työpaja

Vastuullinen sijoittaminen ja nuorten työpaja

Projektiopinnot alkoivat alkuvuodesta 2021 ja projektiryhmämme muodostuu kuudesta eritason opiskelijasta. Osalta meistä löytyy hieman enemmän kokemusta, kun taas toisille projektin tekeminen on täysin uusi tuttavuus. Palaverit ja tapaamiset järjestetään tällä hetkellä ainoastaan etänä vallitsevan pandemian vuoksi.

Vastuullinen sijoittaminen ja nuorten työpaja Read More »

Opiskelijoiden yhteiskehittäminen fasilitointityöpajassa

Laurean Hyvinkään kampuksen liiketalouden Lean team 2020 projektissa 19.10.2020 järjestettiin hoitotyön opiskelijoille työpaja hyödyntäen fasilitoinnin työkaluja. Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia sekä kehittämisajatuksia projektiopiskelumallista.   Työpajan suunnittelu  Aloitimme työpajan työstämisen suunnittelemisella ja pohjustamisella työpajan sisällön. Suunnitteluvaiheessa mietimme mitä tulemme kertomaan sairaanhoito-opiskelijoille projektiopiskelustamme. Pohjustamisella pyrittiin saamaan ideoita, miten projektiopiskelumallia pystyttäisiin soveltamaan hoitotyön opiskelussa. Pohjustuksesta siirryttiin tiedusteluvaiheeseen. Tiedusteluvaiheessa keräsimme tietoa sairaanhoito-opiskelijoiden tämänhetkisestä opiskelumallista ja heidän projektityöskentelystään. Tiedustelun jälkeen rekrytoimme hoitotyön opiskelijoita työpajaan. Vapaaehtoisten henkilöiden saaminen työpajaan oli hieman haasteellista, mutta lopulta kuitenkin saimme neljä

Opiskelijoiden yhteiskehittäminen fasilitointityöpajassa Read More »