SOL Palvelut Oy:n työnantajamielikuvan ja työnhakijakokemuksen kehittäminen

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on SOL.png

Innolla ja jännityksellä kokoonnuimme aloittamaan Hyvinkään kampuksen HR-projektin elokuussa 2021. Liiketalouden P2P-projektin toimeksiantajana toimii SOL Palvelut Oy. Projektitiimiimme kuuluu kuusi tiimiläistä. Projektin aiheena on kartoittaa ja kehittää työnantajamielikuvaa sekä työnhakijakokemusta siivous- ja toimitilapalveluissa. Samalla halutaan tehdä siivous- ja toimitilapalveluista houkutteleva työvaihtoehto työntekijöille myöskin tulevaisuudessa. Ala tarvitsee yhä enemmän arvostusta varsinkin maailmalla vallitsevan koronapandemian takia. Etenkin siivouspalvelut ovat hyvin tärkeitä yhteiskunnalle. Ympäristöstämme tulee tehdä puhdas ja siisti paikka elää minimoiden erilaiset ihmisille vaaralliset bakteerikannat.

SOL on palvelualan yritys. SOL Palvelut Oy keskittyy siivous- ja toimitilapalveluihin. SOL on kasvanut ja laajentunut Suomen ulkopuolelle. SOL-organisaatio toimii Baltian maissa Latviassa ja Liettuassa, Pohjoismaissa Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa sekä lisäksi Venäjällä. Tämä projekti keskittyy kuitenkin Uudenmaan alueen toimintoihin. Tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää yli rajojen useiden toimipaikkojen pisteissä.

Projektin pääpainopiste on kyselyn laatimisessa ja analysoimisessa työnantajamielikuvan ja työnhakijakokemuksen kehittämiseksi. Projektissa testaamme vielä rekrytointikanavan sujuvuutta ja toimivuutta käytännössä. Uskomme saavamme projektin edetessä vahvaa osaamista henkilöstöjohtamisesta, oppivamme tiimityöskentelytaitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Meillä on jokaisella erilaiset omat vahvuutemme projektissa. Olemme jakaneet jokaiselle oman vastuualueen projektiin. Yhdessä ahkerasti työskennellen olemme saaneet jo mahtavia visioita, mihin suuntaan työnantajamielikuvaa ja työnhakijakokemusta kannattaisi kehittää työnhakijoille tulevaisuudessa.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi