Muutos strategiaan OKR-mallin avulla

Tämän blogikirjoituksen aiheena on tämän kevään projekti, jonka toimeksiantaja on tukkuliike Kespro.  Blogikirjoituksessa avataan OKR-mallia sekä projektin toimeksiantoa. Sitten tekstin pariin!

Mikä ihme on OKR-malli? OKR tulee englanninkielisistä sanoista Objectives and Key Results. Se on työkalu, jolla organisaation tavoitteita johdetaan. OKR-mallilla on kaksi pääosaa, joista se koostuu: tavoitteista (Objectives) ja avainmittareista (Key Results). Tukkukauppa Kespro päätti jalkauttaa OKR-mallin viiteen pilottitiimiin. Mallin tarkoituksena on tuoda strategia arkeen ja tehdä se jokaiselle työntekijälle selväksi. Kespro asettaa muutaman vuositavoitteen, jota kohti tiimit kulkevat. Joka tiimi tekee viikkokohtaisia tehtäviä, joiden toteutumista seurataan viikkotasolla.

Projektitiimimme päätehtävä on kerätä pilottitiimien työntekijöiltä palautetta OKR-mallista. Projektitiimi tekee kyselylomakkeen, johon toivotaan vastaavan kaikki 70 pilottityöntekijää. Kyselylomakkeen lisäksi toteutamme haastattelun seitsemälle esihenkilölle. Kun olemme saaneet vastaukset kyselylomakkeisiin ja haastatteluihin, alamme analysoimaan vastauksia ja teemme niistä yhteenvedon. Luovutamme haastattelujen ja kyselyiden vastauksista saadut yhteenvedot Kesprolle, joka saa tärkeää dataa mallin toimivuudesta.

Tähän mennessä olemme tehneet kyselyt ja haastattelut valmiiksi, ensi viikolla puolestaan lähetämme kyselylomakkeet. Haastattelut aloitimme jo viime viikolla ja saamme ne kuun loppuun menneessä valmiiksi. Projekti on ollut todella mielekäs, haastava ja opettavainen. Toimeksiantaja on ollut erittäin motivoitunut ja kiinnostunut työstämme ja on auttanut meitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kevät on jo kulman takana ja projektikin on loppusuoralla. Toivotan kaikille hyvää keväänalkua ja menestystä opintoihin!

Kirjoittanut

Eetu Pyykkö

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi