”Yhteistyötä! Pysyvyyttä! Jatkuvuutta!”

Olemme olleet mukana Opetushallituksen rahoittamassa Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen aikana teimme kehittämistehtävän, jonka idea on työelämälähtöinen. Meille tuli idea lähteä lisäämään tietoa ja ymmärrystä lastensuojelusta ja perhepalveluista varhaiskasvatuksen henkilöstön ja asiakasperheiden keskuudessa. Työskenneltyämme jo vuosia varhaiskasvatuksessa, olemme kokeneet, että tietämys lastensuojelusta ja perhepalveluista sekä yhteistyö on vähäistä.  Päiväkodeissa työskentelee ihmisiä eri koulutustaustoilla, eikä kaikilla välttämättä ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksesta tai perheille tarkoitetuista avohuollon tukitoimista. Moniko on tullut ajatelleeksi, että varhaiskasvatus on ehkäisevää lastensuojelua? Tai oletko varhaiskasvatuksen työntekijänä tietoinen, jos ryhmäsi lapsi on lastensuojelun asiakas? Miksi lastensuojelu koetaan edelleen leimaavana?

Aloitimme tekemällä kyselyn varhaiskasvatuksen työntekijöille ja asiakasperheille yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa. Sekä kyselystä että kentältä nousi vahvasti esiin se, että lastensuojelua pidetään pelottavana mörkönä eikä sosiaalipalveluiden työntekijöiden nimikkeistä ollut juuri mitään tietoa. Kyselyssä nousi esiin monia työntekijöitä ja asiakasperheitä pohdituttavia asioita. Perheet toivoivat kyselyn mukaan ennalta ehkäiseviä palveluita, matalan kynnyksen tukea lapsiperheille ja lisäksi myös tietoa. Haasteena voi olla, että perhe tarvitsisi tukea tai apua, muttei uskalla sitä hakea. Lastenhoitoapua tulisi olla tarjolla perheille, joilta tukiverkko uupuu. MLL Paimion paikallisyhdistys tarjosi tätä palvelua aiemmin, mutta palvelu on ollut poissa jo pitkään.

Kuva:Mari Kylä-Utsuri-Virtanen

Muita kyselyssä heränneitä kysymyksiä: Mitä tukimuotoja on ja kenelle varhaiskasvatuksen työntekijä voi niitä tarjota? Mitä palveluita on tarjolla ilman sosiaalipalveluiden asiakkuutta? Miten perheohjaajan, sosiaalityöntekijän ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän työnkuvat eroavat toisistaan? Miten perhe voi hakea apua sitä tarvitessaan? Mistä voi saada tukea tai neuvoja perheiden arjessa ilmeneviin haasteisiin tai kasvatuspulmiin?

Kehittämistyön edetessä saimme idean varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden yhteiseen vuosikelloon, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistyön muotoja koko toimintakauden ajaksi. Vuosikellon ideana on jakaa vastuuta toiminnan ylläpitämiselle, eikä se näin ollen jäisi parin tietyn henkilön harteille. Vuosikellossa olisi tarkoitus olla merkittynä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden yhteistyön muodot. Ideoimamme yhteistyön muodot voisivat olla muun muassa tietoiskut sosiaalipalveluista vanhempainilloissa ja aloituskeskusteluissa, kurssimuotoiset vertaistukiryhmät vanhemmille, lapsille ennaltaehkäiseviä vertaistukiryhmiä päiväkodissa, esim. Theraplay, esittelyvideot nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan, sosiaalipalveluiden työntekijöiden pop up -hetket päiväkodeissa, koulutukset sosiaalipalveluista varhaiskasvatuksen työntekijöille, teemavanhempainillat pikkulapsiperheille ajankohtaisista aiheista.

Kuva: Mari Kylä-Utsuri-Virtanen

Ideana olisi lisätä sosiaalipalveluiden positiivista näkyvyyttä sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Sosiaalipalveluille ja varhaiskasvatukselle voisi luoda omat tilit Instagramiin, TikTokiin ja Facebookiin, joilla tavoittaa kaikenikäiset kaupunkilaiset. Avoimilla tileillä voisi julkaista matalalla kynnyksellä arkisia juttuja ja pieniä infopläjäyksiä, joilla saisi avoimuutta ja läpinäkyvyyttä puolin ja toisin. Esim. päiväkodin johtaja voisi esittäytyä ja kertoa päivästään, perheohjaaja puolestaan voisi kertoa, milloin on tavattavissa missäkin päiväkodissa tai mitä hänen työpäiväänsä kuuluu.

Syksy 2021 alkoi meidän päiväkodissamme vanhempainilloilla, joissa sosiaalipalveluiden työntekijät tulivat esittäytymään ja kertomaan palveluistaan. Vuosikello on siis otettu käyttöön ja yhteistyö varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden kanssa on käynnistynyt.  

Kirjoittajat: Ilona Lähteenmäki, Katja Tiittanen ja Mari Kylä-Utsuri-Virtanen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi