Yritysten vastuullisuusraportointi – raportti rehellisyydestä vai kiiltokuvista?

Viime vuosien aikana yhteiskuntavastuulliset asiat ovat saaneet yhä enemmän näkyvyyttä yritysmaailmassa ja lainsäädännön muuttuminen on saanut yritykset aktivoitumaan yhteiskuntavastuullisuuteen liittyvien asioiden raportoinnissa. Yhteiskuntavastuulla pyritään edistämään yrityksen kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa. Vastuullisuusraportissa yritys tarkasteleekin omia toimiaan sekä ympäristövaikutusten että sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

Syyslukukauden projektissamme olemme päässeet toteuttamaan kilpailija-analyysia benchmarkingin avulla yhteistyökumppanillemme Coorille. Projektin aikana olemme analysoineet kiinteistöpalvelualalla toimivien yritysten vastuullisuusraportteja. Vastuullisuusraporteista on havaittavissa, ettei ole olemassa yhteneväistä mallia, jonka mukaan yritykset vastuullisuusasioitaan raportoivat. Raportteja lukiessa korostuu kuitenkin yksi asia, joka jokaisen vastuullisuusraporttia laativan yrityksen tulisi huomioida: rehellisyys.

Miksi rehellisyys on tärkeä osa vastuullisuusraportointia? Kuluttaja arvostaa, että tuote on juuri sitä, mitä tuoteseloste kertoo sen olevan. Sama pätee yritysten vastuullisuusraportointiin: olisi suotavaa, että lukija saisi mahdollisimman selkeän kuvan yrityksen toiminnasta lukemansa perusteella. Vastuullisuusraportissa on helppoa nostaa esille niitä asioita ja toimia, joiden avulla yritys on pystynyt edistämään yhteiskuntavastuullisia asioita, mutta miten huonosti sujuneet asiat raportoidaan? Lakaistaanko ne syrjään kaikessa hiljaisuudessa, kerrotaanko niistä vain pääpiirteittäin vai esitelläänkö epäonnistunut/huonosti edistynyt toiminta kunnolla jatkokehitysehdotusten kera?

Vastuullisuusraportti antaa yritykselle mahdollisuuden myös kiiltokuvien esittelylle. Kiiltokuvaksi voidaan määritellä mahtipontiset tavoitteet ilman konkreettista suunnitelmaa. Nykyaikana esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on suuressa roolissa yritysten vastuullisuusraportoinnissa, joten on helppoa asettaa sitä koskeva tavoite. Ratkaiseva tekijä on, mikä on konkreettinen suunnitelma tavoitetta varten. Pelkkä ympäripyöreä tavoite on kiiltokuva; selkeästi laadittu suunnitelma ja avoimesti kerrotut toimenpiteet kohti asetettua tavoitetta on rehellisyyttä.

Mitä Sinä lukijana toivot vastuullisuusraportilta – rehellisyyttä vai kiiltokuvia?

Kuva: Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi