Työyhteisön hyvinvoinnin kartoitusprojektilla entistäkin parempaa palvelua dementiakodin asiakkaille

Tutkitusti koko työporukka vaikuttaa toiminnallaan työyhteisön hyvinvointiin. Vastuu työyhteisön hyvinvoinnista kuitenkin kuuluu työnantajalle.  

Kuva: Julia Lehtimäki

On tärkeää, että työyhteisö voi hyvin, koska silloin myös työntekijät voivat hyvin. Työ on mielekkäämpää, kun porukassa vallitse positiivinen ja kannustava ilmapiiri.  

Olen huomannut, kuinka myös Laureassa panostetaan yhteisön hyvinvointiin. Opiskelu on projektimuotoista ja jokaisesta projektista löytyy hyvinvointivastaava, jolla on iso vaikutus projektitiimin yhteisön hyvinvointiin.   

Hyvinvointivastaava järjestää erilaisia toimenpiteitä, jotka edesauttavat yhteisön ilmapiiriä positiivisemmaksi. Olen kokenut toimenpiteiden kohentavan mielialaani ja koen itseni paljon paremmin osaksi tiimiä. Minulle ja projektitiimilleni tämä on ensimmäinen projektimme. Hyvinvoinnin toimenpiteillä on ollut iso merkitys, ja ne ovat vaikuttaneet yhdessä työskentelyymme positiivisesti. Niiden avulla olemme tutustuneet toisiimme paremmin ja yhteistyömme sujuu sutjakkaammin.  

Projektissa tehdään toimeksiantajamme Dementiakoti Villa Tapiolan organisaatiolle työhyvinvointia kartoittava kysely. Tiiminä olemme huomanneet, että Villa Tapiolassa välitetään työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta ja sitä halutaan kehittää.  

Villa Tapiolassa halutaan panostaa paitsi työntekijöihin myös asukkaisiin mahdollisimman hyvin. Villa Tapiolassa on huomattu, että työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen heijastuu asukkaisiin ja näkyy heidänkin päivittäisessä elämässään positiivisesti.  

Villa Tapiolassa asukkaiden on mahdollista oleskella terapeuttisessa viherympäristössä, jolla on tutkitusti positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Villa Tapiola on erityisesti muistisairaiden tarpeisiin suunniteltu ympäristö, jossa on esteetön kulku ja värimaailma epäsuorine valoineen tukee asukkaita, joilla on hahmotusvaikeuksia. 

Projektitiimi: Virpi Suominen, Sonja Heikkilä, Jasmiina Möttönen ja Julia Lehtimäki 

Ohjaaja: Maija Huhta 

Kirjoittanut: Julia Lehtimäki 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi