Hoivatilapalveluiden kehittäminen osana laajempaa vastuuta

Olette varmaankin kuulleet julkisessa keskustelussa puhuttavan ikäihmisten hoidon kriisiytymisestä. Ikäihmisten määrä kasvaa entisestään, kun työikäisen kansan osuus väestöpyramidissa kapenee. Miten turvaamme jatkossakin Suomen perustuslaissa määrätyn kansalaisen oikeuden asianmukaiselle hoidolle ja hoivalle? Miten turvaamme riittävät tulevaisuuden hoitaja- ja hoiva-avustajakiintiöt?

Hoivatilat Oyj

Hoivatilat Oyj:llä on tärkeä yhteisvastuullinen rooli hoivatilojen käyttötarpeita palvelevan kehityksen ajurina. Monet ikäihmisten hoivapalveluiden tilat ovat aikaansa jäljessä. Hoivatilat Oyj räätälöi rakennusten kehitysvaiheessa jo hoivantilat asiakkaan käyttötarpeen mukaiseksi, eli tavoitteena on toteuttaa laadukkaat, turvalliset ja toimivat tilat hoivatyön toteuttamiseksi. Toimeksiantajaamme on tässä projektissa edustanut Hoivatilat Oyj:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Juho Malmi. Yhteistyömme on sujunut hyvin ja yhteisymmärrys projektin päämääristä muodostui jo varhain.  

Projektin luonne

Elokuussa käynnistynyt projektimme pyrkii kartoittamaan ikäihmisten hoivatilojen kehityskohteita etenkin työntekijöiden työssä viihtymisen vahvistamiseksi. Olemme keränneet tutkimukseemme tietoa kasvokkain suoritettujen haastattelujen muodossa. Valitsimme kyseisen tutkimusmuodon, koska toimeksiantajamme havittelee tutkimuskohteen subjektiivisuuden vuoksi kvalitatiivista eli laadullista ja syvällistä tietoa päätöksentekoa varten.

Keskeisimmät työvaiheet

Keräsimme tietoa Hoivatilat Oyj:n tiloissa toimivilta asiakkailta eli hoiva-alan yrityksiltä. Kävimme tiimimme kesken haastattelemassa asiakkaita kahdessa hiljattain valmistuneessa palvelukorttelissa Helsingin Malminkartanossa ja Tampereen Sisunaukiolla. Laajemman otoksen saamiseksi haastattelimme myös hoiva-alalta pois vaihtaneita Laurean sairaanhoito-opiskelijoita. Haluamme kiittää kaikkia haastateltuja työntekijöitä ja Laurean opiskelijoita ensiarvoisen laadukkaasta tiedosta!   

Tutkimustulosten analysoinnissa olemme käyttäneet generatiivisen tekoälyn työkalua -ChatGPT:tä, jonka avulla mittasimme tietyn tyyppisten vastausten frekvenssiä (esiintyvyyttä) ja niiden yhteisiä näkemyksellisiä piirteitä. Tämän avulla saimme nostettua esiin keskeisimmät kehityskohteet. Tutkimusvirheiden minimoimiseksi pyrimme keräämään haastateltavilta tietoa ilman johdattelua ja noudattamaan varovaisuutta vastausten kategorisoinnissa.  

Toivotan tekstiä lukevat Laurean opiskelijat tervetulleeksi seuraamaan syyskauden päättävää projektiseminaaria, jolloin esittelemme tutkimuksemme tulokset!

Teksti: Joonas Järvilehto

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi