Vapauden varjopuoli

Kuva: Dimi Katsavaris Unsplash

Asunnottomuus on ongelma myös Suomessa. Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) sivuilta selviää, että vuoden 2019 lopulla asunnottomia oli 4600, joista yli puolet pääkaupunkiseudulla. Asunnottomien määrä on onneksi laskenut vuosikymmenien aikana, eikä pitkäaikaisasunnottomia ollut vuonna 2019 kuin alle 1 000, mikä on huomattava ero kymmenen vuoden takaiseen yli 3 000 pitkäaikaisasunnottomaan. Kehitys on siis ollut positiivista. Tilastoinnin ulkopuolelle tosin jäävät paperittomat siirtolaiset, jotka ovat palveluiden ulkopuolella.

Lue lisää Vapauden varjopuoli

Syyttömänä syntynyt blogi esittäytyy

Hei! Olemme neljä sosionomiopiskelijaa ja suoritamme opintojamme Laurean ammattikorkeakoulussa Tikkurilan kampuksella. Blogimme käsittelee monialaisesti eri aiheita vankilasta vapautumisen ympäriltä.

Lue lisää Syyttömänä syntynyt blogi esittäytyy