YLY-hanke

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen?

Tämän kevään aikana projektitiimimme on saanut olla osallisena YLY-hankkeen verkostoitumistapahtuman järjestämisessä Riihimäen ensimmäisen vuosikurssin oppilaille. Yhteistyökumppanien kanssa päädyimme muutamien nimivaihtoehtojen joukosta valitsemaan tapahtumalle nimeksi Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy. Nimi kuvastaa tapahtumalle asetettuja tavoitteita lukiolaisten tutustuttamisesta työelämän mahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen, lukiolaisten ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohtaamisten lisäämisestä tapahtumassa sekä onnistuneen tapahtuman tuottaminen. Projektin edellisestä blogikirjoituksesta voitte lukea enemmän tapahtuman …

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen? Lue lisää »

YLY- hankkeen kevät. Projektitiimin tunnelmia monipuolisesta projektista.  

Tammikuussa 2022 aloittamamme projekti YLY-hankeen kanssa alkaa lähestyä loppuaan meidän tiimimme osalta. Tarkoituksenamme projektissa oli suunnitella ja toteuttaa YLY- hankkeen sidosryhmäviestintää sekä lisätä hankkeen tunnettavuutta. Pääsimme projektitiimimme kanssa osallistumaan Riihimäen lukiolla 12.4.2022 järjestettyyn tapahtumaan, jossa saimme tehdä lukiolaisten kanssa yhteistyötä sekä auttaa heitä tulevaisuuden suunnitelmissa, jotka koskevat tulevaisuuden opiskeluita Projektimme on edennyt sujuvasti ja olemme …

YLY- hankkeen kevät. Projektitiimin tunnelmia monipuolisesta projektista.   Lue lisää »

Mikä ihmeen InnoVilla?

InnoVilla on Laurea Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, josta voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolullaan. Opiskelijalla on mahdollisuus liittää yrittäjyysopinnot omaan tutkintoonsa tai mahdollisuus suorittaa lähes koko tradenomitutkintonsa oman yrityksen kehittämisen parissa. InnoVillassa toimii opiskelijoiden projektitiimi, joka ohjaajien kanssa pyrkii aktivoimaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Projektimme lähti käyntiin tammikuussa, kun saimme kuulla projektimme tehtävänannon ja projektin …

Mikä ihmeen InnoVilla? Lue lisää »

Mitä lukion jälkeen? ”Jatkoa ajatellen… verkostoidu & viihdy”

Moni nuori on suurten kysymysten äärellä, kun puhutaan lukion tai ammattikoulun jälkeisistä jatko-opiskelu mahdollisuuksista. Esimerkiksi nykyään lukiolaisten pitäisi tietää ensimmäisiä kurssejaan valittaessa, mitkä aineet kannattaisi kirjoittaa jatko-opiskelupaikkaa silmällä pitäen. Ensimmäisiin ylioppilaskirjoituksiin on tässä kohtaa, kuitenkin vielä yli 2 vuotta aikaa. Muistan, kun itse menin lukioon, minulla oli vain häilyvä suunnitelma ylioppilaskirjoitusten osalta. Tällöin en olisi …

Mitä lukion jälkeen? ”Jatkoa ajatellen… verkostoidu & viihdy” Lue lisää »

Lukiolaisille sijoitusymmärrystä osana valtakunnallista YLY-hanketta

Kevätlukukausi on mennyt hujauksessa, ja näin ollen myös projekti “YLY – Oppimiskokemuksen toteuttaminen” alkaa olemaan lähellä loppuaan. Projektimme tavoitteena oli osana YLY-hanketta toteuttaa sijoitusaiheisia oppitunteja Riihimäen sekä Hyvinkään lukioiden opiskelijoille. Oppitunnit kertoivat sijoittamisen perusteista ja lisäksi pidimme oppitunteja, joissa kerrottiin jo sijoittamiseen perehtyneille konkareille erilaisista tavoista sijoittaa ja sijoittamisen tulevista trendeistä. YLY-hanke on Laurean, Riihimäen …

Lukiolaisille sijoitusymmärrystä osana valtakunnallista YLY-hanketta Lue lisää »

Sijoittamisosaamista lukiolaisille – Liiketoiminta- ja yritysosaamisen kehittämisen projekti 2

Liiketoiminta- ja yritysosaamisen kehittämisen projektimme 2 sai alkunsa tammikuussa 2022. Projektimme on osa YLY eli Yhdessä lisää yritteliäisyyttä -hanketta ja se käsittelee tarkemmin talous- ja sijoittamisosaamista. Projektimme tavoitteena on järjestää sekä Hyvinkään että Riihimäen lukiolaisille sijoitusaiheisia oppitunteja sekä osallistua Riihimäen lukiolla järjestettävään tapahtumaan.

Milja Laasosen yrittäjätarina

Pääsimme InnoVilla projektitiimin kanssa tekemään haastattelun Milja Laasosesta, joka on 18-vuotias nuori yrittäjä Riihimäen lukiosta. InnoVilla on Laurean Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, josta voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla. Milja teki viime syksyn ajan yhteistyötä Laurean ja YLY-hankkeen kanssa. 

Jatkoa ajatellen, verkostoidu ja viihdy – YLY-hankkeen verkostoitumistapahtuma lukiolaisille

Jatkoa ajatellen – verkostoidu ja viihdy on Riihimäen ensimmäisen vuoden lukiolaisille järjestettävä verkostoitumistapahtuma, jonka järjestämiseen osallistuu Laurean Hyvinkään kampuksen projektitiimi. Projektitiimi koostuu kuudesta Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijasta, joista viidelle verkostoitumistapahtuman järjestämiseen liittyvä projekti on yksi ensimmäisistä projekteista tällä ammattikorkeakoulun opintotaipaleella.

Projektikuulumisia – YLY-Hanke: Sidosryhmäviestinnän suunnittelu ja toteutus

Lokakuu on jo puolivälissä, ja niin on projektimmekin. Tämän syksyn projektit käynnistyivät elokuun viimeisellä viikolla, ja tiimimme sai työstettäväkseen YLY-hankkeen sidosryhmäviestinnän suunnittelun ja toteutuksen. Projektilla on pitkä titteli, eikä sen sisältö alussa ollut meillekään kovin yksiselitteinen. Viikkojen vieriessä hanke on tullut jo tutummaksi, ja siitä saatetaan kuulla myös tällä alustalla vielä jatkossakin.