Itsenäistyminen

Itsenäistyminen, oman itsensä etsiminen, oman elämän rakentaminen, vanhempien luota pois muuttaminen. Nämä ovat isoja asioita jokaisen elämässä. Näin myös autismikirjon nuorten ja aikuisten elämässä. Veljelleni aina sanottiin, ettei hän kykene elämään itsenäisesti, ettei hän kykene asumaan yksin tai muodostamaan parisuhdetta. Ja silti hän asuu yksin ja opiskelee itsenäisesti, hän vain tarvitsi hieman enemmän tukea näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Autismikirjon diagnoosi ei ole automaattisesti este parisuhteelle, opiskelulle, itsenäiselle asumiselle tai työelämään siirtymiselle. Ratkaisevammassa roolissa henkilön itsenäistymiseen on kognitiivisella toimintakyvyllä, mahdollisuudella erilaisiin palveluihin ja tukitoimiin, sekä ympäristön asennoitumisella. Oikeanlainen tuki autismikirjon henkilöille on tärkeää itsenäistymisen suhteen.

Autismikirjon nuorille siirtymävaiheet voivat olla erityisen raskaita ja he usein kaipaavat tukea näihin. Yksilöllinen ja ennakoiva suunnittelu onkin hyvin tärkeää onnistuneelle siirtymälle nuoruudesta aikuisuuteen. Autismikirjon perheissä on tärkeää puhua siirtymävaiheista ajoissa ja tehdä siirtymisistä mahdollisimman helppoja nuorelle. On tärkeää opetella autismikirjon nuoren kanssa itsenäistymisessä tarvittavia taitoja, sekä vahvistaa nuoren kokemusta pärjäämisestä. Erityisesti oikeiden palveluiden tarjoaminen ja niiden oikea-aikaisuuden varmistaminen on tärkeässä roolissa.

Autismiliiton Askel aikuisuuteen- projektiin liittyvässä kyselyssä tuli ilmi, että autismikirjon nuoret ja heidän perheensä kokevat, että he eivät saa tarvitsemaansa tukea siirtymävaiheisiin. Projektin myötä luodun Askel aikuisuuteen verkkosivun tarkoituksena onkin tarjota kohdennetusti tietoa ja välineitä autismikirjon nuorille, sekä heidän vanhemmilleen nuoren jatko-opintoihin siirtymisen ja itsenäistymisen tukemiseksi. Verkkosivu on hyvä tietolähde perheille itsenäistymisen tukemiseen, mutta on olemassa selkeä tarve myös parantaa ja lisätä muita tukipalveluita, sekä lisätä tietoisuutta autismikirjon henkilöiden itsenäistymisestä ammattilaisten keskuudessa. Lisäämällä tukitoimia voimme mahdollisesti ehkäistä autismikirjon nuorten syrjäytymistä, sekä mielenterveysongelmia.

Kuva: Pixabay

Lähteet:

Autismiliitto: Askel aikuisuuteen- projekti

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Itsenäistyminen”

  1. Hei, kiitos artikkelista! Tämä aihe on todella tärkeä, ja selkeät tukitoimet tähän siirtymävaiheeseen voivat olla monen autismikirjoon kuuluvien tilanteelle hyvinkin ratkaisevia. Tähänkin aiheeseen -autismikirjoon kuuluvien itsenäistymiseen- liittyy varmasti paljon ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Esimerkki veljestäsi kuvasi juuri näitä ennakkoluuloja jotka olivatkin sitten täysin väärässä. Hienoa, että toit tämän esille!

    Autismikirjo itsessään on hyvin tärkeä sana, koska kyseessä on tosiaan kirjava määrä luonteeltaan ja vakavuudeltaan erilaisia erityispiirteitä. Kaikki kuitenkin antsaitsevat omaan tilanteeseen nähden tarvittavat tukitoimet, josta olisi apua omannäköisen elämän rakentamisen edistämiseen. Lisätuen tarve johonkin, ei todellakaan merkitse kykenemäättömyyttä itsenäiseen toimintaan kokonaisuudessaan. Tämä konsepti on itsestäänselvyys esim. fyysistä tukea tarvitsevalle ihmiselle joka tarvitsee esim. rollaattorin tai väliaikaisesti kepit, jotta voisi sujuvammin kävellä tai pyörätuolin, jotta voisi liikkua. Vertauskuva ei ole täydellinen, mutta samalla tapaa myös autismikirjoon kuuluva voi tarvita jotakin suunnitelmallisia palveluita, jotta itsenäisyys paremmin onnistuu.

    Kiitos vielä tärkeästä postauksesta!

Kommentoi