Innostavaa avainkumppaniyhteistyötä Keusoten kanssa

Seitsemänhenkisen projektitiimin matka alkoi innostavissa merkeissä elokuussa, kun Laurean avainkumppani Keusote asettui projektin toimeksiantajaksi. Tiimi odotti innolla yhteistyötä suuren organisaation kanssa, eikä innostuneisuus ole kadonnut projektin edetessä, vaan päinvastoin se on vain noussut.

Keusote on Suomen suurin sosiaali- ja terveyden huollon peruspalveluita tuottava kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keusote tarjoaa palveluitaan jopa 200 000 asukkaalle, ehkä jopa sinulle.

Projektin tavoitteena oli Laurean avainkumppani Keusoten esihenkilöiden osaamiskartoituskysely, jonka lisäksi kyselyn tuloksiin syvennyttiin fokusryhmähaastattelun avulla. Keusotelle on tärkeää kehittää henkilöstöään jatkuvasti, joten aihe on ollut tärkeä ja antoisa sekä Keusotelle että projektitiimille.

Projekti on edennyt hurjaa vauhtia, kun osaamiskartoituskysely on tehty ja fokusryhmähaastattelu käyty läpi. Kysely ja fokusryhmähaastattelu suunniteltiin ja toteutettiin saumattomassa vuorovaikutuksessa avainkumppanimme kanssa. Osaamiskartoituskyselyyn saimme paljon vastauksia, jolloin vastaajat antoivat paljon hyödyllistä tietoa tulevaisuuden koulutuksen suunnitteluun. Fokusryhmähaastattelussa syvennyttiin koulutustarpeiden sisältöön, jossa koulutettavien mielipiteet ovat avainasemassa koulutuksen kehittämisessä.

”Keusotelle yhteistyö Laurean kanssa tuottaa arvokasta tietoa organisaation, osaamisen ja HR:n kehittämisen tueksi. Toiminta on mutkatonta ja joustavaa sekä avointa puolin ja toisin. Keusotelle yhteistyössä on kyse toisaalta lyhyen tähtäimen hyödyistä, eli yksittäisten projektien tarjoamasta lisäarvosta, sekä myös pitkän tähtäimen eduista: näillä projekteilla luodaan tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa tulevaisuuden tekijöiden silmissä.”

Keusoten henkilöstön kehittämispäällikkö Ville Saarikoski.

Projektin tuloksena Keusote sai paljon hyödynnettävää tietoa esihenkilöiden koulutustarpeista ja niiden toteutusehdotuksia. Laureassa projektitiimi sai erittäin hienoa kokemusta HR puolesta ja toimimisesta yhteistyössä suuren organisaation kanssa. Syksy eteni niin hurjaa vauhtia mielenkiintoisen projektin parissa, että projektitiimi päättää syksyn haikein mielin mahtavan projektin parissa. Onneksi Laurean ja Keusoten välinen avainyhteistyökumppanuus ei lopu syksyyn, vaan jatkuu todennäköisesti uuden projektitiimin kanssa uudessa projektissa syksyllä 2022. Tästäkö sinulle uusi mahtava projekti ensi syksylle?

Projektitiimin Oona, Laura, Niilo, Tea, Ada, Jenni ja Jere toivottavat rauhallista joulun aikaa ja tsemppiä kevään opintoihin.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi