköiset tapaamiset voivat olla nopeampi ja helpompi tapa sopia tapaamisia fyysisten tapaamisten sijaan.  Todettakoon, että digitaalinen palveluntuotanto tukee sosiaali- ja terveydehuollon palveluita, mutta se ei voi korvata kaikkia kasvokkain tapahtuvia sosiaalisia kontakteja.

– Olisiko digitaalisuuden avulla mahdollista muokata sosiaali- ja terveyspalveluitapalveluita niin, että uusia tuotteita tai palveluita syntyisi, palveluiden käyttömukavuus lisääntyisi ja palveluvalikoimaan tulisi enemmän valintamahdollisuuksia sekä palveluiden hinnat alentuisivat. Asiointi olisi nopeaa, jonottaminen poistuisi ja palvelun saisi itse räätälöidä mieleisekseen. –

Kuva Satu Kallio, haastattelutilanne

DigiIN-hanke oli monialainen projekti, sillä projektitiimi koostui sosiaalialan opiskelijasta sekä liiketalouden opiskelijoista. 

“Olen päässyt päivittämään opiskelutaitojani aivan jokaisella osa-alueella, mm tiedonhakua, IT-taitoja, projektityöskentelyä ja monialaista oppista. Itse projektin aihealue on ollut myös kiinnostava – on ollut heti päivästä yksi lähtien tunne, että tekee jotain konkreettista ja merkityksellistä. Kiitos koko tiimille, mukaan lukien ohjaaja ja yhteistyökumppani!”

Tiina varasihteeri

Monialaisen oppimisen vahvuuksiin kuuluu verkostoituminen, uuden tiedon leviäminen eri alojen välillä sekä vertaistuen voimauttava vaikutus.

“Loistava tiimi.”

Otto projektipäällikkö

“Projekti sujui kaikilta osin mallikkaasti. Kiitokset tiimille positiivisesta asenteesta ja loistavasta tiimihengestä.”

Joonas varaprojektipäällikkö

Tämän lisäksi opiskelijoiden sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus lisääntyvät. DigiIN-hanketyön tyyppiset monialaiset projektit ovat harvinaisia Laurea ammattikorkeakoulussa. Tiiminä koimme, että P2P-opiskelumallin sekä opiskelijoiden kannalta olisi tärkeää, että monialaisia projekteja olisi enemmän.

“Opin uuden tavan johtaa virtuaalitiimiä sekä käyttämään tiimin tuomia resursseja paremmin.”

Otto projektipäällikkö

“Opin työskentelemään osana tiimiä ja sain paljon uutta tietoja projektityöskentelystä.”

Joonas varaprojektipäällikkö

Kiitos koko tiimille, ohjaajalle ja yhteiskumppanille erityisen hyvin sujuneesta, energisestä ja voimaannuttavasta projektityöskentelystä ~Satu somevastaava

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi