Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Opinnäytetyön aihe heräsi omasta kiinnostuksestani sijoittamiseen ja osakesäästötiliin. Suomessa on otettu tammikuussa 2020 käyttöön uudenlainen osakesäästötili. Osakesäästötilin tarkoitus on edistää suomalaisten piensijoittajien aktiivista sijoittamista ja säästämistä. Tämä tili eroaa merkittävästi perinteisestä arvo-osuustilistä verotuksen suhteen. Osakesäästötilillä veroja maksetaan arvopapereiden luovutusvoitoista ja osingoista vasta, kun varoja eli rahaa nostetaan tililtä ulos. Arvo-osuustilillä veroja maksetaan joka vuosi tilillä tapahtuneista luovutusvoitoista ja saaduista osingoista. Toisin sanoen sijoittaja saa lykkäystä verojen maksamiseen niin pitkäksi aikaa, kunnes hän päättää nostaa osakesäästötililtä varoja ulos. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa voitot uudelleen eteenpäin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Näin ollen sijoittaja pystyy hyödyntämään niin sanottua korkoa korolle-ilmiötä osakesäästämisessä, kun luovutusvoitot ja osingot saa tilille ilman heti maksettavaa veroa.

Lue lisää Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Vastuullinen sijoittaminen ja nuorten työpaja

Projektiopinnot alkoivat alkuvuodesta 2021 ja projektiryhmämme muodostuu kuudesta eritason opiskelijasta. Osalta meistä löytyy hieman enemmän kokemusta, kun taas toisille projektin tekeminen on täysin uusi tuttavuus. Palaverit ja tapaamiset järjestetään tällä hetkellä ainoastaan etänä vallitsevan pandemian vuoksi.

Lue lisää Vastuullinen sijoittaminen ja nuorten työpaja